Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) 2018-07-19 15:35:47
Wynik przetargów na sprzedaż dz. 207/9 w Kniewie i 612/72 w Bolszewie. 2018-07-11 14:35:37
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 2018-07-09 07:23:57
Wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą TYLKO do 13 lipca 2018 r. 2018-07-05 15:27:36
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego wo przystąpieniu do sporządzania Programów Ochrony Środowiska 2018-07-05 15:22:24
Przerwa w dostawie wody w Gościcinie. 2018-07-05 11:11:24
Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wkrótce rozpocznie prace komisja szacująca szkody spowodowane suszą.   2018-06-26 15:21:21
Liczniki ogrodowe na wodę w pytaniach i odpowiedziach. 2018-06-25 07:29:27
Zaproszenie na DNI POLA w Lubaniu. 2018-06-20 07:27:08
Uwaga! W terenie będzie prowadzone badanie upraw rolnych. 2018-06-11 15:23:59
Zawiadomienie o udostępnieniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (ważne dla właścicieli lasów prywatnych). 2018-06-07 15:25:04
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kąpinie, stanowiącej własność Gminy Wejherowo 2018-06-05 07:24:45
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz L090. 2018-06-01 15:11:58
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone. 2018-06-01 09:05:16
W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ BRAKIEM ZNACZĄCYCH OPADÓW DESZCZU URZĄD GMINY WEJHEROWO ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY W GOWINIE 2018-05-22 12:42:30
Nowa taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. 2018-05-21 07:22:52
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. 2018-05-18 11:54:15
Ważna informacja dla Mieszkańców Kąpina 2018-05-18 11:53:46
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kąpinie ? uwaga utrudnienia! 2018-05-15 09:18:13
Nowa taryfa za usługi PEWIK - obowiązuje od 18 maja 2018 r.! 2018-05-15 07:31:35
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców. 2018-05-09 07:32:32
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Bolszewo i Kąpino) 2018-04-27 08:05:57
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych 2018-04-26 15:17:52
UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z majowymi dniami wolnymi. 2018-04-26 15:06:39
Komunikat Nadleśnictwa Gdańsk o konsultacjach w sprawie zastosowania środka ochrony roślin (Dimilin 480 SC). 2018-04-18 15:35:53
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. 2018-04-18 15:33:13
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na funkcję Sołtysa Sołectwa Łężyce została wybrana Pani ALEKSANDRA WOŁODIN - tel. kontaktowy 603 351 616 2018-04-17 07:27:32
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). 2018-04-09 15:53:04
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo 2018-04-09 15:50:22
Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Majówka na ludowo" - Koło Gospodyń Wiejskich 2018-04-05 14:53:21
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej 2018-04-03 07:32:30
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca Biuro Obsługi Klienta, kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne. Przepraszamy naszych Klientów za utrudnienia. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o 2018-03-29 14:00:49
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie 2018-03-29 13:59:36
Ważny komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - . kontrole osób utrzymujących trzodę chlewną. 2018-03-28 15:11:36
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. 2018-03-28 15:04:21
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. 2018-03-26 15:30:25
Zawiadomienie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania - ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin - Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino 2018-03-21 10:47:03
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Kąpinówka po kaszubsku" - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco-Kąpino 2018-03-12 15:31:48
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - uwaga termin dla ulic w Gościcinie i Łężycach kończy się 19 marca 2018 r. 2018-03-12 07:32:39
Obowiązek przyłączenia się do kanalizacji mieszkańców Kąpina. 2018-03-08 15:20:12
Gmina Wejherowo zamierza uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. 2018-03-06 15:18:17
Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO ( z Osadą Miga), GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 10 MARCA 2018 R. 2018-03-05 15:16:58
Uwaga na zamarzające wodomierze! 2018-02-27 09:55:00
UWAGA w 2018 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów 2018-02-26 07:38:25
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. 2018-02-21 15:23:03
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ 2018-02-21 11:47:10
Ogłoszenie o naborze na utylizację azbestu. 2018-02-16 15:28:12
Ogłoszenie o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2018-02-16 15:27:52
Komunikat PEWiK o jakości wody za II półrocze 2017 2018-02-09 15:20:08
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych" - SPON Barka 2018-02-05 14:18:55
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - fragment planu "Przy granicy". 2018-02-01 14:52:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2018 roku. 2018-01-29 13:28:40
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP " 2018-01-25 07:32:54
PRZYPOMINAMY O NOWYCH STAWKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2018-01-24 07:32:55
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. 2018-01-17 15:20:32
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. 2018-01-08 12:50:31
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. 2018-01-08 11:01:44
UWAGA! Zbiórka choinek świątecznych! 2018-01-04 14:49:57
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego ""Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo - sportowej w Bolszewie". 2018-01-04 14:48:39
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze". 2018-01-04 14:47:52
Harmonogramy odbioru odpadów 2018-01-03 15:02:35
Przerwa w dostawie wody w Łężycach w dniu 3 stycznia 2018 r. 2018-01-02 13:23:44
UWAGA - właściciele lasów prywatnych - wykonywany jest plan urządzenia lasu. 2018-01-02 08:49:26
Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 roku. 2018-01-02 08:47:43
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. 2018-01-02 08:46:58