Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej - na terenie części działek nr: 810/40, 810/4, 366, 810/47 (ul. Wrzosowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.3.2018 z dn. 18-04-2018 r.