Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 23-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowanego w dniu 13-04-2018 r.) przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.13.2018 z dn. 22-05-2018 r.