Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 10-04-2018 r., złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U ? Łukasz Goliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2018 z dn. 14-06-2018 r.