Konsultacje społeczne projektów Programów Strategicznych i Operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020