Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2019-07-16 13:56:18
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2019-07-16 13:55:48
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych 2019-07-16 13:54:52
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo 2019-07-16 13:53:55
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU 2019-07-16 13:52:43
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 2019-07-16 13:43:52
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2019-07-16 13:42:41
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2019-07-16 13:40:46
WNIOSEKO USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2019-07-16 13:39:24
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 2018-07-12 15:34:22
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego 2018-01-09 15:31:48
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. 2015-09-07 11:23:48
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2015-09-07 11:23:12
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2015-09-07 11:22:55
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-09-07 11:22:32
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2015-09-07 11:21:49
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2015-09-07 11:21:10
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2015-09-07 11:20:20