Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

 

KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA

URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) informuje, że Urząd Gminy Wejherowo wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

 

Od dnia 22.04.2020 r. Urząd Gminy Wejherowo będzie obsługiwał klientów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, tylko w pilnych sprawach z zakresu:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

2) świadczenia usług komunalnych,

3) wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołana zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,

4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod numerami telefonów właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy Wejherowo:

Referat Spraw Obywatelskich

58 677 97 12

58 677 97 09

ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

Referat Finansowy

Podatki

58 677 97 23

Opłaty za odpady

58 677 97 36

 skarbnik@ugwejherowo.pl

Działalność gospodarcza

58 677 97 21

 edg@ugwejherowo.pl

Kasa Urzędu

58 677 97 22

Wyłączona z bezpośredniej obsługi interesantów

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

58 677 97 42

58 677 97 13

58 677 97 17

 rigk@ugwejherowo.pl

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

58 677 97 14

58 677 97 08

 dcyrek@ugwejherowo.pl

Referat Inżynierii Środowiska

58 677 97 44

58 677 97 06

58 677 97 47

 tdrozdowski@ugwejherowo.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

58 677 97 31

58 677 97 07

 pczerwiński@ugwejherowo.pl

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

58 738 67 85

58 738 67 83

 ksapieha@ugwejherowo.pl

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

58 677 97 40

58 677 97 27

 jadaszewska@ugwejherowo.pl

Referat Organizacyjny i Kadr

58  677 97 11

58 677 97 26

 ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl                          

Biuro Obsługi Interesanta

 

Sekretariat Urzędu

58 677 97 43

58 738 67 60

58 677 97 01

sekretariat@ugwejherowo.pl                          

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

58 677 96 07

zk@ugwejherowo.pl

 

W Urzędzie Gminy Wejherowo będą obsługiwani pojedynczo wyłącznie umówieni interesanci, mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Zaleca się nadto korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów.

 

Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Gminy Wejherowo dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

 

Przypominamy, że bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów w dalszym ciągu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii.


Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, w specjalnej skrzynce podawczej ustawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu.

 

Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

 

Prosimy  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 45 2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 16KB) 2020-04-24 07:39:16 11 razy
2 Komunikat w zakresie obsługi interesantów Urzędu Gminy od 22 kwietnia 2020.doc (DOC, 49KB) 2020-04-22 13:25:51 15 razy
3 Komunikat w zakresie obsługi interesantów Urzędu Gminy od 22 kwietnia 2020.pdf (PDF, 19KB) 2020-04-22 13:25:51 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 22-04-2020 13:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Waszkiewicz 22-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 24-04-2020 07:39:16