Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców 2019-09-19 15:21:38
Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (program zewnętrzny) 2019-09-03 15:27:29
Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie 2019-08-21 15:27:27
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW Rodzaj inwestycji objętych naborem: ? Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo informuje o zakończeniu trwania naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z zakresu ochrony środowiska w związku z wyczerpaniem puli środków w ramach naboru 2019-08-12 15:24:06
UWAGA mieszkańcy Gościcina i Kąpina - Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r., poz. 2801) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. 2019-08-05 14:01:35
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r.: Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. 2019-04-30 08:06:53
Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019 2019-01-25 07:40:12
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2019-01-14 08:14:25
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze 2019-01-11 07:33:50
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 29.04.2019r.: Kąpino rejon ulic Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego ? w zakresie sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2018r. 2019-01-08 13:59:11
WFOŚiGW w Gdańsku informuje o tymczasowym wstrzymaniu od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  Sytuacja  ta ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. 2019-01-03 13:56:20
Wezwanie do podłączenia do kanalizacji dla mieszkańców Kąpina 2018-11-05 15:25:17
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej w Kąpinie 2018-10-30 12:40:34
Informacja dotycząca rządowego programu dofinansowania inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji 2018-10-05 15:25:23
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 07.01.2019r.: Kąpino Rejon ul. Stefana Batorego ? działki nr 546, 548, 549, 550, 551, 584, 581, 580, 577 2018-09-11 15:28:26
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej w Kąpinie 2018-08-17 11:10:52
Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr XLIII 527 2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy. 2018-08-13 07:29:28
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 2018-07-09 07:24:27
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (do 11 lipca 2018 r. lub wyczerpania środków) 2018-06-12 14:29:50
Dotyczy: naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 8 maja 2018 r. Wójt Gminy Wejherowo informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie został przedłużony do dnia 29.06.2018 r. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru. 2018-06-12 14:28:30
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). 2018-05-09 07:28:49
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Bolszewo i Kąpino) 2018-04-27 08:04:46
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej 2018-04-03 08:01:29
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2018-03-27 15:49:46
Gmina Wejherowo zamierza uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. 2018-03-06 15:18:47
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. 2018-02-21 15:25:20
Ogłoszenie o naborze na utylizację azbestu. 2018-02-16 15:27:21
Ogłoszenie o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2018-02-16 15:25:42
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji 2018-01-10 12:46:10
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. 2017-11-24 08:11:18
18 listopada zakończenie funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych 2017-10-31 10:47:56
Uwaga! Kończą się terminy na złożenie wniosku o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2017-09-22 07:33:00
Ogłoszenie o naborze wniosków na modernizację źródeł energii cieplnej. 2017-08-28 14:48:20
Uwaga, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Prosimy zapoznać się z załączoną informacją. 2017-06-22 15:29:54
UCHWAŁA NR XXVIII/330/2017 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2017-05-10 15:26:24
II nabór wniosków na demontaż azbestu (do 31 sierpnia 2017 r. lub wyczerpania środków.). 2017-05-10 15:22:20
[zakończony- brak środków] II nabór wniosków na modernizację źródeł energii cieplnej (do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub wyczerpania środków). 2017-05-10 15:21:08
Uwaga mieszkańcy wsi Łężyce: o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można ubiegać się do 4 maja 2017 r. (6 miesięcy od od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej) 2017-04-13 07:41:11
Nabór wniosków na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków (do dnia 10 kwietnia 2017 r. 2017-03-17 15:15:04
[zakończony] Nabór wniosków na demontaż azbestu (do dnia 10 kwietnia 2017 r.). 2017-03-17 15:13:29
[zakończony] Nabór wniosków na modernizację źródeł energii cieplnej. 2017-03-08 11:43:27
DOFINANSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH 2016-12-14 17:04:28
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2016-11-14 15:34:00
Terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2016-09-27 13:07:57
Druki wniosku o dofinansowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. 2016-08-12 15:19:28
INFORMACJA O KOŃCZĄCYM SIĘ TERMINIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ. 2016-08-01 08:13:17
UWAGA! Zakończenie naboru wniosków na demontaż, transport i utylizację azbestu. 2016-05-11 15:12:09
Wykaz ulic, przy którym można ubiegać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 2016-05-11 07:32:38
UWAGA! Właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. 2016-05-11 07:27:49
UWAGA - MIJA TERMIN MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ 2016-02-23 14:17:57
[NABÓR ZAKOŃCZONY] Ogłoszenie o naborze - wymiana lub rozbudowa źróła energii cieplnej 2016 2016-02-19 14:01:26
UWAGA - Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. 2016-02-16 15:01:50
UWAGA - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 2016-02-16 14:59:50
Uwaga - mieszkańcy Bolszewa w obrębie następujących ulic i ich części: Buczka, Bzowa, Dąbrowskiej, Długa, Hodowców, Jaśminowa, Krasickiego, Krzywa, Narutowicza, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Polna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stolarska, Traugutta, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego. 2015-12-14 08:48:43
Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych 2015-11-30 14:21:50
UWAGA MIESZKAŃCY!: Bolszewo, część ul.Klonowej (dz. 322/22, 315/6, 315/7) 2015-11-10 08:35:23
UWAGA MIESZKAŃCY! Kąpino: Parkowa. 2015-11-06 14:47:34
UWAGA MIESZKAŃCY! Gościcino ulice: Bajkowa, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Grzybowa, Gwiezdna, Hetmańska, Jana Pawła II, Jęczmienna, Kubusia Puchatka, Kasztelańska, Kosmiczna, Księżycowa, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Miodowa, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Piękna, Planetarna, Podgórna, Polarna, Poprzeczna, Prosta, Pszeniczna, Robakowska, Satelitarna, Słoneczna, Spokojna, Stroma, Szczęśliwa, Szlachecka, Torowa, Urocza, Wąska, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, Ziemska, Żniwna, Żurawia 2015-11-06 14:46:37
Trzy kroki do uzyskania dofinansowania na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. 2015-09-23 10:37:33
Ogłoszenie dotyczące dofinansowania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2015-09-22 11:28:43
UCHWAŁA NR XI/99/2015 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 2015-09-22 11:33:17
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA - Zawiadomienie o upływającym w dniu 9 listopada 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku w 2015 r. wraz z wykazem ulic. 2015-10-23 14:20:57
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA, GOŚCICINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym w dniu 16 października 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku przed dniem 01.01.2015 r. wraz z wykazem ulic. 2015-10-07 12:44:53