Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa ulicy Długiej w Sopieszynie 2019-09-11 14:39:25 Minął termin składania ofert
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2019-06-24 14:13:31 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Polnej w Bolszewie ? etap IV 2019-04-16 11:53:48 Minął termin składania ofert
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA 2019-04-17 15:10:21 Minął termin składania ofert
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo_powtórzone postępowanie 2019-04-04 14:11:56 Minął termin składania ofert
Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie 2019-04-15 13:04:03 Minął termin składania ofert
Ponowny przetarg_Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach 2019-03-25 13:29:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach 2019-03-08 14:21:45 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo 2019-04-05 13:39:23 Minął termin składania ofert
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo _powtórne postępowanie 2019-03-05 13:35:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II 2019-02-28 08:30:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gminnych ? ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej 2019-02-20 13:37:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej 2019-02-01 09:36:06 Minął termin składania ofert
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul Polnej w miejscowosci Bolszewo 2019-01-29 12:41:09 Minął termin składania ofert
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie 2019-02-06 13:14:19 Minął termin składania ofert
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2018-12-06 11:59:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2018-11-21 13:51:47 Minął termin składania ofert
Utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35 2018-11-13 13:25:30 Minął termin składania ofert
Budowa remizy OSP w Orlu 2018-11-14 15:28:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35 2018-10-31 14:03:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35- POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE 2018-09-25 09:48:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35 2018-08-30 08:05:12 Minął termin składania ofert
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg 2018-07-09 15:12:29 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo 2018-07-09 11:40:41 Minął termin składania ofert
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2018-07-13 12:07:53 Minął termin składania ofert
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo 2018-06-15 11:14:10 Minął termin składania ofert
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie 2018-06-12 14:35:01 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III 2018-06-20 14:26:21 Minął termin składania ofert
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")-ponowny przetarg 2018-06-13 14:42:49 Minął termin składania ofert
Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi 2018-05-18 09:56:41 Minął termin składania ofert
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie 2018-04-18 13:00:55 Minął termin składania ofert
Z kulturą do natury ? przebudowa budynków centrum integracji i kultury WODNIK w Bieszkowicach (budynek główny, budynek A i B) - powtórzone postępowanie 2018-04-19 15:16:18 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) 2018-04-27 12:51:31 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - etap 1 fragment odwodnienia 2018-03-27 14:06:19 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V 2018-03-21 15:22:32 Minął termin składania ofert
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B") 2018-03-20 14:44:02 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 - II przetarg 2018-02-26 15:11:12 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 2018-02-23 13:25:52 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - w podziale na 3 części 2018-04-04 09:22:50 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 2018-02-22 07:49:05 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 2018-01-30 11:55:14 Minął termin składania ofert
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej 2018-04-09 12:06:44 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody 2018-07-24 11:51:58 Minął termin składania ofert
część 1 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Reszki, część 2 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Góra I etap 2018-07-11 08:37:28 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? - w podziale na 3 części 2018-01-02 08:26:19 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-12-21 13:45:41 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-11-24 11:00:01 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2018-02-15 12:21:44 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-10-25 13:08:20 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-10-31 11:52:59 Minął termin składania ofert
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO na terenie Gminy Wejherowo 2017-09-07 08:15:25 Minął termin składania ofert
Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostką betonową oraz płytami MEBA 2017-08-09 14:24:47 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap II 2017-08-08 13:42:43 Minął termin składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie 2017-07-24 14:49:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2017-07-03 14:04:58 Minął termin składania ofert
Część 1 - Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie, część 2 ? Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ? etap B 2017-06-12 14:07:32 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie - ETAP III 2017-05-12 08:17:09 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Część 1 - Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie, część 2 - Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-05-18 14:38:09 Minął termin składania ofert
Robudowa budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2018-05-08 13:19:25 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie oraz przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-04-05 14:10:26 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Polnej w Bolszewie - etap III 2017-04-20 09:56:57 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo - etap II 2017-05-19 13:59:47 Minął termin składania ofert
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-31 13:09:45 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo ? odcinek III Gowino - Gościcino 2017-04-11 15:10:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-03 12:31:34 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-10 14:41:06 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo ETAP II - PIĘTRO 2016-10-21 12:51:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-09-27 10:09:11 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie 2016-08-23 09:14:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-08-10 13:05:41 Minął termin składania ofert
Budowa budynku remizy OSP w Górze 2016-07-29 12:47:46 Minął termin składania ofert
Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu 2016-07-07 08:44:30 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo 2016-06-10 08:36:47 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-25 14:33:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo płytami IOMB 2016-05-17 09:57:27 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-31 14:00:43 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:05:18 Minął termin składania ofert
Przetrag nieograniczony_Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo 2016-04-25 08:48:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2016-04-06 15:07:10 Minął termin składania ofert
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:07:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony_Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2016-03-01 13:53:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Budowa ul. Polnej w Bolszewie 2016-03-08 14:40:28 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony_Budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie 2016-03-03 14:38:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo - Etap I - PARTER 2016-01-08 09:17:30 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE 2015-10-22 13:47:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo 2015-10-23 14:37:16 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie 2015-09-29 13:32:41 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - ETAP Ia, Ib i Ic dla części II 2015-09-18 10:30:51 Minął termin składania ofert