Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 w sprawie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze Piotr Czerwiński 2019-09-20 15:06:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia-ewakuacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Urzędu Gminy ul. Transportowa 1 Piotr Czerwiński 2019-09-20 15:05:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Długiej w Sopieszynie" Piotr Czerwiński 2019-09-20 15:04:45 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje mieszkańców, że trwa kompleksowa modernizacja stacji hydroforowej w Łężycach. Piotr Czerwiński 2019-09-20 14:36:20 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje mieszkańców, że trwa kompleksowa modernizacja stacji hydroforowej w Łężycach. Piotr Czerwiński 2019-09-20 14:35:44 dodanie dokumentu
[zakończony- roztrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.. Piotr Czerwiński 2019-09-20 14:33:45 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje Mieszkańców Łężyc, że od godz. 23.30 w dniu 23 września 2019 r. do godz. 4.30 w dniu 24 września 2019 r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:22:41 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje Mieszkańców Łężyc, że od godz. 23.30 w dniu 23 września 2019 r. do godz. 4.30 w dniu 24 września 2019 r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:22:25 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:22:02 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:21:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że - dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:18:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku z dnia 08-07-2019 r. (uzupełnionego dnia 26-07-2019r. oraz skorygowanego dnia 31-07-2019 r. i dnia 01-08-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn, - dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:17:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 18-09-2019 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:17:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 18-09-2019 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:16:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:15:11 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 168/9 obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:14:32 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:14:08 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 168/9 obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:13:32 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-19 15:13:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Katarzyny Lessnau składana na zakończenie kedencji. Piotr Czerwiński 2019-09-18 07:20:34 dodanie dokumentu
[zakończony-roztrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta ds. administracji. Piotr Czerwiński 2019-09-17 15:29:24 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 21 WRZEŚNIA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz Piotr Czerwiński 2019-09-17 07:26:54 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 21 WRZEŚNIA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz Piotr Czerwiński 2019-09-17 07:26:29 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 21 WRZEŚNIA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz Piotr Czerwiński 2019-09-17 07:26:02 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino z dnia 6 09 2019 r.. Piotr Czerwiński 2019-09-17 07:24:20 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie dodatkowych zgłoszeń do OKW i losowaniu Emilia Głogowska 2019-09-16 16:14:49 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (część), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa w technologii ?na mokro?. Piotr Czerwiński 2019-09-16 07:31:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: Piotr Czerwiński 2019-09-16 07:29:52 dodanie dokumentu
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych - powtórzenie Małgorzata Witzon 2019-09-13 13:24:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/125/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:56:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/124/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:56:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/123/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:55:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/122/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:55:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/121/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:54:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/120/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:53:49 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR X/120/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:53:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/119/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo na obszarze działki nr 59/4 Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:52:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/118/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:52:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/117/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:51:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-09-11 17:50:52 dodanie dokumentu