Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania dot. lokalizacji instalacji przerobu tworzyw sztucznych w Górze. Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:20:29 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania dot. lokalizacji instalacji przerobu tworzyw sztucznych w Górze. Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:09:32 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji instalacji przerobu tworzyw sztucznych na działce oznaczonej ewid. nr 472 obr. Góra, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:07:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/992/2019 z dnia 17 października 2019r. na realizację zadania pn. Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:06:38 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/992/2019 z dnia 17 października 2019r. na realizację zadania pn. Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:06:32 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:06:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-18 16:06:10 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/992/2019 z dnia 17 października 2019r. na realizację zadania pn. Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:20:23 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:19:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/2019 z obrad XI Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 16 października 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:17:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:16:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 162/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/340/2019 z dnia 24.04.2019r. dla zadania pn.: "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:15:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 161/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,zakup usług dystrybucji energii elektrycznej'' Piotr Czerwiński 2019-11-15 15:13:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Kowalewskiego składane w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:46:21 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Doroty Grochalskiej składane w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:46:06 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Piotr Czerwińskiego składane w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:45:51 edycja dokumentu
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:41:50 dodanie dokumentu
Uwaga! Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:41:19 dodanie dokumentu
UWAGA! Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:40:58 edycja dokumentu
UWAGA! Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:40:40 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe składane w latach poprzednich. Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:40:09 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:32:44 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2019-11-15 07:31:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SM-15kV na terenie działki 164 w Gościcinie na terenie zamkniętym. Piotr Czerwiński 2019-11-14 15:32:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. uprawy konopi włóknistych i maku. Piotr Czerwiński 2019-11-14 15:30:40 dodanie dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze kandydata na głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie Piotr Czerwiński 2019-11-13 15:25:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 05-11-2019 r. złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-11-13 15:24:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II i ul. Drzewiarza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie Piotr Czerwiński 2019-11-13 15:23:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Warlikowskiego reprezentującego ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 12-11-2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2019-11-13 15:22:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 29.05.2019 r., skorygowanego dnia 06.06.2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jana Maliszewskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 8 w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.4.2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2019-11-13 15:21:33 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-11-13 12:27:32 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-08 07:30:03 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-11-08 07:29:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 1479G (ulica Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie. możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". Piotr Czerwiński 2019-11-07 15:21:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2019-11-07 07:29:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2019-11-07 07:28:51 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 159/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-11-07 07:28:22 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-11-06 15:30:06 edycja dokumentu
Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur dot. płatności bezgotówkowych. Piotr Czerwiński 2019-11-06 15:28:36 edycja dokumentu
XI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 16 października 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-11-06 08:59:37 edycja dokumentu