Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 30/2016 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 24 maja 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-06-23 13:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-06-23 10:07:29 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 104/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2017-06-23 10:05:25 dodanie dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe: "Uaktualnienie koncepcji odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z południowo-zachodniej części Gminy Wejherowo (...)". Piotr Czerwiński 2017-06-23 10:04:25 edycja dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2016 rok Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:46:30 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2016 rok Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:45:51 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za I kwartał 2017 Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:44:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 zmieniające Zarządzenie nr 95/2012 Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:39:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie".. Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:38:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie".. Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:36:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie (...) i wyposażeniem całego obiektu." Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie 93/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbednego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:31:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie 87/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie pn.:"Część I Rozbudowa ul.Jana Pawła II w Gościcinie, cześć 2 - Budowa ul.Ks.Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim etap B". Piotr Czerwiński 2017-06-23 07:29:49 dodanie dokumentu
Uwaga, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Prosimy zapoznać się z załączona informacją. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:30:23 edycja dokumentu
Uwaga, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Prosimy zapoznać się z załączoną informacją. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:30:08 edycja dokumentu
Uwaga, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Prosimy zapoznać się z załączoną informacją. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:29:54 dodanie dokumentu
Uwaga, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Prosimy zapoznać się z załączona informacją. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:29:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.03.2016, w sprawie dopuszczenia jako dowód w sprawie opinii biegłego do spraw ochrony środowiska na okoliczność ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie polegające na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, należy do mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko środowisko oraz czy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:27:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.03.2016, w sprawie dopuszczenia jako dowód w sprawie opinii biegłego do spraw ochrony środowiska na okoliczność ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie polegające na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, należy do mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko środowisko oraz czy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Piotr Czerwiński 2017-06-22 15:27:31 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-06-22 09:34:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie 103/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo (...) w projekcie Polska Cyfrowa (...). Piotr Czerwiński 2017-06-22 07:27:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2017-06-22 07:23:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podjęcia uchwała dot. planów zagospodarowania w m.Sopieszyno i m.Pętkowice. Piotr Czerwiński 2017-06-21 14:10:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podjęcia uchwała dot. planów zagospodarowania w m.Sopieszyno i m.Pętkowice. Piotr Czerwiński 2017-06-21 14:09:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 10-05-2017 r. (skorygowanego w dniu 15-05-2017 r.) złożonego przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Przemysława Pietrzaka, Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie koryta betonowego wraz z osadnikiem - na terenie działek nr: 503/1, 503/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2017 z dn. 19-06-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-06-21 14:08:35 dodanie dokumentu
Zachęcamy do szybkiego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej - to się opłaca! Piotr Czerwiński 2017-06-21 14:07:51 dodanie dokumentu
Zachęcamy do szybkiego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej - to się opłaca! Piotr Czerwiński 2017-06-21 14:07:33 dodanie dokumentu
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie Joanna Adaszewska 2017-06-20 09:34:56 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Sprawdzenie warunków widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A linii 202 km 48,457 w m.Gościcino na ul.Drzewiarza oraz wypełnienie metryki przejazdu. Piotr Czerwiński 2017-06-20 08:19:03 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe osób wydających w imieniu wójta decyzje administracyjne. znajdują się w zakładce "Urząd Gminy - oświadczenia majątkowe". Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:40:02 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:38:01 usunięcie dokument
Podstawowe informacje i oświadczenia majątkowe Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:37:58 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo Macieja Milewskiego za 2016 rok. Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:36:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło za 2016 rok. Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:35:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo za 2014 rok (2015). Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:33:18 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło za 2016 rok. Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:31:27 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło za 2016 rok. Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:30:59 dodanie dokumentu
Hubert Artur Toma - Przewodniczący Rady Piotr Czerwiński 2017-06-20 07:27:33 edycja dokumentu