Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 141/22, 191 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.8.2017 z dn. 24-05-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:16:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działki nr: 18 - w miejscowości: Reszki w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.7.2017 z dn. 24-05-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:16:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie badań archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:15:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:12:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:10:25 dodanie dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Rodzinnie i aktywnie w Bolszewie" - Stowarzyszenie Nasze Bolszewo Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:08:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-05-25 15:04:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2017 r. złożonego przez Szkołę Podstawową im. Jakuba Wejhera w Górze, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Swobodzińską, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: Przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (przedszkole) - na terenie działki nr: 4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.11.2017 z dn. 22-05-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-05-24 11:20:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 24 kwietnia 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-05-23 15:12:50 dodanie dokumentu
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w roku 2017. Piotr Czerwiński 2017-05-23 08:04:19 edycja dokumentu
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w roku 2017. Piotr Czerwiński 2017-05-23 07:58:56 edycja dokumentu
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w roku 2017. Piotr Czerwiński 2017-05-23 07:58:52 usunięcie załacznika
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w roku 2017. Piotr Czerwiński 2017-05-23 07:58:04 edycja dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2017-05-22 11:59:33 edycja dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2017-05-22 11:52:57 edycja dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2017-05-22 11:49:54 dodanie dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2017-05-22 11:42:37 dodanie dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:19:46 edycja dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszaru działki nr 655 we wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:16:57 edycja dokumentu
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:15:29 edycja dokumentu
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:15:16 edycja dokumentu
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:15:01 edycja dokumentu
[po terminie] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:14:07 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:10:03 edycja dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:09:56 edycja dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszaru działki nr 655 we wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-05-22 09:09:48 edycja dokumentu
[zakończony, rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezyjnych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-05-22 08:59:26 edycja dokumentu
[zakończony, rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezyjnych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-05-22 08:58:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork". Piotr Czerwiński 2017-05-18 15:22:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na dz. 376 w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2017-05-18 15:12:58 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-05-18 15:12:14 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-05-18 15:11:14 edycja dokumentu
Petycja z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2017". Piotr Czerwiński 2017-05-18 15:09:05 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych Joanna Adaszewska 2017-05-18 13:59:40 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych Joanna Adaszewska 2017-05-18 10:38:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie, przy ul.Transportowej 1 Piotr Czerwiński 2017-05-17 13:31:45 dodanie dokumentu
Utrudnienie w ruchu na odcinku Gościcino-Gowino Piotr Czerwiński 2017-05-17 07:33:02 dodanie dokumentu
[nierozstrzygnięty] Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent Piotr Czerwiński 2017-05-16 15:30:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-05-2017 r. (skorygowany w dniu 15-05-2017 r.) przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Przemysława Pietrzaka, Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie koryta betonowego wraz z osadnikiem - na terenie działek nr: 503/1, 503/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-05-16 15:29:25 dodanie dokumentu
Część 1 - Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie, część 2 ? Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ? etap B Joanna Adaszewska 2017-05-16 14:12:27 usunięcie załacznika