Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UWAGA! Ważne informacje dla hodowców drobiu i gołębi - zagrożenie ptasią grypą Piotr Czerwiński 2020-01-24 15:11:42 dodanie dokumentu
Archiwum zamówień do 2019 r. (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:35:44 edycja pozycji menu
Zamówienia publiczne (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:34:27 edycja pozycji menu
Archiwum zamówień (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:34:06 edycja pozycji menu
Archiwum zamówień (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:33:43 usunięcie pozycji menu
Archiwum zamówień (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:32:55 dodanie pozycji menu
Platforma Zakupowa Zamawiającego (zakładka menu) Kamil Kamiński 2020-01-24 09:30:44 edycja pozycji menu
wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody 2019 Piotr Czerwiński 2020-01-24 07:27:33 dodanie dokumentu
komlet dokumentów WNIOSEK O WYDANIE warunków technicznych przyłączenia lub rozbudowy sieci wodociągowej Piotr Czerwiński 2020-01-24 07:26:49 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-01-23 15:13:12 dodanie dokumentu
RGN 6131.203.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:29:22 dodanie dokumentu
RGN 6131.202.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:28:59 dodanie dokumentu
RGN 6131.200.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:28:34 edycja dokumentu
RGN 6131.200.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:28:25 usunięcie załacznika
RGN 6131.201.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:28:00 dodanie dokumentu
RGN 6131.200.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:27:23 dodanie dokumentu
RGN 6131.199.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:26:56 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla części wsi Łężyce i Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:26:10 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla części wsi Łężyce i Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:25:22 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - Zastępcy Skarbnika w Referacie Finansowym Piotr Czerwiński 2020-01-22 15:22:51 edycja dokumentu
Komisje stałe Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:21:04 edycja dokumentu
Protokół Nr 14/2019 z obrad XIV Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 18 grudnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:17:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:16:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:15:42 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:14:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Górze Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:12:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:10:46 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:10:08 dodanie dokumentu
Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:29:40 dodanie dokumentu
Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:29:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek oznaczonych ewid. nr: 35/12, 35/14, 35/15 35/16 obr. Góra, usytuowanych we wsi Góra w gminie Wejherowo, przy ulicy Piaskowej. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:25:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2020-01-17 15:27:31 edycja dokumentu
Plan zamówień 2018 rok Małgorzata Witzon 2020-01-17 07:42:26 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:36:34 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:34:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:27:11 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:29:26 edycja dokumentu
108. ZMIANA MPZP BOLSZEWO PARK - UCHWAŁA NR XIII 151 2019 Z DNIA 27.11.2019 Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:26:41 dodanie dokumentu
107. ZMIANA MPZP ZBYCHOWO - UCHWAŁA NR XIII 150 2019 Z DNIA 27.11.2019 Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:26:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:25:25 dodanie dokumentu