Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-01-23 15:16:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Kamil Kamiński 2019-01-23 14:45:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Kamil Kamiński 2019-01-23 14:44:58 dodanie dokumentu
DT-1A załącznik do DT-1 Kamil Kamiński 2019-01-23 12:25:02 edycja dokumentu
DT-1A załącznik do DT-1 Kamil Kamiński 2019-01-23 12:24:45 usunięcie załacznika
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Kamil Kamiński 2019-01-23 12:14:54 edycja dokumentu
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Kamil Kamiński 2019-01-23 12:13:56 edycja dokumentu
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Kamil Kamiński 2019-01-23 12:13:49 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2019 r. Kamil Kamiński 2019-01-22 15:11:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Kamil Kamiński 2019-01-22 15:11:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2019 r. Kamil Kamiński 2019-01-22 15:09:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Kamil Kamiński 2019-01-22 13:36:16 dodanie dokumentu
zapytanie_Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2019-01-18 14:04:56 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:41:46 edycja dokumentu
Petycja w sprawie montażu oświetlenia - ul.Polna w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:39:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wniesieniu odwołania w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk.. Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:37:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:35:58 dodanie dokumentu
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:34:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-17 15:34:02 dodanie dokumentu
zapytanie_Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2019-01-17 12:33:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej? Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:37:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:36:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:35:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:34:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:33:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:33:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:32:12 dodanie dokumentu
Zapytania cenowe - wycena nieruchomości i służebności mieszkania w Bolszewie oraz wycena lokalu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2019-01-17 07:28:05 dodanie dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:17:49 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:17:37 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:15:57 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:13:57 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:13:37 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:12:51 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:12:16 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-16 15:11:17 usunięcie załacznika
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:19:22 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:19:11 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:18:23 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:16:40 edycja dokumentu