Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram szczepień psów w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:32:26 dodanie dokumentu
Harmonogram szczepień psów w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:31:05 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:28:52 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:28:12 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:27:41 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża USTARBOWO II?, na działce nr ewid. 71/1 i 109/2 obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-21 15:27:10 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na modernizację punktów oświetleniowych w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" Joanna Adaszewska 2017-04-21 15:18:04 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na modernizację punktów oświetleniowych w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" Joanna Adaszewska 2017-04-21 15:17:44 dodanie dokumentu
unieważnienie zapytania Joanna Adaszewska 2017-04-21 15:12:46 edycja dokumentu
unieważnienie zapytania Joanna Adaszewska 2017-04-21 15:12:27 dodanie dokumentu
[uwaga - modyfikacja] Zapytanie ofertowe "Wykonanie kotroli pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2017-04-21 13:45:04 edycja dokumentu
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-04-21 07:36:03 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-04-21 07:35:26 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Realizacja stacji paliw w miejscowości Łężyce na działce nr 98/91?. Piotr Czerwiński 2017-04-20 15:20:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" o wystąpieniu o opinię. Piotr Czerwiński 2017-04-20 15:20:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" i udziału społecznego. Piotr Czerwiński 2017-04-20 15:18:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2017 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 22 marca 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-20 12:27:28 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-19 15:24:48 dodanie dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe - budowa muru oporowego w Bieszkowicach Piotr Czerwiński 2017-04-19 07:51:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2017-04-19 07:50:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów ZIelonych. Piotr Czerwiński 2017-04-18 14:39:22 dodanie dokumentu
[zakończony] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2017-04-18 07:40:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 61/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-04-18 07:37:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-04-18 07:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (...) na zadanie: "Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie". Piotr Czerwiński 2017-04-18 07:33:41 dodanie dokumentu
[uwaga - modyfikacja] Zapytanie ofertowe "Wykonanie kotroli pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wejherowo" Maja Mielewczyk 2017-04-14 13:13:55 edycja dokumentu
[uwaga - modyfikacja] Zapytanie ofertowe "Wykonanie kotroli pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wejherowo" Maja Mielewczyk 2017-04-14 13:12:25 dodanie dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Stowarzyszenie Emerytów i Reńcistów Kamil Kamiński 2017-04-14 09:57:46 dodanie dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe - budowa muru oporowego w Bieszkowicach Maja Mielewczyk 2017-04-14 08:03:42 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe:"Wykonanie wycen nieruchomości". Piotr Czerwiński 2017-04-13 14:16:23 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-13 12:43:34 dodanie dokumentu
Uwaga właściciele drobiu! Piotr Czerwiński 2017-04-13 12:42:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2017-04-13 12:41:31 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy wsi Łężyce: o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można ubiegać się do 4 maja 2017 r. (6 miesięcy od od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej) Piotr Czerwiński 2017-04-13 07:41:56 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy wsi Łężyce: o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można ubiegać się do 4 maja 2017 r. (6 miesięcy od od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej) Piotr Czerwiński 2017-04-13 07:41:11 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przenoski - stopnie wodne przed Jeziorem Orle na rzece Reda? zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: - 133, 153, 301 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo, - 129, 202/1, 204 obręb Góra, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-11 15:17:26 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe Małgorzata Witzon 2017-04-11 15:06:41 edycja dokumentu
UWAGA - ZAKAZ WYPALANIA TRAW!!! Piotr Czerwiński 2017-04-11 09:23:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/20174 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Część 1 - Budowa ul.Sienkiewicza i części ul.Orzeszkowej w Bolszewie, cześć 2 - Przebudowa odcinka ul.Kolonowej w Bolszewie". Piotr Czerwiński 2017-04-11 07:33:18 dodanie dokumentu
TARYFA ZA USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na rok 2016 ŚWIADCZONE PRZEZ PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2017-04-10 14:47:55 dodanie dokumentu