Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:29:36 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:28:43 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:27:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2019 z obrad VII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:25:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:36:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:36:14 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:35:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:34:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:17:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:16:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2019 r. o skreśleniu kandydata Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:14:41 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 58/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:10:31 dodanie dokumentu
Postanowienia Nr 57/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 4 w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:08:28 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-16 12:35:42 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny Kamil Kamiński 2019-05-16 11:57:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-05-16 07:34:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Piotr Czerwiński 2019-05-16 07:33:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 o zarejestrowanych kandydatach Piotr Czerwiński 2019-05-15 13:28:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynialszewie i ul.Wejhera w Orlu. Piotr Czerwiński 2019-05-15 07:25:05 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino. Piotr Czerwiński 2019-05-13 15:21:55 dodanie dokumentu
Inwentaryzacja lokali komunalnych i socjalnych na potrzeby sporządzenia programu gospodarowania oraz zasad wynajmowania lokali Piotr Czerwiński 2019-05-13 07:30:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.inżynierii środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-13 07:23:46 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-05-13 07:22:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania i zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji dot. prowadzenia badań archeologicznych w obrębie Góra i Orle. Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:39:13 dodanie dokumentu
Zasady dla rolników dot. ASF. Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:35:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 59/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:34:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie - zadanie III na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:32:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 w sprawie sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:31:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2019 ? Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:30:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:28:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-05-10 07:27:38 dodanie dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - starszy referent Piotr Czerwiński 2019-05-08 15:24:17 edycja dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - starszy referent Piotr Czerwiński 2019-05-08 15:23:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 59/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-05-08 15:21:48 dodanie dokumentu
Montaż drogowej bariery energochłonnej w pasie ul. Dworskiej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2019-05-08 13:40:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wejherowie przy ul. Transportowej 1, pokój Nr 9 okresie od 06 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Piotr Czerwiński 2019-05-08 09:02:24 edycja dokumentu
WNIOSEK Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 08:54:42 dodanie dokumentu
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Piotr Czerwiński 2019-05-08 08:54:15 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wejherowie przy ul. Transportowej 1, pokój Nr 9 okresie od 06 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Piotr Czerwiński 2019-05-08 08:53:23 dodanie dokumentu
Dane bilansowe za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:37:11 dodanie dokumentu