Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:56:16 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:55:33 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-17 09:35:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" Piotr Czerwiński 2018-07-16 15:27:03 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-16 11:23:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-07-16 07:41:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie Zygmunt Hoeft 2018-07-13 09:10:44 edycja dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-13 08:27:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2018-07-13 07:41:02 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:34:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:58 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:49 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:44 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:30 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:24 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:05 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:59 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:55 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:47 edycja dokumentu
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:39 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:28 usunięcie dokument
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:09 edycja dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:00 usunięcie załacznika
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:57 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:46 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:38 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:34 usunięcie załacznika
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:10 edycja dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:05 usunięcie załacznika
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:47 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:36 usunięcie załacznika
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:29:56 edycja dokumentu
Wynik przetargów na sprzedaż dz. 207/9 w Kniewie i 612/72 w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:35:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:34:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo" dot. wydanych opinii. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:33:31 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo (Osiedle a rzeką). Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:32:33 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-11 10:45:38 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:01:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/533/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:00:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/532/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:59:57 dodanie dokumentu