Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem Kamil Kamiński 2019-07-18 15:15:10 dodanie dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wejherowo z dnia 19 czerwca 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:49:18 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wejherowo z dnia 19 czerwca 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:46:52 edycja dokumentu
IX Sesja Rady Gminy Wejherowo z dnia 19 czerwca 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:44:54 dodanie dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo cz.1. z dnia 22 maja 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:42:33 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo cz.1. z dnia 22 maja 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:42:03 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo cz.1. z dnia 22 maja 2019 Kamil Kamiński 2019-07-18 14:39:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska o raporcie oddziaływania na środowisko prac na linii kolejowej 202 Kamil Kamiński 2019-07-17 12:51:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska o raporcie oddziaływania na środowisko prac na linii kolejowej 202 Kamil Kamiński 2019-07-17 12:51:04 dodanie dokumentu
Informacja lekarza weterynarii o szkoleniu w zakresie uboju drobiu i zajęczaków Jarosław Domarus 2019-07-17 12:35:58 edycja dokumentu
Informacja lekarza weterynarii o szkoleniu w zakresie uboju drobiu i zajęczaków Jarosław Domarus 2019-07-17 12:35:41 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:56:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Kamil Kamiński 2019-07-16 13:55:48 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych Kamil Kamiński 2019-07-16 13:54:52 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2019-07-16 13:53:55 dodanie dokumentu
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU Kamil Kamiński 2019-07-16 13:52:43 dodanie dokumentu
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Kamil Kamiński 2019-07-16 13:43:52 dodanie dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:42:51 edycja dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:42:41 dodanie dokumentu
WNIOSEKO USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:41:24 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:40:59 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:40:46 dodanie dokumentu
WNIOSEKO USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Kamil Kamiński 2019-07-16 13:39:24 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Jarosław Domarus 2019-07-16 12:09:47 dodanie dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-07-15 12:49:30 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:23:00 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:20:37 edycja dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:20:31 usunięcie załacznika
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:20:10 edycja dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:20:03 usunięcie załacznika
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:19:31 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:19:24 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o targach rolno-przemysłowych i wystawie koni w Kanarzynach Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:18:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, , dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:17:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 03-07-2019 r. złożony przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-07-12 15:16:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o przekazaniu skargi w postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikującego gaz ziemny. Piotr Czerwiński 2019-07-11 15:36:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem Piotr Czerwiński 2019-07-11 15:35:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. badań archeologicznych w związku z realizacja inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Góra i Orle. Piotr Czerwiński 2019-07-09 15:26:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Ryszarda Stachurskiego złożone na początek stosunku pracy. Piotr Czerwiński 2019-07-09 15:24:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/145/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytrialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym dla części 1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Orlu". Piotr Czerwiński 2019-07-09 07:26:44 dodanie dokumentu