Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo" dot. wydanych opinii. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:33:31 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo (Osiedle a rzeką). Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:32:33 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-11 10:45:38 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:01:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/533/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:00:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/532/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:59:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/531/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:59:27 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozdudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 3+430 do km 4+780?. Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:56:48 dodanie dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie - powtórzony Małgorzata Witzon 2018-07-09 13:50:37 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-09 10:22:32 edycja dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-09 10:19:58 edycja dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2018-07-09 09:41:19 edycja dokumentu
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2018-07-09 07:24:27 dodanie dokumentu
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2018-07-09 07:23:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działki nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Jarzębinowa) i wydano decyzję nr 6733.16.2018 z dn. 05-07-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-06 15:23:14 dodanie dokumentu
Wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą TYLKO do 13 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-06 07:20:47 edycja dokumentu
Wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą TYLKO do 13 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:27:36 dodanie dokumentu
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego wo przystąpieniu do sporządzania Programów Ochrony Środowiska Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:22:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:20:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:20:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie Zygmunt Hoeft 2018-07-05 12:04:19 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-05 11:41:49 edycja dokumentu
Przerwa w dostawie wody w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-07-05 11:11:53 dodanie dokumentu
Przerwa w dostawie wody w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-07-05 11:11:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Piotr Czerwiński 2018-07-05 10:00:53 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 96/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piotr Czerwiński 2018-07-05 10:00:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Piotr Czerwiński 2018-07-05 09:59:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w ramach części nr 3 - Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Kąpinie, obejmującej przebudowę układu technologicznego stacji uzdatniania wody w Kąpinie zlokalizowanej na działce nr 2/24 w Kąpinie". Piotr Czerwiński 2018-07-05 09:59:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Piotr Czerwiński 2018-07-05 09:58:31 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-04 14:38:56 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-04 14:37:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz Piotr Czerwiński 2018-07-04 07:28:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds.zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-07-04 07:27:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywana czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Bolszewie i w Kniewie Piotr Czerwiński 2018-07-04 07:26:46 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-03 12:07:52 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-03 12:05:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/143/2018 z dnia 22 lutego 2018r. dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m. Góra I Etap". Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:28:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj" Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:27:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:26:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:25:18 dodanie dokumentu