Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy drogi 1442G Piotr Czerwiński 2018-09-20 15:31:25 dodanie dokumentu
uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia Jarosław Domarus 2018-09-20 15:23:58 dodanie dokumentu
uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia Jarosław Domarus 2018-09-20 15:23:09 dodanie dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-09-20 08:45:27 dodanie dokumentu
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-09-20 08:03:32 edycja dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz rowów płytami MEBA Joanna Adaszewska 2018-09-20 08:03:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:16:04 dodanie dokumentu
Wniosek lobbysty Artura Brylikowskiego w sprawie upraw konopi z 3.09.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:07:09 edycja dokumentu
Wniosek lobbysty Artura Brylikowskiego w sprawie upraw konopi z 3.09.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:06:23 dodanie dokumentu
Usługa konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-09-19 09:43:38 dodanie dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:24:14 edycja dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:23:54 edycja dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:22:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 127/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:36:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: ?Budową budynku garażowego do przechowywania przewoźnego agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego dla ujęcia wody w Sopieszynie? na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:35:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 125/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:35:04 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-17 16:00:30 edycja dokumentu
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Piotr Czerwiński 2018-09-17 15:56:48 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-09-17 15:26:15 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł Małgorzata Witzon 2018-09-17 12:23:38 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:56:30 dodanie dokumentu
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:56:14 usunięcie dokument
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:55:33 edycja dokumentu
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:54:20 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:54:16 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:53:15 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:44 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:32 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:30 usunięcie załacznika
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:05 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:25:57 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:25:47 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:25:39 usunięcie załacznika
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:25:06 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:24:50 usunięcie załacznika
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:24:46 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-13 16:07:36 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe urzędnika wyborczego Kamil Kamiński 2018-09-13 16:06:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 01 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Kamil Kamiński 2018-09-13 08:51:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr 02 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Kamil Kamiński 2018-09-13 08:49:26 edycja dokumentu