Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-01-04 14:09:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 179/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-01-04 07:26:46 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:28:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/26/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:27:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/25/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:26:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/24/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:25:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/23/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:18:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/22/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:17:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/21/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:17:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/20/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:16:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/19/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:15:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:15:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/17/2018 w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:14:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/16/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:13:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/15/2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wejherowo na okres kadencji w latach 2018-2023 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:10:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/14/2018 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:08:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:07:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:07:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:06:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:04:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:04:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/11/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:03:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/10/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:02:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/9/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:02:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/8/2018 w sprawie zasad zwrotu oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:01:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/7/2018 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Wejherowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023. Piotr Czerwiński 2019-01-03 14:00:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/6/2018 w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2019 Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:59:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/5/2018 w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w gminie Wejherowo na lata 2019- 2021 Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:58:47 dodanie dokumentu
W związku z licznym zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo pozostają niezmienione i obowiązują w wysokości ustalonej od stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:56:56 dodanie dokumentu
WFOŚiGW w Gdańsku informuje o tymczasowym wstrzymaniu od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  Sytuacja  ta ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:56:20 dodanie dokumentu
WFOŚiGW w Gdańsku informuje o tymczasowym wstrzymaniu od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Sytuacja ta ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:56:02 dodanie dokumentu
W związku z licznym zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo pozostają niezmienione i obowiązują w wysokości ustalonej od stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:53:47 dodanie dokumentu
W związku z licznym zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo pozostają niezmienione i obowiązują w wysokości ustalonej od stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-03 13:52:55 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna POIG dla Beneficjentów projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2019-01-03 12:11:55 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna POIG dla Beneficjentów projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2019-01-03 12:11:09 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna POIG dla Beneficjentów projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2019-01-03 12:10:42 dodanie dokumentu
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul Polnej w miejscowosci Bolszewo Joanna Adaszewska 2019-01-03 12:05:19 dodanie dokumentu
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie Małgorzata Witzon 2019-01-03 07:51:47 dodanie dokumentu
Komisje stałe Piotr Czerwiński 2019-01-02 14:51:13 edycja dokumentu
Komisje stałe Piotr Czerwiński 2019-01-02 14:48:34 edycja dokumentu