Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 w sprawie powołania członków Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji i wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:24:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową NR ZZP/483 /2017 z dn. 19 maja 2017r. dla zadania pn.: ? Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Drzewiarza w Gościcinie ?. Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:21:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-07-03 07:20:29 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-07-02 15:20:40 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce Piotr Czerwiński 2018-07-02 15:19:00 edycja dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2018-07-02 09:49:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Danuty Karmazy za 2017 r. wraz z korektą oświadczenia Piotr Czerwiński 2018-07-02 07:35:09 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-29 15:39:41 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-29 15:38:36 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-29 15:37:26 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-29 15:37:14 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-29 15:35:23 edycja dokumentu
SZKOLNICTWO (wniosek o nagrodę za szczególne osiągnięcia) Piotr Czerwiński 2018-06-29 09:17:01 usunięcie dokument
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych Piotr Czerwiński 2018-06-29 09:16:20 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych Piotr Czerwiński 2018-06-29 09:16:14 usunięcie załacznika
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych prowadzących do szkół, w ciągu ul. Głównej i Szkolnej w miejscowości Bolszewo Małgorzata Witzon 2018-06-29 08:59:34 dodanie dokumentu
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych. Piotr Czerwiński 2018-06-29 07:20:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Ryszarda Stachurskiego złożone za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-27 09:35:42 dodanie dokumentu
Podstawowe informacje i oświadczenia majątkowe Piotr Czerwiński 2018-06-27 09:34:40 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo Macieja Milewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-27 09:33:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-27 09:32:06 dodanie dokumentu
Hubert Artur Toma - Przewodniczący Rady Piotr Czerwiński 2018-06-27 09:31:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/505 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-27 07:57:15 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-06-27 07:29:31 edycja dokumentu
64. MPZP GOWINO VI - UCHWAŁA NR XLIII 530 2014 Z DNIA 10.09.2014 Piotr Czerwiński 2018-06-27 07:26:58 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-27 07:23:03 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wkrótce rozpocznie prace komisja szacująca szkody spowodowane suszą.   Piotr Czerwiński 2018-06-26 15:21:21 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o złożonych petycjach w 2017 roku Piotr Czerwiński 2018-06-26 15:14:03 dodanie dokumentu
Uchwała NR XLIII/523/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2018 roku długoterminowego kredytu bankowego. Piotr Czerwiński 2018-06-26 08:31:46 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-06-26 08:24:37 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XLIII/523/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w roku 2018 długoterminowego kredytu bankowego Piotr Czerwiński 2018-06-26 08:24:27 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 zmieniające zarządzenie nr 80/2018 z dnia 13 czerwca 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:33:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:32:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:31:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:29:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:29:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/526/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:27:31 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:25:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/530/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:25:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/529/2018 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:24:51 dodanie dokumentu