Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 02 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Kamil Kamiński 2018-09-13 08:47:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 01 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Kamil Kamiński 2018-09-13 08:46:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 25-07-2018 r. (skorygowanego w dniu 27-07-2018 r., uzupełnionego w dniu 30-07-2018 r.) złożonego przez Pana Macieja Paluszka, reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2018 z dn. 10-09-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-09-12 07:39:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudniania Piotr Czerwiński 2018-09-11 15:29:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudniania Piotr Czerwiński 2018-09-11 15:29:08 dodanie dokumentu
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 07.01.2019r.: Kąpino Rejon ul. Stefana Batorego ? działki nr 546, 548, 549, 550, 551, 584, 581, 580, 577 Piotr Czerwiński 2018-09-11 15:28:26 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie Piotr Czerwiński 2018-09-11 15:27:16 dodanie dokumentu
Wykonanie progów zwalniających oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Leśnej w Bolszewie i Szerokiej w Gościcinie Zygmunt Hoeft 2018-09-11 10:36:31 edycja dokumentu
Wykonanie progów zwalniających oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Leśnej w Bolszewie i Szerokiej w Gościcinie Zygmunt Hoeft 2018-09-11 10:33:49 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO, KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 15 WRZEŚNIA 2018 R. Piotr Czerwiński 2018-09-10 15:28:09 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO, KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 15 WRZEŚNIA 2018 R. Piotr Czerwiński 2018-09-10 15:27:48 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO, KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 15 WRZEŚNIA 2018 R. Piotr Czerwiński 2018-09-10 15:27:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe i usługi Piotr Czerwiński 2018-09-10 13:49:30 dodanie dokumentu
JESIENNY TERMIN OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 21.09.2018 Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:33:21 dodanie dokumentu
JESIENNY TERMIN OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 21.09.2018 Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:33:02 dodanie dokumentu
JESIENNY TERMIN OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 21.09.2018 Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:32:45 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:31:55 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców ul.Głównej w Bolszewie o założenie progu zwalniającego. Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:30:03 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców ul.Głównej w Bolszewie o założenie progu zwalniającego. Piotr Czerwiński 2018-09-07 15:29:28 edycja dokumentu
Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:56:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/548/2018 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:55:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/547/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:54:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/546/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:54:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/545/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bolszewie Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:53:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/544/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:52:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/543/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:51:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/542/2018 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:50:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/541/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:49:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/540/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:49:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/539/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:48:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/538/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:47:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/537/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:46:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/536/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:45:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/535/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:44:40 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/535/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:44:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/534/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5 Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:43:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 123/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:42:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:41:09 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino (Przy granicy). Piotr Czerwiński 2018-09-06 14:40:03 dodanie dokumentu
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-09-06 07:49:03 dodanie dokumentu