Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2019-05-06 15:26:49 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:14:24 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:14:11 edycja dokumentu
Elektroniczne wnioski o dopłaty tylko do 15 maja 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:12:16 dodanie dokumentu
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r.: Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 08:06:53 dodanie dokumentu
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r. to Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 08:06:11 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. - Uzupełnienie składów Kamil Kamiński 2019-04-27 10:27:05 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. - Uzupełnienie składów Kamil Kamiński 2019-04-27 10:25:27 dodanie dokumentu
UWAGA przerwa w dostawie wody 07.05.2019 r. Zamostne, Kniewo i Warszkowo Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:55:59 dodanie dokumentu
UWAGA przerwa w dostawie wody 07.05.2019 r. Zamostne, Kniewo i Warszkowo Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:55:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy. Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:54:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, na obszarze działek 84/178 i 84/179. Piotr Czerwiński 2019-04-26 07:34:08 dodanie dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim Piotr Czerwiński 2019-04-25 15:20:23 edycja dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim Piotr Czerwiński 2019-04-25 15:19:42 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-25 14:10:29 dodanie dokumentu
Informacja o terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:04:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 kwietnia 2019r. zawierające informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:03:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:02:46 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 49/16/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:02:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ul.Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-04-24 15:28:14 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:52:39 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:38:20 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:36:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:39:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb I kwartał 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:35:07 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb I kwartał 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:34:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:33:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:32:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:31:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 102/2017 z dnia 09.06.2017 r. oraz nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018r. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:30:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy Polnej w Bolszewie wraz z odwodnieniem - etap VI" Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:29:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:29:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i głównych księgowych gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:28:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 45/2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:25:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie wykonania muld na działkach w Reszkach, Zbychowie i Łężycach. Piotr Czerwiński 2019-04-23 15:37:26 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-23 15:35:46 edycja dokumentu
Petycja w sprawie rewitalizacji oświetlenia wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie i położenie chodnika po drugiej stronie jezdni. Piotr Czerwiński 2019-04-23 15:34:53 edycja dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-23 15:34:02 edycja dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-23 15:32:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-04-23 12:59:12 edycja dokumentu