Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-04-23 12:57:46 dodanie dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów Małgorzata Witzon 2019-04-23 08:38:35 dodanie dokumentu
Uwaga! W dniach od 20 kwietnia do 4 maja br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu. Piotr Czerwiński 2019-04-23 07:26:42 dodanie dokumentu
Uwaga! W dniach od 20 kwietnia do 4 maja br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu. Piotr Czerwiński 2019-04-23 07:25:51 dodanie dokumentu
Uwaga! W dniach od 20 kwietnia do 4 maja br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu. Piotr Czerwiński 2019-04-23 07:25:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2019-04-17 07:17:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji dot. inwestycji w ramach budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk. Piotr Czerwiński 2019-04-16 14:13:54 dodanie dokumentu
Zapytanie dotyczące budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu Piotr Czerwiński 2019-04-16 12:26:37 edycja dokumentu
Zapytanie dotyczące budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu Piotr Czerwiński 2019-04-16 12:26:15 edycja dokumentu
Zapytanie dotyczące budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu Piotr Czerwiński 2019-04-16 12:25:59 usunięcie załacznika
Budowa ulicy Polnej w Bolszewie ? etap IV Zygmunt Hoeft 2019-04-16 11:52:29 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 417 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:29:40 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 417 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:29:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:28:37 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje, że od kwietnia br. rozpoczął funkcjonowanie objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:27:21 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje, że od kwietnia br. rozpoczął funkcjonowanie objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:26:45 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych w sezonie 2019 Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:25:00 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych w sezonie 2019 Piotr Czerwiński 2019-04-15 15:24:35 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-04-15 08:57:24 edycja dokumentu
Zapytanie dotyczące budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu Piotr Czerwiński 2019-04-15 08:55:39 edycja dokumentu
Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:34:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/77/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:34:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/76/2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:33:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w roku 2019 długoterminowego kredytu bankowego Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:33:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/74/2019 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:32:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/73/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:32:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/72/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:31:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/71/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:31:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/70/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:30:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/69/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:29:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Łężyce Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:29:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:28:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:28:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:27:48 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:27:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/64/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:26:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:26:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/62/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:25:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/61/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:25:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/60/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Piotr Czerwiński 2019-04-15 07:24:46 dodanie dokumentu