Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo i wsi Kąpino Piotr Czerwiński 2018-09-05 11:03:31 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Piotr Czerwiński 2018-09-05 11:02:54 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-05 11:01:20 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-09-05 10:57:32 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-09-05 10:57:02 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce Piotr Czerwiński 2018-09-05 10:56:38 edycja dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz rowów płytami MEBA Joanna Adaszewska 2018-09-04 12:52:34 edycja dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz rowów płytami MEBA Joanna Adaszewska 2018-09-04 12:52:23 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: GOŚCICINO obszar sektora I (od DK nr 6 na północ) ulice: Brzozowa, Kochanowska, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Borówkowa, Antoniego Groth, Cisowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Na Stoku, Astrowa, Górna, Storczykowa, Lawendowa, Lęborska ? numery parzyste, Wejherowska ? numery parzyste, Mickiewicza, Konopnickiej, Sójkowa, Majkowskiego, Kopernika, Sosnowa, Wiśniowa, Topolowa, Klonowa, Kasztanowa, Szeroka, Grabowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa, Wierzbowa, Różana, Akacjowa, Olchowa, Lipowa, Aleja Jarzębinowa. Piotr Czerwiński 2018-09-03 15:34:56 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: GOŚCICINO obszar sektora I (od DK nr 6 na północ) ulice: Brzozowa, Kochanowska, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Borówkowa, Antoniego Groth, Cisowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Na Stoku, Astrowa, Górna, Storczykowa, Lawendowa, Lęborska ? numery parzyste, Wejherowska ? numery parzyste, Mickiewicza, Konopnickiej, Sójkowa, Majkowskiego, Kopernika, Sosnowa, Wiśniowa, Topolowa, Klonowa, Kasztanowa, Szeroka, Grabowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa, Wierzbowa, Różana, Akacjowa, Olchowa, Lipowa, Aleja Jarzębinowa. Piotr Czerwiński 2018-09-03 15:34:39 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: GOŚCICINO obszar sektora I (od DK nr 6 na północ) ulice: Brzozowa, Kochanowska, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Borówkowa, Antoniego Groth, Cisowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Na Stoku, Astrowa, Górna, Storczykowa, Lawendowa, Lęborska ? numery parzyste, Wejherowska ? numery parzyste, Mickiewicza, Konopnickiej, Sójkowa, Majkowskiego, Kopernika, Sosnowa, Wiśniowa, Topolowa, Klonowa, Kasztanowa, Szeroka, Grabowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa, Wierzbowa, Różana, Akacjowa, Olchowa, Lipowa, Aleja Jarzębinowa. Piotr Czerwiński 2018-09-03 15:34:26 dodanie dokumentu
Powtórzenia zapytania_Budowa altany w miejscowości Gniewowo Zygmunt Hoeft 2018-09-03 11:23:14 edycja dokumentu
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35- POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE Joanna Adaszewska 2018-08-31 14:46:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 W sprawie powołania Kierownika Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-31 09:16:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 W sprawie powołania Kierownika Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-31 09:16:48 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 121/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-31 07:32:36 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-31 07:20:03 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-30 12:56:28 edycja dokumentu
Petycja Spółki Szulc-EfektSp. z o.o. w sprawie przekazania petycji dot. "walki ze smogiem i ekologicznych źródeł energii" dyrektorom szkół. Piotr Czerwiński 2018-08-30 12:53:50 edycja dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł Małgorzata Witzon 2018-08-30 10:34:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 w sprawie przetwarzania danych osobowych, pochodzących ze zbiorów danych Urzędu Gminy Wejherowo, nieobjętego zakresem upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-30 07:23:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 W sprawie powołania Kierownika Kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-30 07:22:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-08-30 07:21:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 117/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-08-30 07:20:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 116/2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego Piotr Czerwiński 2018-08-30 07:20:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem" Joanna Adaszewska 2018-08-29 15:21:51 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-29 15:10:45 edycja dokumentu
Petycja Spółki Szulc-EfektSp. z o.o. w sprawie przekazania petycji dot. "walki ze smogiem i ekologicznych źródeł energii" dyrektorom szkół. Piotr Czerwiński 2018-08-29 15:08:24 dodanie dokumentu
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:20:30 edycja dokumentu
Harmonogram pracy bezpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:20:24 edycja dokumentu
Harmonogram pracy bezpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:19:09 dodanie dokumentu
Harmonogram pracy bezpłatnej pomocy prawnej. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:18:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:03:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-28 15:03:03 dodanie dokumentu
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie Małgorzata Witzon 2018-08-28 09:24:53 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-28 07:30:49 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców ul.Głównej w Bolszewie o założenie progu zwalniającego. Piotr Czerwiński 2018-08-28 07:28:26 dodanie dokumentu
W związku z pracami związanymi z modernizacją stacji uzdatniania wody ?Brzozowa? w Gościcinie zasilającej cały system wodociągowy obejmujący Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo, Zamostne i Warszkowo oraz cz. Gowina (Zaciszne Zalesie), w dniach 29--30 sierpnia w godzinach nocnych od 23:00 do 5:00, nastąpi wstrzymanie dostawy wody dla odbiorców z tego obszaru - PEWIK Gdynia Sp. z o.o. przeprasza utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-08-27 08:51:54 dodanie dokumentu
W związku z pracami związanymi z modernizacją stacji uzdatniania wody ?Brzozowa? w Gościcinie zasilającej cały system wodociągowy obejmujący Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo, Zamostne i Warszkowo oraz cz. Gowina (Zaciszne Zalesie), w dniach 29--30 sierpnia w godzinach nocnych od 23:00 do 5:00, nastąpi wstrzymanie dostawy wody dla odbiorców z tego obszaru - PEWIK Gdynia Sp. z o.o. przeprasza utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-08-27 08:51:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 115/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wejherowo do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem Piotr Czerwiński 2018-08-24 15:30:11 dodanie dokumentu