Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 368, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:20:19 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 368 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:19:40 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 368, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:19:09 dodanie dokumentu
Oczyszczenie i odtworzenie rowów oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-05-02 14:29:11 edycja dokumentu
Oczyszczenie i odtworzenie rowów oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-04-30 11:03:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych Zygmunt Hoeft 2018-04-27 13:36:09 dodanie dokumentu
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2018-04-27 08:52:14 edycja dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Bolszewo i Kąpino) Piotr Czerwiński 2018-04-27 08:05:57 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Bolszewo i Kąpino) Piotr Czerwiński 2018-04-27 08:05:03 edycja dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Bolszewo i Kąpino) Piotr Czerwiński 2018-04-27 08:04:46 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:18:32 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:17:52 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:17:19 dodanie dokumentu
UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z majowymi dniami wolnymi. Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:16:29 dodanie dokumentu
UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z majowymi dniami wolnymi. Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:16:02 dodanie dokumentu
UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z majowymi dniami wolnymi. Piotr Czerwiński 2018-04-26 15:06:39 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. windykacji podatkowej w Referacie Finansowym. Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:41:54 dodanie dokumentu
[zakończony/rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zarządzania drogami w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:40:41 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjnym i Kadr. Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:38:58 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:35:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie kandydata Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:34:41 edycja dokumentu
Oświadczenie kandydata Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:34:20 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-04-26 12:30:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Panda. Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:33:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:32:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:31:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 w sprawie zmiany ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:30:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 sprawie powołania Komisji w celu mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego szkody łowieckiej. Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:29:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:28:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-04-26 07:28:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 07-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 20-03-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Pawła Kutego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV - na terenie części działki nr: 322 (ul. Nadrzeczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.11.2018 z dn. 24-04-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-25 15:25:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.15.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-04-24 15:27:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 18-04-2018 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Myszkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 32 PE - na terenie działek nr: 503/1, 503/13, 505/1, 505/8, 505/13, 503/14, 504/6, 504/5, 504/4, 504/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-24 15:26:53 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) Joanna Adaszewska 2018-04-23 13:07:40 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V (w podziale na części) Joanna Adaszewska 2018-04-23 13:07:31 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-04-23 12:21:56 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-04-23 08:16:08 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-04-23 08:01:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/496/2018 w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci. Piotr Czerwiński 2018-04-23 08:00:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/495/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:59:25 dodanie dokumentu