Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?: 1. ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, 2. ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, 3. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, na działkach oznaczonych ewid. nr: 368, 369, 370 i 371 obr. Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-21 11:05:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 14 listopada 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-12-21 07:24:58 dodanie dokumentu
Dostawa środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-12-19 14:50:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2018-12-19 13:43:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 172/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-12-18 14:47:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z porozumieniem nr 11/2018 z dnia 14.09.2018r. dla zadania pn.: "budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie". Piotr Czerwiński 2018-12-18 14:46:26 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - powtórne_ Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku Zygmunt Hoeft 2018-12-18 13:04:46 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-12-18 11:34:59 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-12-18 11:33:05 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-12-18 11:31:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracę (umowa na zastępstwo) - młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności. Piotr Czerwiński 2018-12-18 09:45:50 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku Zygmunt Hoeft 2018-12-18 08:56:11 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 170/2018 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sprzętu do realizacji zadań z obrony cywilnej Piotr Czerwiński 2018-12-17 15:24:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 169/2018 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Piotr Czerwiński 2018-12-17 15:23:33 dodanie dokumentu
[rozstrzygniety] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-17 11:55:18 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-17 09:39:34 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-12-14 15:27:02 dodanie dokumentu
Dostawa środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-12-14 14:26:54 dodanie dokumentu
II Sesja Rady Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2018-12-14 08:43:58 dodanie dokumentu
Transmisja na żywo Kamil Kamiński 2018-12-14 08:43:29 edycja dokumentu
Archiwum Kamil Kamiński 2018-12-14 08:43:15 usunięcie dokument
I Sesja Rady Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2018-12-14 08:42:36 dodanie dokumentu
Archiwum Kamil Kamiński 2018-12-14 08:41:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk - odcinek 1. Piotr Czerwiński 2018-12-13 15:33:21 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-12 12:46:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:33:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:32:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:32:41 dodanie dokumentu
WAŻNA INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:30:30 dodanie dokumentu
WAŻNA INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:30:09 dodanie dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-12-11 11:11:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:18:54 dodanie dokumentu
Bolszewo ul. Szkolna od ul. Topolowej do ul. Tartacznej oraz ul. Łąkowa, ul. Południowa 1, ul. Stolarska. Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:18:03 edycja dokumentu
Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi  na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:17:30 dodanie dokumentu
Bolszewo ul. Szkolna od ul. Topolowej do ul. Tartacznej oraz ul. Łąkowa, ul. Południowa 1, ul. Stolarska. Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:16:27 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-10 11:47:34 edycja dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie, utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ? padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-12-10 11:39:33 edycja dokumentu