Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-24 15:29:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/714/2017 z dnia 14 lipca 2017r. dla zadania pn.: "Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem całego obiektu - I Etap". Piotr Czerwiński 2018-08-24 15:29:03 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:37:03 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:34:20 edycja dokumentu
Druki w formacie pdf Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:30:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:27:27 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:26:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:25:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie kandydata Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:25:04 usunięcie dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:24:51 usunięcie dokument
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:24:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-24 12:24:19 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-24 08:07:06 usunięcie dokument
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-24 07:28:20 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-24 07:27:20 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-24 07:24:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-08-24 07:24:33 dodanie dokumentu
Zasady odbioru sprzętu AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:58:30 dodanie dokumentu
Zasady odbioru sprzętu AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:58:12 dodanie dokumentu
Zasady odbioru sprzętu AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:57:52 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD (są inne zasady w załączniku). Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:57:13 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:56:50 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:56:37 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:56:13 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:55:26 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD (są inne zasady w załączniku). Piotr Czerwiński 2018-08-23 14:55:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5 734 490,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych? Piotr Czerwiński 2018-08-23 12:00:02 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-23 11:58:40 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-23 11:57:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-23 07:23:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-08-23 07:22:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Piotr Czerwiński 2018-08-22 08:11:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów. Piotr Czerwiński 2018-08-22 08:09:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Piotr Czerwiński 2018-08-22 08:09:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Piotr Czerwiński 2018-08-22 08:08:33 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów. Piotr Czerwiński 2018-08-22 08:08:22 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Piotr Czerwiński 2018-08-21 15:45:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów. Piotr Czerwiński 2018-08-21 15:43:51 dodanie dokumentu
Wynik przetargu na działkę nr 670 w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-08-21 13:03:04 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:27:14 edycja dokumentu