Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-12 11:04:53 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-12 11:04:43 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-12 11:04:21 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-12 11:03:57 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-12 11:03:31 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo. Piotr Czerwiński 2019-04-11 15:26:37 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-11 14:03:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:14:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania postanowienia dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej 202 Gdynia Chylonia - Słupsk. Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:13:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn ?Utowrzenie punktu skupu złomu, metali kolorowych i innych surowców wtórnych na działce nr ewid. 704/20 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:10:16 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hal produkcyjno-magazynowych, zabudowy typu wiatowego oraz budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie zakładu Gruba Recykling Sp. z o.o. funkcjonującego w miejscowości Gościcini przy ul. Klimka 12, działka nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:09:31 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn ?Utowrzenie punktu skupu złomu, metali kolorowych i innych surowców wtórnych na działce nr ewid. 704/20 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:09:05 dodanie dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:02:51 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-04-09 15:02:27 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-09 09:06:30 edycja dokumentu
Protokół Nr 6/2019 z obrad VI Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-09 07:39:29 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-04-08 13:14:05 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-04-08 13:12:27 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-04-08 13:11:52 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-04-08 13:10:26 edycja dokumentu
Zapytanie dotyczące budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu Piotr Czerwiński 2019-04-08 13:08:17 dodanie dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów z podziałem na części Zygmunt Hoeft 2019-04-08 10:59:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 22-03-2019 r. (uzupełniony w dniu 02-04-2019 r.) złożony przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-05 15:42:45 dodanie dokumentu
Organizacja i prowadzenie objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-04-04 15:29:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 15:28:55 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 12/15 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-04 15:26:31 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 12/15 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-04 15:26:02 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 10:38:50 dodanie dokumentu
I Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:33:11 edycja dokumentu
II Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:33:04 edycja dokumentu
III Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 19 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:32:52 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:32:45 edycja dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:32:22 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:31:38 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:30:43 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:29:47 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:23:29 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:21:13 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:21:03 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:20:07 edycja dokumentu