Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:27:03 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:26:41 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD. Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:26:28 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD (są inne zasady w załączniku). Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:25:56 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 67 79 706 - UWAGA: zbiórce podczas wystawek nie podlega duży sprzęt RTV i AGD (są inne zasady w załączniku). Piotr Czerwiński 2018-08-21 07:25:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-08-20 11:28:10 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 27 czerwca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-08-20 08:50:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-08-20 08:48:52 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-08-20 08:48:45 usunięcie załacznika
Powtórzenia zapytania_Budowa altany w miejscowości Gniewowo Zygmunt Hoeft 2018-08-17 15:30:27 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-08-17 15:08:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji w/s budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Piotr Czerwiński 2018-08-17 15:06:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 181, 206, 252/8, 242, 251/8, 251/10, 251/11, 120/1, 39/6, 39/12, 39/29, 42/5, 39/20, 39/27 Piotr Czerwiński 2018-08-17 15:03:53 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej w Kąpinie Piotr Czerwiński 2018-08-17 11:11:13 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej w Kąpinie Piotr Czerwiński 2018-08-17 11:10:52 dodanie dokumentu
Budowa altany w miejscowości Gniewowo Zygmunt Hoeft 2018-08-17 10:35:46 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-17 09:03:11 edycja dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie rozliczeń za ścieki Piotr Czerwiński 2018-08-16 15:31:04 edycja dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie rozliczeń za ścieki Piotr Czerwiński 2018-08-16 15:30:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-08-14 15:26:35 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie i przebudowie istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii RAS?, na działkach o nr ewid. 427, 428, 429/4, 429/6 i 432/1 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-14 15:25:05 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-14 15:25:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie korzystanie z nieruchomości w związku z budową gazociągu. Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:37:16 dodanie dokumentu
Bieżąca (13.08.2018 r.) ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:35:29 edycja dokumentu
Bieżąca (13.08.2018 r.) ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-08-14 13:34:26 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35 Zygmunt Hoeft 2018-08-14 11:50:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Piotr Czerwiński 2018-08-14 07:22:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-08-14 07:21:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:37:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:37:09 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino Piotr Czerwiński 2018-08-13 15:36:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-13 15:04:25 edycja dokumentu
Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr XLIII 527 2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:29:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Huberta Kołodziejskiego na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:25:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Huberta Kołodziejskiego na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:25:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:46 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na rozpoczęcie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:23:22 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego składane na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2018-08-13 07:21:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 Piotr Czerwiński 2018-08-10 15:27:39 dodanie dokumentu