Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe_Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku Zygmunt Hoeft 2018-12-07 15:32:47 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.96.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:28:24 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.97.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:28:03 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.97.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:27:39 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.96.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:27:12 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:25:52 dodanie dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:24:44 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:24:04 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-07 14:02:16 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 14:01:04 dodanie dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:59:28 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:57:14 dodanie dokumentu
REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo (tekst ujednolicony) Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:55:45 dodanie dokumentu
REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo ((tekst ujednolicony) Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:53:37 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-07 13:44:35 dodanie dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-12-07 13:30:13 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:19:18 edycja dokumentu
93. MPZP NOWDY DWÓR WEJHEROWSKI BIESZKOWICE - UCHWAŁA NR XLVIII 556 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:47 dodanie dokumentu
92. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XLVIII 555 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:23 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:10:55 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:56:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z imiennym wykazem głosowania w sprawie wynagrodzenia wójta Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:53:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:51:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:51:05 dodanie dokumentu
-----------------------------------------kadencja 2014-2018------------------------------------- Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:48:37 edycja dokumentu
-----------------------------------------kadencja 2014-2018------------------------------------- Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:48:25 dodanie dokumentu
Z przyczyn organizacyjnych Urząd Gminy w Wejherowie w dniu 6 grudnia 2018 r. będzie czynny do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy. Piotr Czerwiński 2018-12-06 09:00:33 dodanie dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 15:07:35 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 15:06:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:38:44 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:35:56 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:33:03 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 09:23:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/1279/2018 z dnia 19.11.2018r. dla zadania pn.: "utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35". Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:28:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 167/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1/2018 z dnia 02.01.2018r. dla zadania pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 461/2 w Kąpinie, Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:28:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 166/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFE/1004/2018/RIS z dnia 02.10.2018r. dla zadania pn. ?Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35 w zakresie części 1 obejmującej budowę sieci wodociągowej?. Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:26:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o braku otrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:19:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r., złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 03-12-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino?. Piotr Czerwiński 2018-12-04 14:33:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). Piotr Czerwiński 2018-12-04 14:32:50 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że 24. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21 będą nieczynne. Ponadto 31. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa, będą czynne w godzinach 8.00-12.00. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2018-12-03 15:28:59 dodanie dokumentu