Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Janusz Gafka Piotr Czerwiński 2018-06-08 07:30:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w/s budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Piotr Czerwiński 2018-06-07 15:26:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o udostępnieniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (ważne dla właścicieli lasów prywatnych). Piotr Czerwiński 2018-06-07 15:25:04 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:32:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/513/2018 w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Wejherowskiego na okręgi wyborcze Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:31:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/512/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:31:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/511/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:30:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/510/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2017 Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:29:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/509/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2017 rok Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:29:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:28:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/507/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:27:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/506/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:26:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/505/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:25:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/504/2018 w sprawie powierzenia ?EKO DOLINA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach zadań własnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:24:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/503/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:23:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/502/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic we wsi Bolszewo. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:22:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/501/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:21:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/500/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:20:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/499/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:20:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/498/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gowino. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:18:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/497/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:17:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu do opinię w sprawie Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:16:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianie trybu zawiadamiania stron w postępowaniu dot. Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:14:57 dodanie dokumentu
Wojciech Bronisław Kuziel Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:37:54 edycja dokumentu
Krzysztof Wróblewski Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:37:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kąpinie, stanowiącej własność Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:24:45 dodanie dokumentu
Romuald Głuszko Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:37:11 edycja dokumentu
Artur Piotr Czaja Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:36:59 edycja dokumentu
Tadeusz Waldemar Danilczyk Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:36:46 edycja dokumentu
Zenon Francziszek Pieper Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:36:29 edycja dokumentu
Kazimierz Stanisław Kendziora Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:35:00 edycja dokumentu
Janusz Benedykt Daniszewski Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:34:43 edycja dokumentu
Janusz Benedykt Daniszewski Piotr Czerwiński 2018-06-04 07:34:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz L090. Piotr Czerwiński 2018-06-01 15:11:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz Piotr Czerwiński 2018-06-01 15:10:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 23-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowanego w dniu 07-05-2018 r.) przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 251/2, 270/3, 270/9, 271, 325 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.12.2018 z dn. 29-05-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-01 15:09:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone. Piotr Czerwiński 2018-06-01 09:05:16 dodanie dokumentu
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-05-30 11:48:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-30 07:25:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2018-05-29 15:19:41 dodanie dokumentu