Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-04 07:18:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-03 15:33:33 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce. Piotr Czerwiński 2019-04-03 15:19:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 18-02-2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych ? ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - na terenie działki nr: 94/16, 95/4, 95/5, 133, 146/11, 146/12, 146/16, 146/17, 146/26, 150/9, 150/11, 150/14, 150/17, 96 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2019 z dn. 03-04-2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-03 15:19:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 18-02-2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych ? ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - na terenie działki nr: 94/16, 95/4, 95/5, 133, 146/11, 146/12, 146/16, 146/17, 146/26, 150/9, 150/11, 150/14, 150/17, 96 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2019 z dn. 03-04-2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-03 15:18:49 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hal produkcyjno-magazynowych, zabudowy typu wiatowego oraz budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie zakładu Gruba Recykling Sp. z o.o. funkcjonującego w miejscowości Gościcini przy ul. Klimka 12, działka nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2019-04-01 15:50:58 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Utowrzenie punktu skupu złomu, metali kolorowych i innych surowców wtórnych na działce nr ewid. 704/20 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2019-04-01 15:50:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości uzyskania pomocy Państwa dot. zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń. Piotr Czerwiński 2019-04-01 15:50:06 dodanie dokumentu
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA Joanna Adaszewska 2019-04-01 15:04:51 dodanie dokumentu
Organizacja i prowadzenie objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-01 09:33:06 edycja dokumentu
Organizacja i prowadzenie objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-01 09:31:31 dodanie dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów z podziałem na części Zygmunt Hoeft 2019-03-29 14:32:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zbychowo, Gościcino i Bieszkowice z podziałem na części Zygmunt Hoeft 2019-03-29 14:29:37 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-28 15:31:17 edycja dokumentu
Petycja w sprawie rewitalizacji oświetlenia wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie i położenie chodnika po drugiej stronie jezdni. Piotr Czerwiński 2019-03-28 15:28:49 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno. Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:28:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Wykrywania i Alarmowania (SWA). Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:26:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:25:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42/2019 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:25:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:23:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-03-28 07:18:04 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-03-27 10:47:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-03-26 14:50:46 dodanie dokumentu
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojna reprezentującego Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? 13 muld brukowanych zakończonych zbiornikami infiltracyjnymi na dz. nr 81, 99, obr. Reszki; dz. nr 249, obr. Zbychowo, dz. nr 182, 184, 187, 188, 193, 206; obr. Łężyce. Piotr Czerwiński 2019-03-26 07:26:35 dodanie dokumentu
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gminy Wejherowo w 2018 roku stwierdzona podczas kontroli wewnętrznej UG Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-26 07:24:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-03-26 07:23:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo, na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-25 15:32:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo, na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-25 15:32:14 dodanie dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds.funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-25 08:28:11 edycja dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-25 08:27:43 edycja dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-25 08:27:30 usunięcie załacznika
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-25 08:27:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przystąpieniu do prac nad przygotowanie projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku krajobrazowego Kamil Kamiński 2019-03-21 10:24:07 dodanie dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent Kamil Kamiński 2019-03-21 10:20:52 edycja dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent Kamil Kamiński 2019-03-21 10:20:00 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra. Piotr Czerwiński 2019-03-20 14:24:44 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU SIECI WODOCIAGOWEJ Piotr Czerwiński 2019-03-20 14:23:55 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁU ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2019-03-20 14:23:42 dodanie dokumentu
Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo_powtórzone postępowanie Joanna Adaszewska 2019-03-20 09:58:59 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds.funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-20 09:04:56 edycja dokumentu