Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-05-29 15:19:06 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty]= Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-05-29 14:06:22 edycja dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty]= Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-05-29 14:06:03 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-05-29 11:14:29 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Piotr Czerwiński 2018-05-29 07:24:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 w sprawie zmiany ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-05-29 07:23:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 z obrad XLI Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 18 kwietnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-28 13:57:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Piotra Czerwińskiego składane za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-28 07:29:14 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Małgorzata Witzon 2018-05-25 14:44:04 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny Kamil Kamiński 2018-05-25 11:33:36 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny Kamil Kamiński 2018-05-25 11:33:03 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny Kamil Kamiński 2018-05-25 11:32:22 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2018-05-25 11:29:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2018-05-25 11:28:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-25 10:26:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-25 10:25:53 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie Leszka Grabarczyka za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-25 07:34:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego za 2017 rok z dnia 26.04.2018 r.. Piotr Czerwiński 2018-05-25 07:32:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego za 2017 rok z dnia 26.04.2018 r.. Piotr Czerwiński 2018-05-25 07:31:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Jerzego Dobaczewskiego za 2017 rok z dnia 17.04.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-25 07:31:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych Zygmunt Hoeft 2018-05-24 15:16:32 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców. Piotr Czerwiński 2018-05-24 15:05:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). Piotr Czerwiński 2018-05-24 15:05:21 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Olgierda Wyszomirskiego za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-24 15:02:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Cezarego Jakubowskiego za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-24 15:00:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Tadeusza Wiśniewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 15:00:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu MZKZG - Huberta Kołodziejskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 14:59:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Wojciecha Kozłowskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 14:57:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). Piotr Czerwiński 2018-05-24 14:54:54 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). Piotr Czerwiński 2018-05-24 14:54:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców. Piotr Czerwiński 2018-05-24 14:54:20 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Michala Gucia Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:48:54 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Michala Gucia Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:48:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. i Z-cy Przewodniczącego MZKZG Czesława Kordel za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:47:58 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewy Zarębińskiej-Szczodrej za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:24:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Kowalewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:21:43 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Kowalewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-24 07:19:22 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-23 14:58:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Ryszarda Stachurskiego złożone za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-23 07:35:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Katarzyny Paczoska za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-23 07:34:01 dodanie dokumentu