Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uprzejmie informujemy, że 24. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21 będą nieczynne. Ponadto 31. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa, będą czynne w godzinach 8.00-12.00. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2018-12-03 15:28:44 dodanie dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie, utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ? padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-11-30 13:12:02 dodanie dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo. Zygmunt Hoeft 2018-11-30 13:10:21 dodanie dokumentu
[odwołane] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kniewo Piotr Czerwiński 2018-11-30 08:52:19 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:07:11 edycja dokumentu
Petycja nr OR.152.10.2018 w sprawie dokonania analizy wdrożenia procedur z pełnym użytkowaniem komunikacji elektronicznej Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:05:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:04:02 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie Małgorzata Witzon 2018-11-29 12:19:55 edycja dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-11-29 08:27:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:14:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:14:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 162/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. budownictwa i zarządzania drogami w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:13:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 161/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. windykacji podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:12:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 160/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.administracyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:12:20 dodanie dokumentu
Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego Piotr Czerwiński 2018-11-28 07:29:59 edycja dokumentu
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które z dniem 01.01.2018r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. ? Prawo wodne /Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm./ wygasły Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:47:13 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca uprawy konopii Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:46:20 dodanie dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:45:12 edycja dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:44:59 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna oświadczenia majątkowego Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:44:35 dodanie dokumentu
Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:44:10 dodanie dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-11-27 12:08:53 edycja dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-11-27 12:07:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/2/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piotr Czerwiński 2018-11-26 15:39:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-26 15:38:45 dodanie dokumentu
___________________________________________________________________________________________ Piotr Czerwiński 2018-11-26 15:37:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji budowa gazociągu. Piotr Czerwiński 2018-11-26 15:37:09 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice. Piotr Czerwiński 2018-11-26 15:35:46 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie Małgorzata Witzon 2018-11-26 14:15:18 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb III kwartał 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-11-26 13:26:04 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie Małgorzata Witzon 2018-11-23 10:19:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Cezarego Jakubowskiego za 2017 r. wraz z korektą Piotr Czerwiński 2018-11-23 07:29:38 edycja dokumentu
Wynik przetargu na działkę nr 704/65 w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-11-22 11:00:17 dodanie dokumentu
Wynik przetargu na działkę nr 704/63 w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-11-22 10:59:58 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-21 15:21:43 edycja dokumentu
Petycja nr OR.152.10.2018 w sprawie dokonania analizy wdrożenia procedur z pełnym użytkowaniem komunikacji elektronicznej Piotr Czerwiński 2018-11-21 15:18:01 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-11-21 08:12:03 edycja dokumentu
91. ZMIANA MPZP BOLSZEWO KĄPINO - UCHWAŁA NR XLVIII 557 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-11-21 08:07:51 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-11-21 08:07:10 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zakończeniu w dniu 24 listopada 2018 r. funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zie-lonych do kontenerów w sezonie wiosna-jesień 2018 r. zlokalizowanego w: ? Bolszewo, ul. Szkolna 52 Piotr Czerwiński 2018-11-21 07:38:03 dodanie dokumentu