Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci wodociągowej - Warszkowo rejon ul.Bukowej i Gościcino rejon ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:34:18 edycja dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci wodociągowej - Warszkowo rejon ul.Bukowej i Gościcino rejon ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:34:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2017 z dn. 10-11-2017 r. Kamil Kamiński 2017-11-13 14:39:57 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na terenie Gminy Wejherowo" Maja Mielewczyk 2017-11-13 13:04:08 dodanie dokumentu
[roztrzygnięty] Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Kamil Kamiński 2017-11-09 14:47:27 dodanie dokumentu
(ZAKOŃCZONE) zapytanie powtórne_Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-09 14:39:25 edycja dokumentu
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie Małgorzata Witzon 2017-11-07 14:34:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, w rejonie ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-07 11:02:37 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego na publiczny plac zabaw w miejscowości Gniewowo". Piotr Czerwiński 2017-11-06 15:01:56 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Czynności utrzymaniowe i eksploatacyjne wylotów kanalizacji deszczowej. Piotr Czerwiński 2017-11-06 15:01:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2017-11-03 08:15:49 dodanie dokumentu
(ZAKOŃCZONE) zapytanie powtórne_Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-03 07:44:15 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:31:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/421/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kąpino i Bolszewo Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:30:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, z analizą stopnia skanalizowania i przyłączenia nieruchomości za 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:30:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, z analizą stopnia skanalizowania i przyłączenia nieruchomości za 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:29:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/419/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:29:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/418/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:28:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/417/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:27:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/416/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:30:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/415/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:29:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/414/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Gowino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:29:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/412/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5 Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:27:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/413/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:26:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/411/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:26:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/410/2017 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2018-2020 ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących. Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:25:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/409/2017 w sprawie uchwalenia Programu Senioralnego dla Gminy Wejherowo na lata 2018-2020 Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:25:09 dodanie dokumentu
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-02 15:01:46 edycja dokumentu
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-02 15:00:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:53:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:49:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:46:32 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:22:18 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:21:37 edycja dokumentu
[roztrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektroenergetycznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:21:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/386/2017 - Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowegopołączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo odcinek III Gowino-Gościcino". Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:25:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 140/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:22:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2018. Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:21:42 dodanie dokumentu