Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej (...) w Wejherowie i Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-03-19 15:52:16 dodanie dokumentu
Parametry wody w 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-03-19 15:50:05 dodanie dokumentu
Parametry wody Piotr Czerwiński 2019-03-19 15:49:42 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:40:06 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:39:34 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:38:48 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:37:19 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:35:05 edycja dokumentu
Zapytanie dotyczące Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:33:53 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:32:08 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:31:39 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:31:18 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr Piotr Czerwiński 2019-03-19 14:31:05 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:34:08 edycja dokumentu
Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:33:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/59/2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2019 Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:32:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Góra oraz uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:31:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/57/2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2019 rok Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:31:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/56/2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wejherowo a Gminą Inowrocław Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:30:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/55/2019 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:29:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/54/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:29:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/53/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:28:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/52/2019 sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:28:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/51/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Gościcinie poprzez zmianę siedziby Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:27:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/50/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:27:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/49/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:26:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/48/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:25:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:24:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:24:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/45/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:23:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/44/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:22:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2019-03-19 07:21:22 dodanie dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-18 15:03:33 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-18 15:02:47 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-18 15:02:25 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-18 15:01:59 edycja dokumentu
VI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-18 15:01:12 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-18 14:59:19 edycja dokumentu
Petycja w sprawie wykonania oświetlenia wzdłuż ulicy Sielankowej i Cichej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-03-18 14:58:29 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-15 14:58:44 edycja dokumentu