Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zakończeniu w dniu 24 listopada 2018 r. funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zie-lonych do kontenerów w sezonie wiosna-jesień 2018 r. zlokalizowanego w: ? Bolszewo, ul. Szkolna 52 Piotr Czerwiński 2018-11-21 07:37:39 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zakończeniu w dniu 24 listopada 2018 r. funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zie-lonych do kontenerów w sezonie wiosna-jesień 2018 r. zlokalizowanego w: ? Bolszewo, ul. Szkolna 52 Piotr Czerwiński 2018-11-21 07:37:17 dodanie dokumentu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie obrazu i dźwięku z przebiegu Sesji Rady Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2018-11-20 11:30:13 edycja dokumentu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie obrazu i dźwięku z przebiegu Sesji Rady Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2018-11-20 11:29:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Stosownie do: - art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-11-19 12:10:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE, Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-11-19 12:09:02 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE, Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-11-19 12:08:59 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE, Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-11-19 12:08:03 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE, Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-11-19 12:06:18 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-11-16 15:04:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/578/2018 w sprawie stwierdzenia nieważności § 31 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 15:02:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/577/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok Piotr Czerwiński 2018-11-16 15:01:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/576/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno. Piotr Czerwiński 2018-11-16 15:00:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/575/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski Piotr Czerwiński 2018-11-16 15:00:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/574/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:59:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/573/2018 w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:58:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/573/2018 w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:58:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/572/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:57:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/572/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:57:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/571/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:56:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/571/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:54:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/570/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:54:10 dodanie dokumentu
XLIX Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 14 listopada 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:52:46 usunięcie dokument
XLIX Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 14 listopada 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:52:41 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 14 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:51:28 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/35 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-16 14:51:06 dodanie dokumentu
Hubert Artur Toma - Przewodniczący Rady Piotr Czerwiński 2018-11-16 07:38:50 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Henryka Skwarło składane na koniec kadencji. Piotr Czerwiński 2018-11-16 07:38:31 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-15 15:00:13 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/33 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:59:50 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/33 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:59:22 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:58:57 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?: 1) ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, 2) ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, 3) ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, na działkach oznaczonych ewid. nr: 368, 369, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:58:25 dodanie dokumentu
_____________________________________________________________________________________________ Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:42:34 edycja dokumentu
Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 roku Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:42:02 edycja dokumentu
Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 roku Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:41:41 dodanie dokumentu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Piotr Czerwiński 2018-11-15 14:40:42 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie Małgorzata Witzon 2018-11-15 08:56:20 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-11-15 08:52:58 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji Kamil Kamiński 2018-11-14 15:21:29 dodanie dokumentu