Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-15 14:55:14 edycja dokumentu
Petycja w sprawie założenia progu zwalniającego w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-03-15 14:53:05 edycja dokumentu
PRZYKŁADOWY DRUK REJESTRACJI PSA - DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY .pdf Piotr Czerwiński 2019-03-15 14:51:21 dodanie dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:14:36 edycja dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:07:27 edycja dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:04:42 edycja dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:02:36 edycja dokumentu
I Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:59 edycja dokumentu
II Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 listopada 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:51 edycja dokumentu
III Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 19 grudnia 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:43 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:34 edycja dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:23 edycja dokumentu
VI Sesja Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:10 usunięcie dokumentu
VI Sesja Kamil Kamiński 2019-03-14 08:00:07 edycja dokumentu
VI Sesja Kamil Kamiński 2019-03-14 07:59:59 dodanie dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 07:59:46 edycja dokumentu
2019 Kamil Kamiński 2019-03-14 07:57:53 usunięcie dokumentu
V Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 stycznia 2019 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 07:56:55 dodanie dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 07:56:27 dodanie dokumentu
III Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 19 grudnia 2018 r. Kamil Kamiński 2019-03-14 07:54:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Wiosenne Targi Ogrodnicze. Piotr Czerwiński 2019-03-14 07:37:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. komunalnych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-14 07:33:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową Piotr Czerwiński 2019-03-14 07:32:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-11 15:28:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" Piotr Czerwiński 2019-03-11 15:28:15 dodanie dokumentu
Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie Małgorzata Witzon 2019-03-11 13:32:03 dodanie dokumentu
Ponowny przetarg_Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach Zygmunt Hoeft 2019-03-08 14:13:08 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-03-07 14:02:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2019 z obrad V Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 30 stycznia 2019 r. r. Piotr Czerwiński 2019-03-07 11:41:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-07 08:23:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-07 08:23:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-06 15:33:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-03-06 15:32:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Piotr Czerwiński 2019-03-06 15:32:13 dodanie dokumentu
Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo Małgorzata Witzon 2019-03-06 14:10:32 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-05 15:00:47 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (fragment wsi Zbychowo). Piotr Czerwiński 2019-03-05 14:59:39 dodanie dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-03-05 14:58:25 dodanie dokumentu
Analiza kontroli punktów sprzedaży alkoholu Piotr Czerwiński 2019-03-05 07:24:25 dodanie dokumentu
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2019-03-05 07:23:27 edycja dokumentu