Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo Os. za rzeką Kamil Kamiński 2018-07-31 09:59:14 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-31 08:29:49 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:27:08 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:26:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 20 czerwca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:24:47 dodanie dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-07-27 13:14:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Kamil Kamiński 2018-07-27 07:52:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji SUW - na terenie działki nr: 7/23 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Fiołkowa) Kamil Kamiński 2018-07-26 08:47:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kamil Kamiński 2018-07-26 08:45:38 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-25 15:00:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Kamil Kamiński 2018-07-25 14:42:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Kamil Kamiński 2018-07-25 14:41:29 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-24 11:54:35 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem" Zygmunt Hoeft 2018-07-23 15:01:22 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-23 11:54:13 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych prowadzących do szkół, w ciągu ul. Głównej i Szkolnej w miejscowości Bolszewo Małgorzata Witzon 2018-07-23 08:22:42 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-07-23 07:56:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 24/2, 23/11 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2018 z dn. 18-07-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-20 15:19:10 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-20 12:00:25 edycja dokumentu
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych Małgorzata Witzon 2018-07-20 08:19:16 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:35:47 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:35:28 dodanie dokumentu
obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 98/9, 98/25 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2018 z dn. 17-07-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:34:04 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-18 13:29:47 dodanie dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie - powtórzony Małgorzata Witzon 2018-07-18 08:36:46 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:56:16 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:55:33 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-17 09:35:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" Piotr Czerwiński 2018-07-16 15:27:03 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-16 11:23:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-07-16 07:41:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie Zygmunt Hoeft 2018-07-13 09:10:44 edycja dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-13 08:27:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2018-07-13 07:41:02 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:34:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:58 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:49 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:44 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:30 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:24 usunięcie załacznika