Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:36:20 dodanie dokumentu
rachunek zysków i strat jednostki 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:36:05 dodanie dokumentu
bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:35:51 dodanie dokumentu
bilans jednostkowy 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:35:28 dodanie dokumentu
zestawienie zmian w funduszu jednostki UG za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:35:09 dodanie dokumentu
rachunek zysków i strat UG za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:34:49 dodanie dokumentu
bilans jednostkowy UG za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:34:27 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/91 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:28:53 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/91 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-05-08 07:28:23 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2019-05-07 14:56:05 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2019-05-07 14:55:44 usunięcie załacznika
Postanowienie Nr 57/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-07 09:48:29 dodanie dokumentu
Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w/s budowy i przebudowy urządzeń wodnych (jaz ulgowy/przepławka) Piotr Czerwiński 2019-05-06 15:30:41 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2019-05-06 15:26:49 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:14:24 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:14:11 edycja dokumentu
Elektroniczne wnioski o dopłaty tylko do 15 maja 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 15:12:16 dodanie dokumentu
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r.: Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 08:06:53 dodanie dokumentu
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r. to Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-30 08:06:11 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. - Uzupełnienie składów Kamil Kamiński 2019-04-27 10:27:05 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. - Uzupełnienie składów Kamil Kamiński 2019-04-27 10:25:27 dodanie dokumentu
UWAGA przerwa w dostawie wody 07.05.2019 r. Zamostne, Kniewo i Warszkowo Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:55:59 dodanie dokumentu
UWAGA przerwa w dostawie wody 07.05.2019 r. Zamostne, Kniewo i Warszkowo Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:55:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy. Piotr Czerwiński 2019-04-26 14:54:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, na obszarze działek 84/178 i 84/179. Piotr Czerwiński 2019-04-26 07:34:08 dodanie dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim Piotr Czerwiński 2019-04-25 15:20:23 edycja dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim Piotr Czerwiński 2019-04-25 15:19:42 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-25 14:10:29 dodanie dokumentu
Informacja o terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:04:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 kwietnia 2019r. zawierające informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:03:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:02:46 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 49/16/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2019-04-25 10:02:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ul.Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-04-24 15:28:14 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:52:39 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:38:20 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów Małgorzata Witzon 2019-04-24 08:36:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:39:20 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb I kwartał 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:35:07 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb I kwartał 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:34:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Piotr Czerwiński 2019-04-24 07:33:12 dodanie dokumentu