Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Powtórne zapytanie Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie. Zygmunt Hoeft 2018-10-10 14:35:52 dodanie dokumentu
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie Zygmunt Hoeft 2018-10-10 11:33:54 edycja dokumentu
Prezentacja - Przykłady znaku X (głosu ważnego) Jarosław Domarus 2018-10-10 09:20:39 dodanie dokumentu
Prezentacja - Opracowanie: ? Krajowe Biuro Wyborcze Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Jarosław Domarus 2018-10-10 09:19:28 dodanie dokumentu
Prezentacja - Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Jarosław Domarus 2018-10-10 09:18:59 dodanie dokumentu
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie powołanie Przewodniczących i ich Zastępców Kamil Kamiński 2018-10-10 09:08:47 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW Jarosław Domarus 2018-10-09 14:41:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 25-07-2018 r. (skorygowanego w dniu 27-07-2018 r., uzupełnionego w dniu 30-07-2018 r.) złożonego przez Pana Macieja Paluszka, reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.21.2018 z dn. 05-10-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-09 14:03:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 129/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Piotr Czerwiński 2018-10-09 07:32:51 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 13 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - konieczne zgłoszenie ! Piotr Czerwiński 2018-10-08 15:22:22 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 13 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - konieczne zgłoszenie ! Piotr Czerwiński 2018-10-08 15:22:02 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 13 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - konieczne zgłoszenie ! Piotr Czerwiński 2018-10-08 15:21:46 dodanie dokumentu
Budowa remizy OSP w Orlu Zygmunt Hoeft 2018-10-08 14:10:17 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca rządowego programu dofinansowania inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji Piotr Czerwiński 2018-10-05 15:25:23 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca rządowego programu dofinansowania inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji Piotr Czerwiński 2018-10-05 15:24:32 dodanie dokumentu
Wynik drugiego przetargu na sprzedaż dz. 207/9 w Kniewie. Piotr Czerwiński 2018-10-05 15:15:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-10-05 07:36:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 140 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugiego przetargu ustnego nieogranicznego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kniewie Piotr Czerwiński 2018-10-05 07:32:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-10-05 07:31:13 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLVII uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-04 15:39:21 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLVII uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-04 15:37:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2018 z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 29 sierpnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-04 15:35:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-04 15:34:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Jarosław Domarus 2018-10-04 15:34:05 dodanie dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu Małgorzata Witzon 2018-10-04 12:17:21 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej Jarosław Domarus 2018-10-04 09:33:05 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na wójta Jarosław Domarus 2018-10-04 09:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-04 09:28:11 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie uchylenia uchwały o przyznaniu numerów listaom kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-04 09:26:36 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej Małgorzata Witzon 2018-10-04 08:27:02 edycja dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Joanna Adaszewska 2018-10-03 15:43:06 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Joanna Adaszewska 2018-10-03 15:36:28 dodanie dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu Małgorzata Witzon 2018-10-03 14:08:22 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Kamil Kamiński 2018-10-03 10:32:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników glosowania w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-10-03 09:31:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-10-03 09:28:04 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 2.X.2018r w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-02 15:32:54 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszego referenta ds.administracji. Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:10:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej - ul.Szkolnej w Orlu . Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:09:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Gdańsk". Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:06:27 dodanie dokumentu