Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:14:41 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:12:48 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:10:19 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-15 15:01:49 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Piotr Czerwiński 2019-01-15 07:27:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 182/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" Piotr Czerwiński 2019-01-15 07:26:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciagu ul. Polnej w miejscowosci Bolszewo Piotr Czerwiński 2019-01-15 07:25:18 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 1174 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-15 07:22:41 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 1174 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-15 07:21:56 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2019-01-14 15:46:12 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-14 15:41:51 edycja dokumentu
[rozstrzygniety] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-01-14 15:31:18 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2019-01-14 12:54:32 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-01-14 08:17:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Piotr Czerwiński 2019-01-14 08:15:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Piotr Czerwiński 2019-01-14 08:14:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-01-14 07:29:15 dodanie dokumentu
[odwołane] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kniewo Piotr Czerwiński 2019-01-11 15:14:19 edycja dokumentu
Informacja o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki w Kniewie. Piotr Czerwiński 2019-01-11 15:13:28 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg gminnych ? ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej Zygmunt Hoeft 2019-01-11 14:53:36 dodanie dokumentu
zapytanie_Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2019-01-11 14:22:55 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 180/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:43:09 dodanie dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:40:05 edycja dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:37:53 edycja dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:36:43 edycja dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:36:24 edycja dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:34:32 dodanie dokumentu
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:33:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r. złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) położonych w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo: 1. Wydano postanowienie nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 8 stycznia 2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2. Zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.24.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-01-11 07:30:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:23:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:23:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:20:48 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 19 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:12:07 dodanie dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:10:43 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:09:33 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:08:57 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:08:11 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:07:17 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:06:08 edycja dokumentu
IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-01-10 15:01:59 dodanie dokumentu