Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) i wydano decyzję nr 6733.26.2017 z dn. 04-01-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-12 15:25:16 dodanie dokumentu
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 Joanna Adaszewska 2018-01-12 10:54:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-01-11 15:18:35 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:47:22 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:46:37 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:46:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:53:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. (uzupełniony w dniach: 31 stycznia 2017 r., 8 lutego 2017 r., 9 marca 2017 r., 14 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.), złożony przez Spółkę Eko Dolina Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.36.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:52:17 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zewnętrznego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:51:19 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Całodobowa opieka weterynaryjna. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:50:49 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:49:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie o korekcie wniosku wniosku z dnia 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r.) złożonego przez Panią Marię Kandzorra, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestycja obejmuje działki nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/4, 78/20, 77/7, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:48:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r.) przez Panią Marię Kandzorra, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 78/20, 77/7, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.20.2017.DC z dnia 05.01.2018 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:47:41 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-01-09 15:31:48 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-01-09 15:31:36 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-01-09 15:30:23 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-01-09 15:29:18 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Podział działki nr 6/2 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-01-09 15:28:09 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:32:48 dodanie dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:30 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:25 usunięcie załacznika
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:07 edycja dokumentu
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-01-08 14:01:33 dodanie dokumentu
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:52:10 edycja dokumentu
[uwaga będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:51:54 edycja dokumentu
[uwaga będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:51:08 dodanie dokumentu
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:50:31 dodanie dokumentu
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-08 11:03:06 dodanie dokumentu
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-08 11:01:44 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-01-05 15:32:30 edycja dokumentu
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I Piotr Czerwiński 2018-01-05 15:31:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1? Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:24:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:23:51 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych. Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:22:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2018-01-05 09:09:04 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-05 07:29:37 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski. Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:58:17 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:57:42 edycja dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:56:18 edycja dokumentu
Zbiorczy harmonogram zbiórki odpadów, w tym budynków wielorodzinnych (dla całej gminy) Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:54:06 dodanie dokumentu