Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). Piotr Czerwiński 2018-04-10 15:33:05 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:53:04 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni. Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:52:45 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:51:16 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:50:54 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:50:22 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:36:35 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:33:13 edycja dokumentu
83.MPZP GÓRA - UCHWAŁA NR XXXVIII 454 2018 Z DNIA 21.02.2018 Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:28:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwna, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2018 z dn. 05-04-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-06 15:11:47 dodanie dokumentu
Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi Zygmunt Hoeft 2018-04-06 11:21:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:02:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:01:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:00:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2018 ? Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:59:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:59:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:56:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:54:25 dodanie dokumentu
Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Majówka na ludowo" - Koło Gospodyń Wiejskich Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:53:21 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 08:01:29 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 07:32:50 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 07:32:30 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-03-30 12:01:01 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 2 kwietnia br. dzień wolny od pracy (Poniedziałek Wielkanocny) w dniach od 3 kwietnia do 7 kwietnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Kamil Kamiński 2018-03-30 11:39:38 edycja dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 2 kwietnia br. dzień wolny od pracy (Poniedziałek Wielkanocny) w dniach od 3 kwietnia do 7 kwietnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Kamil Kamiński 2018-03-30 11:39:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową Kamil Kamiński 2018-03-30 10:29:15 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową Kamil Kamiński 2018-03-30 10:27:52 dodanie dokumentu
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie Małgorzata Witzon 2018-03-29 16:39:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.11.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:04:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 07-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 20-03-2018 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Pawła Kutego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV - na terenie części działki nr: 322 (ul. Nadrzeczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:03:17 dodanie dokumentu
Ważny komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - kontrole osób utrzymujących trzodę chlewną. Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:02:21 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca Biuro Obsługi Klienta, kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne. Przepraszamy naszych Klientów za utrudnienia. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:01:12 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca Biuro Obsługi Klienta, kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne. Przepraszamy naszych Klientów za utrudnienia. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:00:49 dodanie dokumentu
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2018-03-29 13:59:59 dodanie dokumentu
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2018-03-29 13:59:36 dodanie dokumentu
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-03-29 12:14:02 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:17:11 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:43 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:41 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:38 usunięcie załacznika