Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o zmianie terminu postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-01-22 14:35:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek PSG zostało wszczęte postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-01-22 14:34:24 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięty] Nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2018-01-19 15:01:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że zmianie terminu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działce 227 w Pętkowicach. Piotr Czerwiński 2018-01-19 14:57:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że wszczęto postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działce 227 w Pętkowicach. Piotr Czerwiński 2018-01-19 14:55:59 dodanie dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie nieruchomości z działki nr 2/24 w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-01-19 14:54:00 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Małgorzata Witzon 2018-01-19 13:39:16 dodanie dokumentu
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - w podziale na 3 części Joanna Adaszewska 2018-01-18 14:47:23 dodanie dokumentu
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie Zygmunt Hoeft 2018-01-18 09:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2018-01-17 15:21:58 dodanie dokumentu
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. Piotr Czerwiński 2018-01-17 15:20:47 edycja dokumentu
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. Piotr Czerwiński 2018-01-17 15:20:32 dodanie dokumentu
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. Piotr Czerwiński 2018-01-17 15:19:58 dodanie dokumentu
Parametry wody Piotr Czerwiński 2018-01-17 15:18:14 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 366 obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-17 07:30:14 dodanie dokumentu
NWniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 366 obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-17 07:29:51 edycja dokumentu
NWniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 366 obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-16 14:19:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - gazociąg. Piotr Czerwiński 2018-01-16 14:18:44 dodanie dokumentu
Parametry wody Piotr Czerwiński 2018-01-16 10:13:54 edycja dokumentu
Parametry wody Piotr Czerwiński 2018-01-16 10:12:13 dodanie dokumentu
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 Małgorzata Witzon 2018-01-16 09:14:24 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową - badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody (...). Piotr Czerwiński 2018-01-16 08:55:45 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-01-16 08:54:38 edycja dokumentu
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-01-16 07:59:40 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-15 15:00:05 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Podział działki nr 6/2 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-01-15 14:59:33 edycja dokumentu
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-15 14:58:59 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-15 09:42:07 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-01-15 09:38:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) i wydano decyzję nr 6733.26.2017 z dn. 04-01-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-12 15:25:16 dodanie dokumentu
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 Joanna Adaszewska 2018-01-12 10:54:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-01-11 15:18:35 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:47:22 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:46:37 dodanie dokumentu
Aktualne wzory druków w zakresie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji Piotr Czerwiński 2018-01-10 12:46:10 dodanie dokumentu
[nierozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:53:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. (uzupełniony w dniach: 31 stycznia 2017 r., 8 lutego 2017 r., 9 marca 2017 r., 14 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.), złożony przez Spółkę Eko Dolina Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.36.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:52:17 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zewnętrznego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:51:19 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Całodobowa opieka weterynaryjna. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:50:49 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-10 11:49:57 edycja dokumentu