Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:05 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:59 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:55 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:47 edycja dokumentu
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:39 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:28 usunięcie dokument
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:09 edycja dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:00 usunięcie załacznika
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:57 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:46 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:38 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:34 usunięcie załacznika
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:10 edycja dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:05 usunięcie załacznika
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:47 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:36 usunięcie załacznika
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:29:56 edycja dokumentu
Wynik przetargów na sprzedaż dz. 207/9 w Kniewie i 612/72 w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:35:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:34:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo" dot. wydanych opinii. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:33:31 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo (Osiedle a rzeką). Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:32:33 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-11 10:45:38 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:01:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/533/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-07-10 15:00:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/532/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:59:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLV/531/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:59:27 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozdudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 3+430 do km 4+780?. Piotr Czerwiński 2018-07-10 14:56:48 dodanie dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie - powtórzony Małgorzata Witzon 2018-07-09 13:50:37 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-09 10:22:32 edycja dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-09 10:19:58 edycja dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2018-07-09 09:41:19 edycja dokumentu
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2018-07-09 07:24:27 dodanie dokumentu
Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2018-07-09 07:23:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działki nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Jarzębinowa) i wydano decyzję nr 6733.16.2018 z dn. 05-07-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-06 15:23:14 dodanie dokumentu
Wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą TYLKO do 13 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-06 07:20:47 edycja dokumentu
Wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą TYLKO do 13 lipca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:27:36 dodanie dokumentu
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego wo przystąpieniu do sporządzania Programów Ochrony Środowiska Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:22:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:20:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) Piotr Czerwiński 2018-07-05 15:20:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie Zygmunt Hoeft 2018-07-05 12:04:19 dodanie dokumentu