Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nowa taryfa za usługi PEWIK - obowiązuje od 18 maja 2018 r.! Piotr Czerwiński 2018-05-15 14:59:02 edycja dokumentu
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kąpinie ? uwaga utrudnienia! Piotr Czerwiński 2018-05-15 09:19:16 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za usługi PEWIK - obowiązuje od 18 maja 2018 r.! Piotr Czerwiński 2018-05-15 09:18:59 dodanie dokumentu
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kąpinie ? uwaga utrudnienia! Piotr Czerwiński 2018-05-15 09:18:13 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za usługi PEWIK - obowiązuje od 18 maja 2018 r.! Piotr Czerwiński 2018-05-15 07:31:35 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za usługi PEWIK - obowiązuje od 18 maja 2018 r.! Piotr Czerwiński 2018-05-15 07:29:19 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2018 r. Kamil Kamiński 2018-05-14 15:14:49 edycja dokumentu
Oczyszczenie i odtworzenie rowów oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-14 12:44:38 edycja dokumentu
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie Małgorzata Witzon 2018-05-14 12:11:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-11 15:15:49 dodanie dokumentu
Ekspertyza stanu technicznego muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-05-11 12:39:35 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych Zygmunt Hoeft 2018-05-11 09:29:33 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-05-11 07:44:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 23-03-2018 r. złożonego przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 327, 328 oraz części działek nr 251/2, 270/3, 270/9, 271, 325 (ul. Gdańska) w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo. Jednocześnie informujemy, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Czerwiński 2018-05-11 07:27:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). Piotr Czerwiński 2018-05-10 14:02:01 edycja dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-09 15:12:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców. Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:32:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:30:39 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:30:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:29:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:29:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców (do 8 czerwca lub wyczerpania puli środków). Piotr Czerwiński 2018-05-09 07:28:49 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-08 13:32:39 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-08 13:31:14 edycja dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-05-08 08:21:17 edycja dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-05-07 15:24:17 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III Joanna Adaszewska 2018-05-07 14:32:30 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-07 07:26:51 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-07 07:26:17 edycja dokumentu
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-07 07:25:35 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb z I kwartał 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-07 07:24:40 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino. Piotr Czerwiński 2018-05-04 15:18:23 dodanie dokumentu
Awaria wodociągu w Łężycach (4.05.2018 r.) Piotr Czerwiński 2018-05-04 15:02:19 edycja dokumentu
Awaria wodociągu w Łężycach (4.05.2018 r.) Piotr Czerwiński 2018-05-04 15:02:02 edycja dokumentu
Awaria wodociągu w Łężycach (4.05.2018 r.) Piotr Czerwiński 2018-05-04 10:38:03 dodanie dokumentu
Awaria wodociągu w Łężycach (4.05.2018 r.) Piotr Czerwiński 2018-05-04 10:37:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:23:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:22:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:22:11 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 368, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-04 07:20:19 dodanie dokumentu