Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2019 nie zmieniła się i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2019-03-04 07:34:44 dodanie dokumentu
Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2019 nie zmieniła się i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2019-03-04 07:34:05 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-01 15:23:34 edycja dokumentu
Petycja w sprawie założenia progu zwalniającego w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2019-03-01 15:21:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 (zmiany budżetowe w poszczególnych uchwałach i zarządzeniach) Piotr Czerwiński 2019-03-01 07:30:16 edycja dokumentu
Sprawozdania RB za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-03-01 07:29:21 dodanie dokumentu
Sprawozdania RB za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-03-01 07:28:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-03-01 07:25:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-03-01 07:23:27 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje, że z przyczyn organizacyjno-technicznych z dniem 1 marca 2019 roku funkcjonowanie Punktu Selektyw-nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie (baza firmy ?AGORA?) zostaje czasowo zawieszone. Piotr Czerwiński 2019-02-28 12:15:29 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje, że z przyczyn organizacyjno-technicznych z dniem 1 marca 2019 roku funkcjonowanie Punktu Selektyw-nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie (baza firmy ?AGORA?) zostaje czasowo zawieszone. Piotr Czerwiński 2019-02-28 12:15:06 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo Informuje, że z przyczyn organizacyjno-technicznych z dniem 1 marca 2019 roku funkcjonowanie Punktu Selektyw-nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie (baza firmy ?AGORA?) zostaje czasowo zawieszone. Piotr Czerwiński 2019-02-28 12:14:49 dodanie dokumentu
[zakończony - rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds.funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-02-28 12:13:38 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds.funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-02-28 12:12:57 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe_Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zbychowo, Gościcino i Bieszkowice z podziałem na części Zygmunt Hoeft 2019-02-28 10:26:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe_Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zbychowo, Gościcino i Bieszkowice z podziałem na części Zygmunt Hoeft 2019-02-28 10:25:12 dodanie dokumentu
Kwestionariusze i oświadczenia w wersji PDF. Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:19:26 dodanie dokumentu
Regulamin naboru Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:18:43 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:18:18 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:18:02 dodanie dokumentu
Oświadczenie dla celów rekrutacji Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:17:42 dodanie dokumentu
[zakończony-roztrzygnięty] Ogłoszenie o pracę (umowa na zastępstwo) - młodszy referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności. Piotr Czerwiński 2019-02-28 10:14:25 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-28 07:20:04 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-28 07:19:33 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Piotr Czerwiński 2019-02-27 07:24:38 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Piotr Czerwiński 2019-02-27 07:24:08 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Piotr Czerwiński 2019-02-27 07:23:44 dodanie dokumentu
Komunikat w sprawie przerwy technicznej w wydawaniu dowodów osobistych i innych działaniach Piotr Czerwiński 2019-02-26 07:11:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-02-25 07:23:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie "Sposób na sukces". Piotr Czerwiński 2019-02-22 07:28:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Huberta Toma składana w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:33:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:29:31 dodanie dokumentu
_________________________________________________________ Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dot. inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:31:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:29:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:28:57 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1254 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-02-20 07:20:53 dodanie dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent Piotr Czerwiński 2019-02-19 12:27:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach" Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:19:26 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:18:01 dodanie dokumentu