Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-11-03 15:08:56 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-11-03 12:19:01 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-11-03 12:18:46 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb za III kwartał 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-11-02 07:27:56 dodanie dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:38:48 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego:"Wykonywanie prac remontowo-eksploatacyjnych, polegających na konserwacji, bieżących naprawach oraz usuwaniu awarii sieci wodociągowej. (ogłoszenie w "starym" BIP-e) Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:33:08 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:30:42 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:28:10 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:43 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:22 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:11 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:48 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:45 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:37 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:12 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:43:53 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:43:27 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:42:09 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:41:37 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:40:58 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:31:17 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:29:16 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:24:45 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:23:26 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:22:48 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:16:06 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:15:04 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:14:02 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:10:53 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:03:52 usunięcie załacznika
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:20:44 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1199/2015 z dn. 28.08.2015 r. pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul.Tęczowej - część II". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:15:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:15:04 usunięcie dokument
Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Wejherowo spakowane jako .zip Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:13:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wejherowo do stowarzyszenia gmin p.n.:"Samorządowe Stowarzyszenie S6". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:07:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wejherowo do stowarzyszenia gmin p.n.:"Samorządowe Stowarzyszenie S6". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:07:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/130/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2028. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:06:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/129/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:06:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/128/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Wejherowo pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu związaną ze wspólnym przystąpieniem do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, celem wspólnej realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno -Kostkowo - Bolszewo na odcinku Bolszewo - Góra". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:05:18 dodanie dokumentu