Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych Kamil Kamiński 2015-12-18 08:05:05 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2015-12-18 08:03:34 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniek opieki w schronisku Kamil Kamiński 2015-12-18 08:02:53 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych Joanna Adaszewska 2015-12-16 15:10:12 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów osobowych Joanna Adaszewska 2015-12-16 15:08:39 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-12-15 15:00:20 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe;. "Administracja, konserwacja automatyki i monitoringu stacji zlewnej w Gościcinie przy ul.Brzozowej". Piotr Czerwiński 2015-12-15 14:59:02 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wywóz odpadów komunalnych ze stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". Piotr Czerwiński 2015-12-15 13:53:18 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Oczyszczanie osadnika, utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej na stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". Piotr Czerwiński 2015-12-15 13:52:15 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Organizacja oraz prowadzenie stacjonarnego i sezonowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-12-15 12:16:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z akcji "WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O ODPADACH W WASZEJ GMINIE". Piotr Czerwiński 2015-12-15 11:52:37 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ZBIORCZY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO - BUDYNKI WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE wersja "tabelka" czarno-biała excel, ODS i PDF Piotr Czerwiński 2015-12-15 08:23:11 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ZBIORCZY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO - BUDYNKI WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE wersja "tabelka" czarno-biała excel, ODS i PDF Piotr Czerwiński 2015-12-15 08:21:58 dodanie dokumentu
Harmonogramy: poszczególne sołectwa, wersja "kalendarzyk kolorowy" .docx Piotr Czerwiński 2015-12-15 08:18:20 edycja dokumentu
Harmonogramy: poszczególne sołectwa, wersja "kalendarzyk kolorowy" .docx Piotr Czerwiński 2015-12-15 08:17:52 edycja dokumentu
Harmonogramy: poszczególne sołectwa, wersja "kalendarzyk kolorowy" .docx Piotr Czerwiński 2015-12-15 08:17:23 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 4/107 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-15 07:31:22 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 391 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-15 07:30:52 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 23/27 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-15 07:30:23 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 175/9 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-15 07:29:55 dodanie dokumentu
UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie i Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie za Wigilię i Sylwestra Piotr Czerwiński 2015-12-14 14:16:08 dodanie dokumentu
UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie i Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie za Wigilię i Sylwestra Piotr Czerwiński 2015-12-14 14:15:40 dodanie dokumentu
UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie i Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie za Wigilię i Sylwestra Piotr Czerwiński 2015-12-14 14:14:49 edycja dokumentu
UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie i Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie za Wigilię i Sylwestra Piotr Czerwiński 2015-12-14 14:13:51 dodanie dokumentu
Uwaga - mieszkańcy Bolszewa w obrębie następujących ulic i ich części: Buczka, Bzowa, Dąbrowskiej, Długa, Hodowców, Jaśminowa, Krasickiego, Krzywa, Narutowicza, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Polna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stolarska, Traugutta, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego. Piotr Czerwiński 2015-12-14 08:50:31 edycja dokumentu
Uwaga - mieszkańcy Bolszewa w obrębie następujących ulic i ich części: Buczka, Bzowa, Dąbrowskiej, Długa, Hodowców, Jaśminowa, Krasickiego, Krzywa, Narutowicza, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Polna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stolarska, Traugutta, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego. Piotr Czerwiński 2015-12-14 08:49:48 edycja dokumentu
Uwaga - mieszkańcy Bolszewa w obrębie następujących ulic i ich części: Buczka, Bzowa, Dąbrowskiej, Długa, Hodowców, Jaśminowa, Krasickiego, Krzywa, Narutowicza, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Polna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stolarska, Traugutta, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego. Piotr Czerwiński 2015-12-14 08:48:43 dodanie dokumentu
Uwaga - mieszkańcy Bolszewa w obrębie następujących ulic i ich części: Buczka, Bzowa, Dąbrowskiej, Długa, Hodowców, Jaśminowa, Krasickiego, Krzywa, Narutowicza, Nowa, Nowotki, Ogrodowa, Polna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stolarska, Traugutta, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Żeromskiego. Piotr Czerwiński 2015-12-14 08:48:06 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-12-14 07:32:50 edycja dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOWINIE Piotr Czerwiński 2015-12-14 07:32:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego praz związanych z umową ZZP/1173/2015 z dnia 19.08.2015 r.dla zadania pn.:"Dokończenie mbudynku remizy OSP w Górze w zakresie obejmującym wykonanie robót wewnętrznych". Piotr Czerwiński 2015-12-14 07:28:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, MOP 6,3Mpa Kębłowo-Rybno ? odcinek Zamostne - na terenie działek nr: 210, 14 - w miejscowości: Zamostne w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2015-12-11 14:33:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, MOP 6,3Mpa Kębłowo-Rybno ? odcinek Zamostne - na terenie działek nr: 210, 14 - w miejscowości: Zamostne w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2015-12-11 14:29:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Piotr Czerwiński 2015-12-11 10:29:23 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 8/10 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-11 07:28:43 dodanie dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2015-12-10 10:36:05 edycja dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2015-12-10 10:31:28 edycja dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2015-12-10 10:30:46 edycja dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2015-12-10 10:29:37 edycja dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2015-12-10 10:29:13 edycja dokumentu