Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA, GOŚCICINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym w dniu 16 października 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku przed dniem 01.01.2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-07 12:44:53 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA, GOŚCICINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym w dniu 16 października 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku przed dniem 01.01.2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-07 12:44:35 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne-trzecie). Piotr Czerwiński 2015-10-07 11:46:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-10-07 11:44:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym na 62. Piotr Czerwiński 2015-10-07 11:04:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym na 62. Piotr Czerwiński 2015-10-07 11:04:34 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-10-07 11:03:17 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym na 26. Piotr Czerwiński 2015-10-07 11:03:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym na 26. Piotr Czerwiński 2015-10-07 11:02:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu. Piotr Czerwiński 2015-10-07 10:56:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu. Piotr Czerwiński 2015-10-07 10:55:58 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-10-07 10:37:21 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. ?Budowa zadaszonego łącznika o powierzchni około 900 m2 pomiędzy halami magazynowymi na dz.: 14/3 i 14/10 obręb Łężyce?. Piotr Czerwiński 2015-10-07 07:27:56 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 116 drzew z działki nr ewid. 92/50 obręb Łężyce, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-07 07:27:09 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-10-06 14:16:23 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-10-06 08:38:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminy Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kamil Kamiński 2015-10-06 08:37:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminy Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kamil Kamiński 2015-10-06 08:35:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:08:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczy pracowników Urzędu Gminy w Wejherowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczy pracowników Urzędu Gminy w Wejherowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:57:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:55:34 dodanie dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:03:18 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:02:42 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:01:46 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:00:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2015-10-05 11:37:50 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa ujęcia wody podziemnej o wydajności 54 m3/h na terenie zakładu produkcyjnego POLIPACK w Gościcinie?, na działce nr ewid. 704/42 obręb Gościcino, gm. Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 11:22:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że sporządzono i udostępniono spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 10:15:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że sporządzono i udostępniono spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 10:15:02 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-05 07:25:49 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-05 07:25:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 166/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-02 15:10:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:15 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:06 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:31:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:12 dodanie dokumentu