Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-16 07:26:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-10-16 07:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Utwardzanie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostkę brukową i płytami IOMB". Piotr Czerwiński 2015-10-16 07:23:08 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu drobiu o obsadzie 90 DJP, realizowanego na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego na działce nr 289/7 w miejscowości Gowino, gm. Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-15 14:26:05 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-15 14:25:01 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-15 14:23:50 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 922 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:30:44 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 197 obręb Orle, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:30:15 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 69/3 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:29:43 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 26 drzew z działki nr ewid. 70/1 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:29:16 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 90/3 obręb Zbychowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:28:32 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 97/39 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:27:50 usunięcie dokument
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 97/39 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:27:41 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działek nr ewid. 190/5 i 190/11 obręb Zbychowo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:26:19 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1326/13 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-15 07:25:47 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za II kwartał 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-14 12:15:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1246/2015 z dn. 09.09.2015 r. dla zadania pn.:"Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Szerokiej w Kniewie". Piotr Czerwiński 2015-10-14 07:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. zarządzania drogami w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-14 07:31:29 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1drzewa z działki nr ewid. 424/19 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-14 07:26:17 dodanie dokumentu
Decyzja zezwolenie na usunięcie 13 drzew z działek nr ewid. 237 i 880 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-14 07:25:46 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 97/39 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-12 15:20:39 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-10-12 09:56:12 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Poprawa bezpieczeństwa na DP Gdynia Koleczkowo w obrębie ul. Jeżynowej i Jarzębinowej w Łężycach". Piotr Czerwiński 2015-10-09 14:09:20 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego:"Wykonywanie prac remontowo-eksploatacyjnych, polegających na konserwacji, bieżących naprawach oraz usuwaniu awarii sieci wodociągowej. (ogłoszenie w "starym" BIP-e) Piotr Czerwiński 2015-10-09 14:06:45 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOŁU Piotr Czerwiński 2015-10-09 08:34:43 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W RESZKACH, ZBYCHOWIE, ŁĘŻYCACH i ul.Zbychowskiej 36 w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2015-10-09 07:35:16 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W RESZKACH, ZBYCHOWIE, ŁĘŻYCACH i ul.Zbychowskiej 36 w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2015-10-09 07:34:36 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W RESZKACH, ZBYCHOWIE, ŁĘŻYCACH i ul.Zbychowskiej 36 w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2015-10-09 07:33:53 dodanie dokumentu
Dane dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu. Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:30:48 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:28:31 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 4/17 i 3/38 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:19:32 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 4/42, obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:19:04 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 14 drzew z działki nr ewid. 171/43, obręb Zbychowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:18:16 dodanie dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:07:23 edycja dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2015-10-08 15:02:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2015-10-08 14:55:14 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - członek zarządu Jerzy Dobaczewski Piotr Czerwiński 2015-10-08 14:53:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-08 10:41:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-08 10:40:56 usunięcie dokument
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA, GOŚCICINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym w dniu 16 października 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku przed dniem 01.01.2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-08 09:26:55 edycja dokumentu