Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Akcja Czysta Gmina - zbiórka gruzu i opon Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:13:51 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA POPIOŁU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:13:26 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:12:35 usunięcie dokument
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:12:31 usunięcie dokument
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:11:40 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:10:46 edycja dokumentu
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:09:51 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:08:27 dodanie dokumentu
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:05:27 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 415/74 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:02:37 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 23/21 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:01:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-16 12:58:45 dodanie dokumentu
Zarzdzenia Wójta Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2015-09-16 12:45:38 usunięcie dokument
Sweretewrdfehfg Kamil Kamiński 2015-09-16 08:18:57 usunięcie dokument
Sweretewrdfehfg Kamil Kamiński 2015-09-16 08:18:54 usunięcie załacznika
Sweretewrdfehfg Kamil Kamiński 2015-09-16 08:18:51 usunięcie załacznika
Sweretewrdfehfg Kamil Kamiński 2015-09-16 08:18:06 dodanie dokumentu
Rejestr podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:40:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2014 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:38:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2013 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:37:47 dodanie dokumentu
2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:36:46 usunięcie dokument
Rejestry Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:36:34 usunięcie dokument
Sprawozdania Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:36:33 usunięcie dokument
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2013 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:36:12 usunięcie dokument
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2013 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:35:27 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo - [tekst nieaktualny] Piotr Czerwiński 2015-09-16 07:30:28 dodanie dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:23:26 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:20:00 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:16:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Sukcesywna dostawa 2700 sztuk nowych płyt IOMB". Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:12:22 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:12:11 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:10:33 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:04:11 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-09-15 15:01:34 dodanie dokumentu
Harmonogram zbiórki odpadów zielonych w kontenerach Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:55:40 edycja dokumentu
Zbiórka odpadów niebezpiecznych Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:55:13 edycja dokumentu
Zbiórka odpadów niebezpiecznych Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:53:06 dodanie dokumentu
Harmonogram zbiórki odpadów zielonych w kontenerach Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:51:53 edycja dokumentu
Harmonogram zbiórki odpadów zielonych w kontenerach Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:50:28 dodanie dokumentu
Harmonogram zbiórki odpadów zielonych w kontenerach Piotr Czerwiński 2015-09-15 14:49:43 usunięcie dokument