Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogramy: poszczególne sołectwa, wersja "tabelka czarno-biała" PDF Piotr Czerwiński 2015-12-22 14:29:03 edycja dokumentu
Harmonogramy: poszczególne sołectwa, wersja "tabelka czarno-biała" PDF Piotr Czerwiński 2015-12-22 14:28:28 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XIV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:19:07 edycja dokumentu
Protokół Nr 14/2015 z obrad XIV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 25 listopada 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:17:38 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:11:25 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:11:19 usunięcie załacznika
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:03:30 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 09:03:22 usunięcie załacznika
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 08:47:12 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-22 08:46:57 usunięcie załacznika
UWAGA! Urząd Gminy Wejherowo nie będzie czynny w dniu 24 grudnia 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-12-22 07:33:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 216/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:11:58 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 619/34 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:10:23 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 897 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:09:58 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 637/42 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:09:36 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 152 drzew z działki nr ewid. 811 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:09:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowymi - na terenie działki nr: 1326, 531/29- w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:08:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:3/76, 3/121- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:07:35 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Usługi kominiarskie w obiektach gminnych Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:06:18 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na nieczystości stałe Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:05:57 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na nieczystości stałe Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:05:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:05:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB". Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:03:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2015 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP. Piotr Czerwiński 2015-12-21 15:01:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 217/2015 w sprawie zmiany do "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-12-21 14:59:58 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:21:44 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:21:13 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:20:55 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:20:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2015-12-18 10:18:58 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:18:39 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:18:05 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Kamil Kamiński 2015-12-18 10:17:30 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych Kamil Kamiński 2015-12-18 08:05:16 edycja dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych Kamil Kamiński 2015-12-18 08:05:05 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2015-12-18 08:03:34 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniek opieki w schronisku Kamil Kamiński 2015-12-18 08:02:53 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych Joanna Adaszewska 2015-12-16 15:10:12 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów osobowych Joanna Adaszewska 2015-12-16 15:08:39 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-12-15 15:00:20 dodanie dokumentu