Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
IL 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Kamil Kamiński 2015-09-09 10:23:44 dodanie dokumentu
DN 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Kamil Kamiński 2015-09-09 10:23:08 dodanie dokumentu
DR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Kamil Kamiński 2015-09-09 10:21:56 dodanie dokumentu
DL 1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Kamil Kamiński 2015-09-09 10:21:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Kamil Kamiński 2015-09-09 10:18:31 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Kamil Kamiński 2015-09-09 10:18:01 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Kamil Kamiński 2015-09-09 10:17:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Kamil Kamiński 2015-09-09 10:16:08 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Kamil Kamiński 2015-09-09 10:15:25 dodanie dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Kamil Kamiński 2015-09-09 10:14:27 dodanie dokumentu
Druki Kamil Kamiński 2015-09-09 08:08:26 edycja dokumentu
Druki Kamil Kamiński 2015-09-09 08:04:20 edycja dokumentu
Druki Kamil Kamiński 2015-09-09 07:53:11 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Kamil Kamiński 2015-09-07 12:09:04 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Kamil Kamiński 2015-09-07 12:06:35 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Kamil Kamiński 2015-09-07 11:55:10 dodanie dokumentu
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kamil Kamiński 2015-09-07 11:38:49 edycja dokumentu
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kamil Kamiński 2015-09-07 11:37:26 dodanie dokumentu
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej Kamil Kamiński 2015-09-07 11:36:51 dodanie dokumentu
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych Kamil Kamiński 2015-09-07 11:26:23 dodanie dokumentu
Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z oświadczeniami i wzorem wniosku Kamil Kamiński 2015-09-07 11:25:55 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Kamil Kamiński 2015-09-07 11:23:48 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Kamil Kamiński 2015-09-07 11:23:30 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Kamil Kamiński 2015-09-07 11:23:12 dodanie dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Kamil Kamiński 2015-09-07 11:22:55 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamil Kamiński 2015-09-07 11:22:32 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamil Kamiński 2015-09-07 11:22:06 dodanie dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Kamil Kamiński 2015-09-07 11:21:49 dodanie dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2015-09-07 11:21:10 dodanie dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2015-09-07 11:20:48 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kamil Kamiński 2015-09-07 11:20:20 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:57:39 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:48:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:44:58 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:43:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:38:28 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:37:49 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:33:33 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:29:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-09-07 10:13:07 edycja dokumentu