Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XIV/141/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:37:27 dodanie dokumentu
OPŁATA OD POSIADANIA PSA Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:36:38 usunięcie dokumentu
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:34:19 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/149/2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:34:13 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcina w miejscowości Dąbrówka Młyn?, na działkach ewid. nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino, gmina Wejherowo, na działkach ewid. nr 19, 20, 21 obręb Robakowo, gmina Luzino oraz na działkach ewid. nr 14, 12, 42 obręb Dąbrówka, gmina Luzino. Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:30:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2015 w sprawie upoważnienia Inspektora ds.oświatowych Referatu Oswiaty i Spraw Społecznych do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w imieniu Wójta Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:29:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 205/2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-02 07:26:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 204/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:39:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/149/2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:33:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/148/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo opracowanego w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-377/13 pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Matropolitalnego Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:32:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/147/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:31:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/146/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVII/448/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:31:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/145/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:30:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/144/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVI/553/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:30:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/143/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:29:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/142/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVI/555/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:28:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/141/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:28:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/140/2015 w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:25:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/139/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:25:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/138/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:24:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/137/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Kniewie Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:23:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/136/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kniewie Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:22:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/135/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łężycach Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:20:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/134/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:20:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/133/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:19:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/132/2015 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:18:51 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 182 obręb Kąpino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:17:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 12 listopada 2015 r., uzupełniony w dniu 27 listopada 2015 r. złożony przez Pana Mateusza Jezierskiego - pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km?. Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:16:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Piotr Czerwiński 2015-12-01 15:12:31 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSA Piotr Czerwiński 2015-11-30 14:50:37 edycja dokumentu
Trzy kroki do uzyskania dofinansowania na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Piotr Czerwiński 2015-11-30 14:22:08 edycja dokumentu
Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych Piotr Czerwiński 2015-11-30 14:21:50 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych Piotr Czerwiński 2015-11-30 14:21:15 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSA Piotr Czerwiński 2015-11-30 14:18:57 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo ? droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 278, 282, 285, 287, 289, 290, 291, 292 obręb Kębłowo, gmina Luzino oraz 488/1, 488/8, 488/10, 488/14, 488/15, 488/17, 488/18, 488/27, 488/32, 671/1, 671/2, 672/1, 672/3, 672/5, 691/1, 692/1, 693/3, 693/5, 693/5, 695/17, 695/19, 695/21, 695/23 obręb Gościcino, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-11-27 15:24:07 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 112 obręb Ustarbowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-11-27 15:23:45 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne) Piotr Czerwiński 2015-11-27 08:26:12 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne) Piotr Czerwiński 2015-11-26 15:00:32 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne) Piotr Czerwiński 2015-11-26 14:53:18 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 84/58 obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-11-26 14:12:14 dodanie dokumentu