Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych Małgorzata Witzon 2018-07-20 08:19:16 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:35:47 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (j.Zawiat) Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:35:28 dodanie dokumentu
obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 98/9, 98/25 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2018 z dn. 17-07-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-07-19 15:34:04 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-18 13:29:47 dodanie dokumentu
Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Słonecznej w Gościcinie - powtórzony Małgorzata Witzon 2018-07-18 08:36:46 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:56:16 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-07-17 14:55:33 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-17 09:35:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" Piotr Czerwiński 2018-07-16 15:27:03 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-16 11:23:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-07-16 07:41:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Rozbudowa sieci wodociągowej w Warszkowie Zygmunt Hoeft 2018-07-13 09:10:44 edycja dokumentu
[unieważnione] Zapytanie cenowe - wycena działek w Bolszewie przeznaczonych do sprzedaży. Piotr Czerwiński 2018-07-13 08:27:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2018-07-13 07:41:02 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:34:22 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:58 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:49 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:44 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:30 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:24 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:33:05 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:59 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:55 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:47 edycja dokumentu
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:39 usunięcie załacznika
Wniosek o sporządzenie, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:28 usunięcie dokument
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:09 edycja dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:32:00 usunięcie załacznika
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:57 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:46 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:38 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:34 usunięcie załacznika
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:10 edycja dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:31:05 usunięcie załacznika
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:47 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:30:36 usunięcie załacznika
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-07-12 15:29:56 edycja dokumentu
Wynik przetargów na sprzedaż dz. 207/9 w Kniewie i 612/72 w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:35:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5. Piotr Czerwiński 2018-07-11 14:34:24 dodanie dokumentu