Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. wyborów oraz referendów Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:32:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:31:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:30:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/146/2018 z dnia 02.03.2018r. dla zadania pn.: ?Zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ?objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) ? RPO WP 2014-2020 ? dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym dla części 3 Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Gościcinie" Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:29:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:28:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/125/2019 z dnia 13.02.2019r. dla zadania pn.: "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie, polegąjace na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości ok 234,60 m wraz z wylotem do rzeki Bolszewki". Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:27:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/168/2019 z dnia 07.03.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II, (od 0+011,85 km do 0+108,00 km) wraz z budową studni, wpustów i przykanalików z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej". Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:26:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 63/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/97/2019 z dnia 08.02.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej". Piotr Czerwiński 2019-05-22 07:25:18 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:35:31 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:34:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:33:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:32:13 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:26:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:24:51 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:23:55 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:23:26 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:22:51 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:19:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:17:48 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:16:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2019-05-21 13:11:36 edycja dokumentu
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego. Piotr Czerwiński 2019-05-21 13:05:12 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie montażu oświetlenia - ul.Polna w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-05-21 13:03:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 22-03-2019 r. (uzupełnionego w dniu 02-04-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2019 z dn. 21-05-2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-21 11:07:46 dodanie dokumentu
Prezentacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego - Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych (4 pliki). Piotr Czerwiński 2019-05-21 11:05:54 edycja dokumentu
Prezentacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego - Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych (4 pliki). Piotr Czerwiński 2019-05-21 11:05:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 70 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przeprowadzenie głosownia (...) Piotr Czerwiński 2019-05-21 11:02:07 dodanie dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:29:36 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:28:43 edycja dokumentu
VII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:27:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2019 z obrad VII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 10 kwietnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-05-20 15:25:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:36:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:36:14 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:35:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. Piotr Czerwiński 2019-05-20 07:34:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:17:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:16:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2019 r. o skreśleniu kandydata Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:14:41 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 58/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:10:31 dodanie dokumentu
Postanowienia Nr 57/69/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 4 w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-05-17 10:08:28 dodanie dokumentu