Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2015 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 224/2015 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-01-08 10:26:10
Zarządzenie Nr 223/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego praz związanych z umową 1733/2015 z dnia 01.12.2015 r. pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440G w Kniewie obejmującej budowę chodnika wzdłuż ul.Wejherowskiej" oraz "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy przepustu i fragmentu chodnika w pasie drogowym ul.Szerokiej w Kniewie". 2015-12-30 10:14:39
ZARZĄDZENIE NR 222/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2016-01-05 12:35:04
Zarządzenie nr 221/2015 w sprawie zmiany do "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2015-12-23 13:35:24
Zarządzenie Nr 220/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1421/2015 z dn. 12 października 2015 r. dla zadania pn."Roboty budowlane na wymianie systemu ogrzewania budynku szkoły w Gniewowie przy ulicy Spacerowej nr 2 w zakresie robót branży sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej". 2015-12-23 08:28:50
Zarządzenie Nr 219/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostką brukową i płytami IOMB". 2015-12-21 15:03:41
Zarządzenie Nr 218/2015 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP. 2015-12-21 15:01:53
Zarządzenie Nr 217/2015 w sprawie zmiany do "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2015-12-21 14:59:58
ZARZĄDZENIE NR 216/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-12-21 15:11:58
Zarządzenie Nr 215/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego praz związanych z umową ZZP/1173/2015 z dnia 19.08.2015 r.dla zadania pn.:"Dokończenie mbudynku remizy OSP w Górze w zakresie obejmującym wykonanie robót wewnętrznych". 2015-12-14 07:28:55
Zarządzenie Nr 214/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1133/2015 z dn. 05.08.2015 r. pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul.Południowej etap Ia obejmujący realizację od studni S1 do studni S5 włącznie". 2015-12-04 15:19:18
Zarządzenie Nr 213/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1297/2015 z dn. 21.09.2015 r. pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza obejmujący realizację studni S5 do studzienki S31-b etap Ib".". 2015-12-04 15:16:11
Zarządzenie Nr 212/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-12-04 15:10:39
Zarządzenie Nr 211/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-12-03 15:04:05
Zarządzenie Nr 210/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego praz związanych z umową RIS/1515/2015 z dnia 30.10.2015 r. pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino". 2015-12-03 15:02:32
ZARZĄDZENIE NR 209/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-12-07 15:22:07
Zarządzenie Nr 208/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań w ramach projektu o nazwie: Park Kultury i Przyrody Kaszubskiej nad Jeziorem Bieszkowickim" - nadanie (...). 2015-12-03 15:00:08
Zarządzenie Nr 207/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2016-01-05 12:41:17
Zarządzenie Nr 206/2015 w sprawie upoważnienia Inspektora ds.oświatowych Referatu Oswiaty i Spraw Społecznych do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w imieniu Wójta Gminy Wejherowo. 2015-12-02 07:29:10
Zarządzenie Nr 205/2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wejherowo. 2015-12-02 07:26:55
ZARZĄDZENIE NR 204/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-12-01 15:39:22
Zarządzenie Nr 203/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Bieszkowicach. 2015-11-26 13:40:30
Zarządzenie Nr 202/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kąpinie. 2015-11-26 13:38:56
Zarządzenie Nr 201/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo Etap I - Parter". 2015-11-25 07:29:04
Zarządzenie Nr 200/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:"Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". 2015-11-19 07:31:19
Zarządzenie Nr 199/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania o nazwie "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach:(...)". 2015-11-18 07:30:05
Zarządzenie Nr 198/2015 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wejherowo. 2015-11-10 08:29:02
Zarządzenie Nr 197/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2015-11-10 08:26:45
Zarządzenie Nr 196/2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemiosł Małych mi Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "Cech Pomaga Młodym". 2015-11-05 15:05:09
Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych". 2015-11-05 07:31:33
ZARZĄDZENIE NR 194/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-11-09 07:27:30
Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2015-11-04 14:53:55
Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo". 2015-11-05 07:28:32
Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1199/2015 z dn. 28.08.2015 r. pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul.Tęczowej - część II". 2015-10-30 08:19:15
Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w o brocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". 2015-10-28 07:30:14
Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie przeprowadzania rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2015 r. 2015-10-28 07:27:24
Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-27 08:20:09
Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych. 2015-10-27 08:18:30
Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1132/2015 z dn. 17.08.2015 r. pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul.Południowej wraz z przepompownią ścieków Etap Ic". 2015-10-27 07:39:20
ZARZĄDZENIE NR 185/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-28 15:19:28
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". 2015-10-30 08:15:34
Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-19 07:26:14
Zarządzenie Nr 182/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Bolszewie". 2015-10-19 07:25:23
Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 07:26:25
Zarządzenie Nr 180/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Gościcinie". 2015-10-16 07:24:31
Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Utwardzanie dróg gminnych Gminy Wejherowo kostkę brukową i płytami IOMB". 2015-10-16 07:23:08
ZARZĄDZENIE NR 178/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-19 07:29:21
Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1246/2015 z dn. 09.09.2015 r. dla zadania pn.:"Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Szerokiej w Kniewie". 2015-10-16 07:27:57
Zarządzenie Nr 176/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. zarządzania drogami w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2015-10-16 07:28:35
Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-10-16 08:40:06
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminy Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 2015-10-16 08:32:41
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczy pracowników Urzędu Gminy w Wejherowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo. 2015-10-16 08:08:39
ZARZĄDZENIE NR 172/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-16 07:39:32
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wejherowo. 2015-10-16 07:29:58
Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 07:30:47
Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo". 2015-10-16 07:31:44
Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2015-10-16 07:32:42
Zarządzenie Nr 167/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo". 2015-10-16 07:33:29
ZARZĄDZENIE NR 166/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-16 07:38:23
Zarządzenie Nr 165/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP1198/2015 z dn. 21.08.2015 r. pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie u.Strażackiej". 2015-10-16 08:05:37
Zarządzenie Nr 164/2015 w sprawie wybory Przedstawicieli Pracowników w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2015-10-16 08:04:42
Zarządzenie Nr 163/2015 w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Wejherowo, nie opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej WRAZ Z WNIOSKIEM. 2015-10-16 08:03:56
Zarządzenie Nr 162/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo". 2015-10-16 08:02:55
ZARZĄDZENIE NR 161/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-10-16 07:40:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
16 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
16 paź 2015, godz. 07:19

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-