Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLII 510 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2017 2018-06-12 15:05:44
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2017 rok 2018-06-12 15:03:09
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2017 r. 2018-05-07 07:25:35
Sprawozdania Rb za 2017 r. 2018-03-07 12:53:26
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół w Górze). 2017-12-01 14:41:23
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na zakup kardiomonitoringu dla Szpitala w Wejherowie. 2017-12-01 14:36:30
Sprawozdania Rb III kwartał 2017 r. 2017-11-29 11:04:24
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. 2017-10-11 10:46:05
Sprawozdania Rb za II kwartał 2017 r. 2017-08-31 11:33:41
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2016 rok 2017-06-23 07:45:51
Sprawozdania Rb za I kwartał 2017 2017-06-23 07:44:10
UCHWAŁA NR XXV/295/2016 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2017 2016-12-20 07:48:09
UCHWAŁA NR XXV/294/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 2016-12-20 07:47:31
Zarządzenie 172/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 2016-12-08 07:40:19
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 2016-11-22 11:23:27
Projekt budżetu na 2017 rok 2016-11-17 12:22:31
Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2016 r. 2017-04-21 07:36:03
Sprawozdania Rb za 2016 rok 2017-03-06 15:38:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
17 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
17 lis 2016, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-