Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia ..30.12................... 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 rok. 2021-12-31 12:35:28
WÓJT GMINY WEJHEROWO INFORMUJE, ŻE DZIEŃ 7 stycznia 2022 r. (piątek) JEST W URZĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY, w zamian za dzień świąteczny przypadający w inny dzień niż niedziela 2021-12-31 10:10:27
NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2021-12-29 09:40:06
Informujemy, że w celu umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych po godzinach pracy, od dnia 01.01.2022 r. zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu Gminy Wejherowo. 2021-12-27 07:44:26
Urząd Gminy Wejherowo informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Wejherowo. 2021-11-17 15:34:28
Plan polowań Koło Knieja (Pryśniewo, Orle, Góra, Kochanowo) 2021-11-05 11:53:01
KOMUNIKAT- ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W związku z kolejną rosnącą falą zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu prosimy Państwa o stosowanie się do poniższych zaleceń 2021-11-02 08:03:08
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO W SPRAWIE DRUGIEJ AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2021 ROKU WG STANU 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU 2021-10-26 13:20:39
Plan polowań WKŁ Jaźwiec Gdynia (Zbychowo/Reszki) 2021-10-22 13:18:11
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych w Gościcinie. 2021-10-20 15:30:28
Plan polowa Koła Łowieckiego "Odyniec z Sopotu 2021-10-20 15:27:44
Plan polowań - koło Łoś z Gdańska (Kniewo/Zamostne) 2021-10-12 15:27:18
Plan polowań - Koło Łoś (Łężyce, Reszki, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno. 2021-10-05 14:49:24
UWAGA! Ponowne konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: ?Rozbudowa ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie? 2021-09-23 08:00:13
Klub Gaja zaprasza do udziału w 19. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem - Dla przyrody! 2021-09-22 08:10:20
Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2021 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, powołanej Zarządzeniem Wójta Nr 132/2021 z dnia 15 września 2021 r.. 2021-09-21 10:29:32
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY DNI I GODZIN OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY WEJHEROWO 2021-09-02 11:04:52
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036 2021-09-01 15:22:17
"Czyste powietrze" w Gminie Wejherowo 2021-08-10 10:02:52
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne ?AGORA? Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odb 2021-08-10 09:09:09
Projekt listy osób spełniających kryteria i oczekujących na przydział lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Wejherowo w 2021 r. (według stanu na dzień 31 maja 2021 r.) 2021-07-12 14:55:57
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 244 z wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. 2021-07-09 13:02:25
Informacja dla chcących skorzystać z dofinansowania do przyłączenia się do kanalizacji. 2021-07-05 12:42:58
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO OD DNIA 1 LIPCA 2021 r. 2021-06-30 14:38:10
"CZYSTE POWIETRZE" zmiany w rządowym Programie od 1 lipca 2021 r. 2021-06-30 08:27:38
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków "CEEB" nowy obowiązek właścicieli/zarządców nieruchomości: Należy zgłosić każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW wypełniając odpowiednią deklarację wraz z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych . 2021-06-29 13:36:35
KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE 2021-06-21 07:44:36
W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SUSZĄ URZĄD GMINY WEJHEROWO ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIE POBIERANIE WODY W GODZINACH: 7.00-22.00 Z WODOCIĄGU GMINNEGO W CELU PODLEWANIA OGRODÓW 2021-06-16 14:57:17
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY WEJHEROWO 2021-06-02 15:16:09
Zapraszamy na Konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie". 2021-06-02 13:29:32
W związku z drugimi ustnymi przetargami dotyczącymi sprzedaży działek o nr ewid. 651, 376 obręb Kąpino, Komisja Przetargowa podaje listę zwycięzców 2021-05-25 15:32:55
Wójt Gminy Wejherowo informuje o wynikach publicznych drugich ustnych przetargów nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kniewie, stanowiących własność Gminy Wejherowo 2021-05-25 15:32:02
Wójt Gminy Wejherowo informuje o wynikach publicznych drugich ustnych przetargów nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo 2021-05-25 15:31:29
UWAGA - W dniu 28 maja 2021 r. Urząd Gminy Wejherowo czynny będzie w godzinach od 7:30 do 13:00. 2021-05-25 15:09:43
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o planowanych szczepieniach psów w objazdowych punktach w Gminie Wejherowo i miejscowościach sąsiednich w - Art. 56. Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie - Dz.U.2020.0.1421 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2021-05-24 12:30:15
UWAGA: Konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: ?Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szeroką wraz z przebudową tego skrzyżowania na odcinku o długości ok. 550 m? 2021-05-20 15:18:30
UWAGA: Konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie na odcinku ok. 700 m (od skrzyżowania z ul. Leśną)? 2021-05-20 15:17:57
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o przyjęciu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu i konsultracjach społecznych. 2021-04-27 10:32:02
Bolszewo ul. Kwiatowa - Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 29.04. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody 2021-04-26 14:22:13
Ogłoszenie o organizowanych drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kąpinie. 2021-04-23 11:15:38
Ogłoszenie o organizowanych drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kniewo 2021-04-23 11:14:54
Ważna informacja dla mieszkańców Pętkowic i Gowina. 2021-04-23 10:24:02
UWAGA ODBIORCY WODY W KĄPINIE! Uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres kwartalnego rozliczenia należności za dostawę wody z Gminą oraz - zgodnie z przyjętym trybem - rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków z PEWIK Gdynia. 2021-04-23 07:45:22
Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna "Kaszubia" informuje, że dzień 4 maja 2021r. (wtorek) jest dniem wolnym dla pracowników w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 r. (sobota). 2021-04-23 07:36:54
Przypominamy o obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III (istnieje możliwość dofinansowania) 2021-04-20 15:26:08
PEWIK informuje, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.04. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody - Gościcino ul. Wiejska 2021-04-16 09:35:42
Nieruchomości niezamieszkałe (np. letniskowe) - też muszą posiadać umowy (i rachunki) na wywóz odpadów stałych i ciekłych. W załączeniu rejestr firm posiadających zezwolenia na działanie na terenie Gminy Wejherowo. 2021-04-14 07:34:58
I n f o r m a c j a W dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Wejherowie będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.00. 2021-04-01 14:41:58
Uprzejmie informujemy, że trwa wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. W najbliższym czasie tj. w miesiącach kwiecień-maj zaplanowano zbiórkę w następujących miejscowościach wymienionych w załączniku. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. 2021-04-01 12:42:36
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID ? 19, na okres od dnia 24 marca 2021 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów i pracę w trybie wewnętrznym oraz zdalnym . 2021-03-25 11:14:53
PEWIK informuje, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 24.03. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody w części miejscowości Bolszewo. 2021-03-19 08:53:20
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2021-03-17 08:13:07
Aktualne Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie dotyczącego obostrzeń związanych z ptasią grypą (m.in. obowiązek utrzymywania drobiu w odosobnieniu). 2021-03-16 15:16:38
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne ?AGORA? Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru - tel. 58 672-17-23 - szczegóły 2021-02-23 14:14:53
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. 2021-02-18 15:36:56
Obwieszczenia Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Jana Groen za nieruchomość położona w Bolszewie. 2021-02-16 15:28:31
Informacja Nadleśnictwa Gdańsk o cięciach drzew i możliwości składania uwag. 2021-02-10 09:17:15
Komunikat dla mieszkańców Bolszewa, Góry i Orle - wkrótce mija termin ubiegania się o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji 2021-02-08 16:52:34
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk wraz z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii o kontrolach hodowców drobiu w Bieszkowicach i Łężycach. 2021-02-04 08:40:04
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu zjadliwej grypy ptaków na terenie Powiatu Wejherowskiego wraz z zaleceniami dla posiadaczy drobiu oraz drukiem zgłoszenia. 2021-02-02 13:15:58
WAŻNE! Zasady jakich należy przestrzegać w związku z ptasią grypą. 2021-01-29 11:38:14
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o PRZYDATNOŚCI do SPOŻYCIA WODY Z UJĘCIA W RESZKACH. 2021-01-28 15:15:03
STOP dla nielegalnych przyłączeń! Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie do dnia 31 marca 2021 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków. 2021-01-27 10:44:01
UWAGA ODBIORCY WODY W KĄPINIE! Uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres kwartalnego rozliczenia należności za dostawę wody z Gminą oraz ? zgodnie z przyjętym trybem - rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków z PEWIK Gdynia. 2021-01-26 15:36:12
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie dot. zmian w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. 2021-01-26 15:34:34
Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2021 nie zmieniła się i wynosi 48 zł (po więcej informacji kliknij) 2021-01-15 15:21:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2021 r. 2021-01-15 15:04:04
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-01-15 07:54:07
Sieci oddane do użytku (w Orlu, Górze i Bolszewie), dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 12.07.2021 r.: 2021-01-13 15:19:28
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU 2021-01-07 15:33:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 15:32

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-