Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 204/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Wejherowo? 2022-01-05 15:31:19
Zarządzenie Nr 203/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2021-12-31 12:37:55
Zarządzenie Nr 202/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30.12. 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 rok. 2021-12-31 12:34:35
Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-31 12:32:51
Zarządzenie Nr 200/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. 1) w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac dla zadania pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo" w miejscowościach część 1: Góra, Orle, Kąpino wraz z opcjami: Opcja nr 4 ? Góra, ul. Piaskowa, Opcja nr 5 ? Góra, ul. Piaskowa, Opcja nr 6 ? Góra, ul. Pomorska, część 2: Gościcino, Gowino, część 3: Bieszkowice, Gniewowo, Zbychow 2021-12-28 15:08:28
Zarządzenie Nr 199/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wejherowo w 2022 roku 2021-12-28 15:06:06
Zarządzenie Nr 198/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-28 15:05:31
Zarządzenie Nr 197/2021Wójta Gminy Wejherowoz dnia 16 grudnia 2021 r.w sprawie ustanowienia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-21 07:43:20
Zarządzenie Nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-21 07:41:41
Zarządzenie Nr 195/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2021-12-21 07:40:10
Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam w miesięczniku samorządowym ?Nasza Gmina? 2021-12-21 07:39:49
Zarządzenie Nr 193/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/814/2021 z dnia 09.11.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, cz. 4- Utwardzenie rozbiórkowymi płytami IOMB powierzonymi przez zamawiającego ul. Jodłowej w Bolszewie, ul. Cisowej w Bolszewie i ul. Olchowej w Bolszewie? 2021-12-21 07:39:17
Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-14 07:43:40
Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-14 07:41:49
Zarządzenie Nr 190/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w najem 2021-12-14 07:41:19
Zarządzenie Nr 189/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-10 14:59:16
Zarządzenie Nr 188/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-08 07:52:24
Zarządzenie Nr 187/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inżynierii środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-12-08 07:45:31
Zarządzenie Nr 186/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. administracyjnych i obsługi Rady Gminy 2021-12-03 07:54:49
Zarządzenie Nr 185/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ.271.607.2021 z dnia 10.09.2021r. dla zadania pn.: "Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Gościcinie przy ulicy Okrężnej". 2021-12-03 07:52:58
Zarządzenie Nr 184/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-03 07:51:00
Zarządzenie Nr 183/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2021-12-03 07:47:38
Zarządzenie Nr 182/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/816/2021, z dnia 10.11.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie płytami IOMB ulicy Brzozowej w Łężycach? 2021-12-03 07:45:35
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/408/2021, z dnia 07.07.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, część 2, tj. utwardzenie ul. Kwiatowej w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Brzozowej w Bieszkowicach, ul. Akacjowej (odnogi) w Łężycach, ul. Fiołkowej w Łężycach, ul. Różanej w Zbychowie, ul. Źródlanej w 2021-12-03 07:43:39
Zarządzenie Nr 180/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/1039/2020 z dnia 28.12.2020r. dla zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 129167G ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Etap II". 2021-12-03 07:41:02
Zarządzenie Nr 179/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznakowania składników majątku objętego ewidencją ilościową i ilościowo-wartościową dla Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-03 07:38:30
Zarządzenie Nr 178/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-12-03 07:36:20
ZARZĄDZENIE NR 177/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-11-24 15:32:20
Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Długiej w Bolszewie i ulicy Wejhera w Orlu" 2021-11-23 07:31:34
Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w m. Bolszewo" 2021-11-23 07:28:07
Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2021-11-22 11:09:29
Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie procedury dokonywania rozliczeń dotyczących odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów na terenie Gminy Wejherowo ze środków własnych. 2021-11-10 15:20:16
ZARZĄDZENIE Nr 172/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej 2021-11-10 15:18:33
Zarządzenie Nr 171/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-10 15:18:22
Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wejherowo 2021-11-09 14:15:13
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2021-11-09 14:13:01
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-11-09 14:11:10
Zarządzenie Nr 167/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-11-09 14:09:22
Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-11-09 14:01:13
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-11-09 13:59:41
Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/928/2020 z dnia 08.12.2020r. dla zadania pn.: "budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 12901G i Ogrodowej w Bolszewie". 2021-11-03 15:39:27
Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych w m. Łężyce na terenie Gminy Wejherowo" 2021-11-03 15:37:58
Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 2021-11-03 15:22:04
Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu weryfikację wniosków mieszkańców Gminy Wejherowo w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "GRANTY PPGR" 2021-11-03 15:20:19
Zarządzenie Nr 160/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego budynku komunalnego ? remizy strażackiej Orle 2021-11-03 15:18:29
Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo" 2021-11-03 15:16:36
Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Wejherowie. 2021-11-03 15:14:44
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-10-27 07:33:48
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-20 15:10:46
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-10-20 15:09:31
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo 2021-10-20 15:07:50
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-20 15:06:33
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-20 15:06:13
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2021-10-15 15:02:47
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-10-15 15:01:17
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2021-10-15 14:57:19
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych i prawnych 2021-10-15 14:56:48
147 w przygotowaniu 2021-10-15 14:56:36
146 w przygotowaniu 2021-10-15 14:56:23
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-10-08 07:33:34
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi 2021-10-06 15:04:41
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2022- 2023" 2021-10-06 15:02:40
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-06 14:58:08
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/460/2021, z dnia 29.07.2021r., dla zadania pn.: ?Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo polegająca na utwardzeniu ul. Wiejskiej w Gościcinie płytami IOMB? 2021-10-06 14:55:15
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-10-01 15:02:46
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-10-01 15:01:07
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu ?Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030? 2021-10-01 15:00:54
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 227 w Pętkowicach" - etap I. 2021-09-29 07:39:01
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia-ewakuacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Urzędu Gminy ul. Transportowa 1 2021-09-29 07:37:33
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/410/2020, z dnia 07.07.2021r., dla zadań pn.: ?Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB, część 4, tj: utwardzenie ul. Poprzecznej w Gościcinie, ul. Polnej w Gościcinie, ul. Św. Huberta w Bolszewie, ul. Czereśniowej w Bolszewie, ul. Wierzbowej w Bolszewie, ul. Wrzosowej w Bolszewie, ul. Ogrodnicze 2021-09-29 07:35:18
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-29 07:32:50
Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Wejherowo" - z podziałem na części 2021-09-24 07:40:09
ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2021-09-24 07:38:37
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Bieszkowice" 2021-09-24 07:37:08
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-09-24 07:35:48
Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/421/2021 z dnia 09.07.2021r. dla zadania pn.: "wykonanie awaryjnego lokalnego odwodnienia ul. Leszczynowej w Bolszewie". 2021-09-24 07:35:27
Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu 2021-09-24 07:32:44
Zarządzenie Nr 127 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/151/2021 z dnia 08.04.2021r. dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 129161G - Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie". 2021-09-13 07:52:25
Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz powołania Komisji Wyborczej 2021-09-13 07:50:45
ZARZĄDZENIE NR 125/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-13 07:48:46
Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-09-13 07:44:30
Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2021-09-03 15:50:34
Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2021-09-03 15:49:05
Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Wejherowo w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-09-02 07:40:25
ZARZĄDZENIE NR 120/2021 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-30 15:22:13
Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w sprawie skargi z dnia 10.08.2021r. 2021-08-30 15:20:41
Zarządzenie Nr 118/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łężycach". 2021-08-30 15:20:31
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat planistycznych i adiacenckich w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-30 15:20:21
Zarządzenie Nr 116/2021 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych 2021-08-30 15:18:33
ZARZĄDZENIE NR 115/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-23 15:52:51
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji i mediów społecznościowych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-23 15:50:40
Zarządzenie Nr 113/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-08-13 07:53:28
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2021-08-13 07:51:14
Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2022 2021-08-06 15:28:59
Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:27:43
Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:26:07
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:24:17
Zarządzenie Nr 107/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. poprawy efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:21:31
Zarządzenie Nr 106/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:19:35
Zarządzenie Nr 105/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:17:31
Zarządzenie Nr 104/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:15:46
Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:13:38
Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-08-06 15:11:35
Zarządzenie Nr 101/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-08-06 15:08:20
100 w przygotowaniu 2021-08-06 15:07:41
Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2021-08-06 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo". 2021-08-06 15:02:19
Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-08-06 15:01:55
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Gościcinie przy ulicy Okrężnej" 2021-08-06 14:59:19
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-07-23 14:36:08
Zmieniające zarządzenie Wójta Nr 81/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, ul. Wiejska w Gościcinie'. 2021-07-23 14:33:36
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przygotowania gminnego ćwiczenia obronnego z przemieszczeniem na Zapasowe Miejsce Pracy 2021-07-19 11:21:30
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 znajdującego się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle 2021-07-08 13:30:18
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie sprzedaży samochodu znajdującego się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Orle 2021-07-08 13:14:34
Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-07-01 07:44:03
Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-07-01 07:40:40
Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wejherowo w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-01 07:32:11
Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-06-30 15:29:53
Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-06-30 15:26:16
Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. budownictwa i elektrycznych 2021-06-30 15:24:06
Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, ul. Wiejska w Gościcinie" 2021-06-30 15:21:31
Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-30 15:19:32
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-06-30 15:19:08
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 2021-06-28 15:16:44
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-06-25 14:25:38
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Wejherowo zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Wejherowo prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-06-25 14:24:07
ZARZĄDZENIE NR 75/021 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo 2021-06-23 10:54:52
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B i BE zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2021-06-23 07:46:18
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2021-06-23 07:44:33
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2021-06-16 14:35:51
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac zgodnie z Umową nr RZPiFZ/786/2020 z dnia 21.10.2020 r. § 7 ppkt 5 związaną z wykonaniem zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w Pętkowicach 2021-06-16 14:33:17
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (II konkurs) w 2021 roku. 2021-06-16 14:29:34
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. poprawy efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-06-11 07:38:37
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2021-06-11 07:35:38
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 zmieniające zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-06-11 07:33:53
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 w sprawie dostosowania publikacji elektronicznych i materiałów multimedialnych do ustawy o dostępności cyfrowej 2021-06-07 15:29:08
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 zmieniające Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r. 2021-06-07 15:27:04
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo'. 2021-06-07 15:25:32
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-31 14:40:44
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-31 14:39:12
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-28 12:51:26
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-05-28 12:50:42
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021r. 2021-05-28 12:49:37
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok. 2021-05-28 07:32:17
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2021-05-28 07:29:46
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy Wejherowo 2021-05-25 15:11:28
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w dniu 28 maja 2021 r. 2021-05-25 15:09:02
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-05-21 13:26:26
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Wejherowo, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. 2021-05-11 15:24:45
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo" 2021-05-11 15:23:27
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-05-11 15:22:07
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-05-11 15:20:46
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2021-05-11 15:19:12
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-05-11 15:18:47
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do działania w imieniu Gminy Wejherowo we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-05-11 15:18:30
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2021-04-23 10:28:10
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-04-23 10:26:19
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w roku 2021 2021-04-13 14:54:38
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2021-04-13 14:52:48
ZARZĄDZENIE NR 42/2021w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-04-13 14:52:38
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gowinie etap II" 2021-04-13 14:52:27
Zarządzenie Nr 40 2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wejherowo 2021-03-24 15:51:28
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:37:57
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:36:06
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-25 07:30:59
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego 2021-03-25 07:29:56
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-03-19 09:32:49
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo". 2021-03-19 09:26:42
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 25/2021 Wójta Gminy Wejherowo 2021-03-15 07:59:20
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-03-11 09:16:25
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2021-03-11 09:14:54
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-03-09 08:13:06
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-03-09 08:12:13
ZARZĄDZENIE NR 28/2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 129161G - Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie" 2021-03-09 08:11:43
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-03-09 08:07:55
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w najem 2021-02-19 10:22:23
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprostowaniem (Zarz. 33/2021) 2021-02-19 10:20:20
ZARZĄDZENIE NR 24/2021w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 w gminie Wejherowo wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-11 15:11:23
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. 2021-02-11 15:09:41
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-02-10 14:21:40
ZARZĄDZENIE NR 21/2021w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 120/2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy - Rzeka Reda - Gmina Wejherowo". 2021-02-03 12:00:35
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-02-03 09:56:36
ZARZĄDZENIE NR 19/2021w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-02-03 09:54:13
ZARZĄDZENIE NR 18/2021w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2021-02-03 09:51:58
ZARZĄDZENIE NR 17/2021w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-02-03 09:50:34
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-02-03 09:49:06
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku 2021-01-26 07:53:44
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 6/2021 Wójta Gminy Wejherowo 2021-01-26 07:52:59
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Wejherowo prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 2021-01-26 07:52:49
ZARZĄDZENIE NR 12/2021w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-01-26 07:52:37
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-01-20 14:54:10
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2021-01-20 14:53:58
ZARZĄDZENIE NR 9 /2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2021-01-20 14:53:47
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-01-15 07:53:17
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2021-01-15 07:51:15
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2021-01-13 14:37:59
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-13 14:35:33
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 2021-01-13 14:35:20
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2021-01-13 14:34:09
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wejherowo w 2021 roku 2021-01-13 14:33:59
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2021-01-13 14:33:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 07:43

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-