Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Karty informacyjne, wnioski, decyzje, postanowienie, decyzje Środowiskowe 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (255) 2021-01-26 07:40:13
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo?, na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2021-01-26 07:39:24
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (231) 2021-01-22 14:42:58
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (227) 2021-01-22 14:41:37
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (230) 2021-01-20 14:58:02
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (229) 2021-01-20 14:57:35
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (228) 2021-01-20 14:56:53
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (226) 2021-01-20 14:56:24
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (117) 2021-01-13 07:36:27
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (118) 2021-01-13 07:35:10
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew z działek nr ewid. 169/1, 108, 106/3, 105/1, obręb Kniewo, gmina Wejherowo 2021-01-08 15:19:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ulicy Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, Gmina Wejherowo?. 2020-12-30 14:19:03
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo (188) 2020-12-23 15:23:23
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2020-12-23 15:22:51
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr ewid. 274/24 obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2020-12-22 07:43:01
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na działce nr ewid. 274/24 obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2020-12-22 07:42:30
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zmiana lokalizacji segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach, działka nr ewid. 7/60 (obręb Łężyce). 2020-11-24 08:05:26
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (232) 2020-11-18 07:45:34
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (231) 2020-11-18 07:45:09
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (230) 2020-11-18 07:44:41
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (229) 2020-11-18 07:44:16
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (228) 2020-11-18 07:43:40
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (227) 2020-11-18 07:43:15
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (226) 2020-11-18 07:42:51
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (225) 2020-11-18 07:36:59
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (224) 2020-11-18 07:36:12
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (223) 2020-11-18 07:35:29
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo (188) 2020-11-18 07:34:34
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo (187) 2020-11-18 07:33:37
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo (186) 2020-11-18 07:32:56
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja produkcji kruszywa budowlanego i stabilizatu drogowego?, na działce oznaczonej ewid. nr 472 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2020-11-16 15:03:22
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na działkach nr ewid. 69/1 i 69/3 obręb Nowy Dwór Wejherowski, Gmina Wejherowo 2020-11-12 08:01:24
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na działkach nr ewid. 69/1 i 69/3 obręb Nowy Dwór Wejherowski, Gmina Wejherowo 2020-11-12 07:35:38
RGN 6131.152.2020 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-11-05 07:32:00
RGN 6131.153.2020 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-11-05 07:31:17
RGN 6131.155.2020 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-11-05 07:30:43
RGN 6131.150.2020 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-11-05 07:30:07
RGN 6131.119.2020 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-11-05 07:29:17
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (cześć), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa ?na mokro?. 2020-10-16 15:22:48
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (122) 2020-10-13 15:23:24
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2020-10-12 07:28:32
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-10-12 07:26:08
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-10-12 07:25:35
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-10-12 07:25:06
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej?. 2020-10-02 13:07:15
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej?. 2020-10-02 10:26:46
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 600/145 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, przy ulicy Słonecznej. 2020-09-29 14:54:39
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-09-25 15:24:07
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 677/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2020-09-24 15:28:05
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 677/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2020-09-24 15:27:04
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ul. Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, Gmina Wejherowo? 2020-09-14 10:59:23
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (157) 2020-09-10 07:44:09
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (156) 2020-09-10 07:43:40
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (155) 2020-09-10 07:43:11
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (154) 2020-09-10 07:42:10
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (153) 2020-09-10 07:41:43
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (152) 2020-09-10 07:40:59
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (151) 2020-09-10 07:40:19
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (150) 2020-09-10 07:39:37
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (149) 2020-09-10 07:39:08
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (148) 2020-09-10 07:38:39
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-óch budynków mieszkalnych jednolokalowych wraz z infrastrukturą na działkach nr 38/18, 38/24 w Nowym Dworze Wejherowskim, gm. Wejherowo?. 2020-09-03 11:47:10
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/2 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-08-25 07:31:03
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-08-25 07:30:29
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-08-25 07:29:53
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 513 obręb Orle, Gmina Wejherowo 2020-08-20 15:31:42
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 579/6 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2020-08-20 15:26:53
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na działce nr ewid. 600/6 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2020-08-20 15:26:20
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 513 obręb Orle, Gmina Wejherowo 2020-08-20 15:25:27
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce nr ewid. 513 obręb Orle, Gmina Wejherowo 2020-08-20 15:24:41
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na działce nr ewid. 600/6 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2020-08-20 15:23:55
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:35:37
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:35:15
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:34:52
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:34:31
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:34:05
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-12 07:33:35
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-11 15:36:29
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-11 15:34:53
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-11 15:34:31
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2020-08-11 15:33:52
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-08-11 15:33:31
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-08-07 15:30:01
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zmiana lokalizacji segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów ?Eko Dolina? Sp. z o.o. w Łężycach, działka nr: 7/60 (obręb Łężyce)?. 2020-07-09 14:30:44
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (cześć), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa ?na mokro?. 2020-07-09 07:30:17
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej?. 2020-07-01 12:04:46
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek oznaczonych ewid. nr: 35/12, 35/14, 35/15, 35/16 obr. Góra, usytuowanych we wsi Góra w Gminie Wejherowo, przy ulicy Piaskowej. 2020-06-29 15:31:14
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Ustarbowo II?, na działkach ewid. oznaczonych numerami: 71/1, 109/2 (część) obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo, w zakresie dotyczącym wprowadzenia przeróbki polegającej na kruszeniu i przesiewaniu (sortowaniu) wydobytego ze złoża surowca (zmiana decyzji Wójta Gminy Wejherowo o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RGN.62 2020-06-12 15:25:06
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 325/35 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2020-06-03 07:30:03
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 325/35 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2020-06-03 07:28:58
Decyzja - kara za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia z działki nr ewid. 84/107 obręb Gowino, gmina Wejherowo 2020-05-26 15:16:42
Postanowienie orzekające o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-óch budynków mieszkalnych jednolokalowych, na działkach oznaczonych numerami: 38/18, 38/24, obręb Nowy Dwór Wejherowski, w mjsc. Nowy Dwór Wejherowski, przy ul. Zbychowskiej 2020-05-20 14:27:04
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 207 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-04-16 07:29:34
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu postanowień RDOŚ w sprawie budowy 14 budynków w Górze. 2020-04-09 13:56:31
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2020-04-03 15:15:09
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 207 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-04-03 15:14:45
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2020-04-03 15:14:22
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2020-04-03 15:13:49
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 265 obręb Gowino, gmina Wejherowo 2020-03-16 07:28:04
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 265 obręb Gowino, gmina Wejherowo 2020-03-16 07:27:41
Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (cześć), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa ?na mokro?. 2020-03-11 15:21:46
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/2 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-03-10 07:26:13
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 32 drzew z działki nr ewid. 229 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-03-06 14:22:20
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-03-04 07:31:01
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/2 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-03-04 07:30:32
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 32 drzew z działki nr ewid. 229 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-03-04 07:30:03
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej (...). 2020-02-28 13:58:04
Wniosek o zmianę decyzji RGN.6220.9.2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28.08.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Ustarbowo II?, na działkach ewid. oznaczonych numerami: 71/1, 109/2 (część) obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo. 2020-02-17 15:08:26
RGN 6131.203.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-01-22 15:29:22
RGN 6131.202.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-01-22 15:28:59
RGN 6131.201.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-01-22 15:28:00
RGN 6131.200.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-01-22 15:27:23
RGN 6131.199.2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 55/3 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2020-01-22 15:26:56
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek oznaczonych ewid. nr: 35/12, 35/14, 35/15 35/16 obr. Góra, usytuowanych we wsi Góra w gminie Wejherowo, przy ulicy Piaskowej. 2020-01-21 07:25:46
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 78 drzew z działki nr ewid. 12/26 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-01-14 07:36:38
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 76 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo 2020-01-14 07:36:07
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 79 drzew z działki nr ewid. 12/26 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2020-01-14 07:35:43
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 76 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo 2020-01-14 07:35:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
14 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
14 sty 2020, godz. 07:34

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-