Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, uchwalonej uchwałą Nr LV/626/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 maja 2023 r. 2023-06-06 07:29:40
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przyjęciu miejscowego planu zag ospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo przyjętego uchwałą Nr LIV/617/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 2023 r. 2023-05-19 11:49:58
Z AW I A D O M I E N I E W Ó J TA G M I N Y W E J H E R O W O o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków 2023-03-30 07:30:49
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu przestrzennego zagospodarowania dla fragmentu wsi Zbychowo. 2023-03-24 13:55:05
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu przestrzennego zagospodarowania dla fragmentu wsi Góra. 2023-03-07 12:57:11
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo 2023-03-06 13:05:52
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO informuję o przyjęciu zmiany miejscowego pl anu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy Granicy” w Gminie Wejherowo przyjętej uchwałą Nr LI/588/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2023 r. Z 2023-02-10 12:26:16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo 2023-02-10 07:33:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
10 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
10 lut 2023, godz. 07:33

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
10 lut 2023, godz. 07:33