Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłasza się nabór na przyznawanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji źródła ciepła niespełniającego wymagań tzw. ekoprojektu i jego wymianę na źródło ciepła na przyjazne środowisku od dnia 1 marca do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

Ogłasza się nabór na przyznawanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji źródła ciepła niespełniającego wymagań tzw. ekoprojektu i jego wymianę na źródło ciepła na przyjazne środowisku od dnia 2 lutego do dnia 30 czerwca br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

Szczegóły w ogłoszeniu i w Regulaminie!

Wzór wniosku i konieczne oświadczenia w załączonym Regulaminie na dole strony! 

 

GMINNY PROGRAM WSPARCIA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

 

OGÓLNE ZASADY UZYSKANIA DOTACJI*

 

Co podlega wymianie?

Wymianie podlegają źródła ciepła na paliwa stałe nie spełniające wymagań przepisów, np.: piece bezklasowe, piece na węgiel, w tym ekogroszek, piece na biomasę.

 

Na co można otrzymać wsparcie i w jakiej wysokości?

 • piec gazowy na gaz ziemny lub gaz płynny w kwocie: 2.700,00 zł;

 • pompę ciepła w kwocie 3.000,00 zł;

 • piec elektryczny w kwocie: 1.500,00 zł;

 • piec na lekki olej opałowy w kwocie: 2.000,00 zł;

 • piec na pellet klasy 5 w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej w kwocie: 2.000,00 zł.

 

Jakie są ograniczenia?

 • dotacji udziela się w ramach środków przewidzianych na ten cel (decyduje kolejność kompletnych wniosków);

 • dotacja jest udzielana na urządzenia fabrycznie nowe, które montowane są po raz pierwszy;

 • dotacja nie jest udzielana na zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach, które nie zostały oddane do użytku;

 • dotacja nie jest udzielana jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, piec elektryczny, pompa ciepła, piec na lekki olej opałowy lub pellet,

 • dotacja nie jest udzielana na kotły zasilane biomasą (w tym pellet) w   miejscach gdzie jest dostęp do sieci gazowej;

 • wniosek o uzyskanie dotacji należy złożyć przed zakupem nowego systemu grzewczego i demontażem dotychczas istniejącego;

 • obowiązkowe jest udokumentowanie trwałego wyłączenia z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania;

 • inwestycja musi zakończyć w danym roku budżetowym;

 • zastrzega się prawo weryfikacji wniosku w terenie, w tym wstępu do pomieszczeń, gdzie zamontowano źródło ciepła, na które udziela się dotacji;

 • wniosek o udzielenie dotacji musi być kompletny.

 

Co należy złożyć, aby starać się o dotację?

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie zawierający podstawowe dane, którego wzór stanowi załącznik nr 1A do Regulaminu; 

 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

 3. podpisane oświadczenie o posiadanym źródle ciepła, w tym jego klasie i mocy oraz średnim rocznym zużyciu paliwa stanowiące - Załącznik 2A do Regulaminu;

 4. klauzulę informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wnioskiem o udzielenie dofinansowania - Załącznik Nr 3A do Regulaminu;

 • UWAGA - po zakończeniu inwestycji należy złożyć drugi wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.

 

Procedura - krok po kroku

 1. ogłaszany jest nabór wniosków;

 2. w terminie określonym w naborze przyjmowane są wnioski;

 3. następuje weryfikacja wniosków i sprawdzenie dostępności środków budżetowych;

 4. podpisywana jest umowa o dotację z osobami, których wnioski pozytywnie przeszły weryfikację i dla których dostępna jest pula środków (dopiero teraz można rozpocząć inwestycję);

 5. po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o rozliczenie wraz z załącznikami (nie później niż do początku grudnia danego roku);

 6. po weryfikacji rozliczenia, środki przekazywane są na wskazane konto.

 

*Podane informacje mają charakter ogólny. Szczegóły programu znajdują się Uchwale Nr XXXVI/426/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła na przyjazne środowisku oraz zawarte będą w umowie.

 

Wzór wniosku i konieczne oświadczenia w załączonym Regulaminie na dole strony! 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Robert Bianga

Data wytworzenia:
02 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
02 mar 2022, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 08:38