Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podstawowe informacje dotyczące Gminy Wejherowo

Ogólna charakterystyka

Gmina Wejherowo jest gminą wiejską położoną w województwie pomorskim, we wschodniej części powiatu wejherowskiego. Gmina graniczy z czterema miastami: Miastem Gdynia, Miastem Rumia, Miastem Reda oraz Miastem Wejherowo, a także z pięcioma gminami wiejskimi: Szemud, Luzino, Gniewino, Krokowa oraz Puck.

Powierzchnia gminy wynosi 194,30 km2, co stanowi 15,13% powierzchni powiatu wejherowskiego i podzielona jest na 16 sołectw, tj. Bolszewo, Gościcino, Gowino/Pętkowice, Orle, Kąpino, Góra, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Kniewo/Zamostne, Łężyce, Bieszkowice, Gniewowo, Sopieszyno, Ustarbowo, Warszkowo oraz Reszki. Pomiędzy sołectwami występuje duże zróżnicowanie. Wynika to z położenia gminy. W części południowej sołectwa są położone na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego lub w części jego Otuliny (Łężyce, Bieszkowice, Reszki, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno i Ustarbowo). Są to obszary z przewagą terenów leśnych z enklawami rolniczymi oraz jeziorami (Zawiat, Bieszkowice, Borowo, Wygoda, Wyspowo).
W części środkowej i północnej występują tereny silnie zurbanizowane, dotyczy to w szczególności sołectw Kąpino, Bolszewo, Orle, Gościcino, Gowino, Góra. Typowo rolniczy charakter związany jest z sołectwem Kniewo.

Fenomen położenia Gminy Wejherowo polega na tym, że jako obszar wiejski sąsiaduje z 4 miastami, co wpływa bezpośrednio na funkcje i charakter całej Gminy i stwarza możliwość realizacji wspólnie zaplanowanych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz partnerstwa wiejsko-miejskiego obszaru Gminy Wejherowo z przyległymi miastami.

Gmina Wejherowo położona jest w granicach trzech mezoregionów fizyczno-geograficznych: Pobrzeża Kaszubskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Pradoliny Redy – Łeby i Pojezierza Kaszubskiego. Jednostki te wchodzą w skład dwóch większych jednostek makroregionalnych – Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Pomorskich.

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną, zajmujące powierzchnię 14218,0 ha, tj. około 73 % ogólnej powierzchni gminy. Są to:

  1. Trójmiejski Park Krajobrazowy (7750 ha);
  2. Obszary Chronionego Krajobrazu – Puszczy Darżlubskiej i Pradoliny Redy – Łeby (łączna powierzchnia – 6350 ha);
  3. Użytki ekologiczne; łącznie na terenie gminy jest 9 użytków, w tym 2 ustanowione w 2012 r na mocy uchwały Rady Gminy Wejherowo tj.: „Łąka Nad Zagórską Strugą” i „Migowe Wzgórze”.
  4. Obszary Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Orle (PLH 220019), „Biała”, Pełcznica (PLH 220020) oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: Puszcza Darżlubska (PLB 220007 i projektowany „Bezlist koło Gniewowa”.
  5. Rezerwaty przyrody – Gałęźna Góra, Lewice, Cisowa (część), Pełcznica (część) (łączna powierzchnia rezerwatów –111,8 ha);
  6. Pomniki przyrody - łącznie 71, w tym 12 ustanowionych przez Radę Gminy Wejherowo (14218 ha);
  7. Lasy stanowią 58 % powierzchni Gminy Wejherowo, użytki rolne 32 %, tereny zabudowane 10 %. Ze wschodu na zachód Gminy przebiega Pradolina Łeby–Redy. Morenowe wzgórza porośnięte lasami przypominają Bieszczady.

Przez Gminę Wejherowo przebiega droga krajowa nr 6 i dwie drogi wojewódzkie nr 218 i nr 224. Jedyną czynną linią kolejową jest linia nr 202, która obsługuje pociągi w kierunku Gdańska i Szczecina.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Kamiński

Data wytworzenia:
07 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Kamil Kamiński

Data publikacji:
07 wrz 2015, godz. 11:55

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
24 lut 2022, godz. 09:27