Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Realizacja ustawy o języku migowym w Urzędzie Gminy Wejherowo

 

Realizacja ustawy o języku migowym

 

0x01 graphic

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

  • tłumacza PJM (polski język migowy),

  • tłumacza SJM (system językowo - migowy),

  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd  ma obowiązek zamówić specjalistyczną  usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z  ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

 

Załącznik:
- Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (do wglądu tutaj - do pobrania poniżej w wersjach: .doc, .rtf i .pdf)

 

Wejherowo, dnia ….........................

 

…........................................................

(imię i nazwisko)

…........................................................

(adres)

…........................................................

 

 

WÓJT GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA

 

  1. Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824) zgłaszam zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika :*

 

* polskiego języka migowego (PJM)

* systemu językowo-migowego (SJM)

* sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

  1. Planowany termin wykonania świadczenia:

  • data …..........................................................................................................................

  • godzina …....................................................................................................................

 

  1. Określenie celu wizyty:

  • komórka organizacyjna: …..........................................................................................

  • rodzaj sprawy.…..........................................................................................................

 

  1. Sposób komunikowania się z osoba uprawnioną*

 

1) adres poczty elektronicznej ..............................................................................

2) kontakt sms/mms - numer telefonu .................................................................

3) numer faksu ......................................................................................................

4) telefonicznie przez osobę trzecią na nr tel.:......................................................

 

 

…..............................................................

(podpis)

 

Informacja dla osoby uprawnionej:

Zgłoszenie należy złożyć na co najmniej trzy dni robocze przed terminem planowanej wizyty w urzędzie. Termin spotkania potwierdzony zostanie za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się.

_________________

* zaznaczyć właściwe


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Waszkiewicz

Data wytworzenia:
21 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
21 lis 2019, godz. 07:26

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
21 lis 2019, godz. 07:29