Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 / 12 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. W załączeniu Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 02.09.2022 r.- Aktualizacja!

 

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXI/273/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 5298) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 / 12 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Wyjątkiem są podłączenia wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej, gdzie o dofinansowanie można ubiegać się bezterminowo. Planowane jest wydłużenie terminu z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu dokumentów, ale wymaga to uchwały rady i pozytywnej opinii instytucji zewnętrznych. Prosimy śledzić komunikaty.

 

 

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 02.09.2022 r.:

 

Orle

rejon ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa - w zakresie
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2021 r.

 

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 19.10.2022 r.:

 

Orle

rejon ulic: Leszczynowa - dz. 164/5, Leśna - dz. 165/1, 165/16, 171, ul. Kasztanowa - 165/14 - w zakresie
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2021 r.

 

Informujemy, że po upływie ww. terminu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Dla pozostałych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo, sześciomiesięczny termin ubiegania się o dotację upłynął i nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłączenia do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia - Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21, 81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).

 

 

 

W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania;

  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku wspólnot - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia);

  3. mapę powykonawczą ze wskazanymi długościami odcinków przyłącza i instalacji zewnętrznej;

  4. poświadczenie odbioru technicznego przyłącza przez zarządcę sieci kanalizacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Robert Bianga

Data wytworzenia:
27 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
27 kwi 2022, godz. 07:32

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
30 cze 2022, godz. 12:18