Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 20 lipca 2017 r., złożony przez Panią Katarzynę Walkowiak - pełnomocnika Spółki GRUBA RECYKLING Sp. z o.o., ul. Klimka 12, 84-241 Gościcino, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.15.2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-12-19 14:54:22
dokument Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., złożony przez Pana Artura Juszkiewicza - pełnomocnika Inwestora Spółki T-Mobile S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo? , na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.03.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2017-12-19 14:53:50
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. wydał decyzję nr RGN.6220.03.2016, w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-12-19 14:51:52
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 12-10-2017 r. (uzupełnionego w dniu 17-10-2017 r.) złożonego przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.24.2017 z dn. 28-11-2017 r. 2017-11-29 15:27:30
dokument Zawiadomienie. Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) złożony przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) 2017-11-27 10:14:34
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) złożony przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) 2017-11-27 10:13:29
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla linii kolejowej 202 Gdynia Chylonia - Lębork 2017-11-21 15:08:35
dokument Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-11-21 15:01:26
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.25.2017 z dn. 20-11-2017 r. 2017-11-21 15:00:49
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2017 z dn. 10-11-2017 r. 2017-11-15 07:32:52
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2017 z dn. 10-11-2017 r. 2017-11-13 14:39:57
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu w dniu 15-09-2017 r. (uzupełnionego w dniu 20-09-2017 r.) przez Pana Waldemara Muras, pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie umocnień brzegowych - na terenie części działki nr: 610 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2017 z dn. 30-10-2017 r. 2017-10-31 15:20:29
dokument Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Wojciecha Damps, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2017-10-25 15:27:49
dokument Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 12-10-2017 r. (uzupełniony w dniu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2017-10-25 15:27:21
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2017-10-25 15:24:17
dokument Obwieszczenie, że że na wniosek złożony w dniu 12-10-2017 r. (uzupełniony w dniu 17-10-2017 r.) przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo . 2017-10-25 15:23:49
dokument Obwieszczenie iż w dniu 19 października 2017 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-10-24 10:06:26
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami ? zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2017-10-13 11:34:41
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo 2017-10-13 11:33:20
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r.) przez Panią Marię Kandzorra, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 78/20, 77/7, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo, 2017-09-26 15:27:56
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 11-08-2017 r. (uzupełniony w dniu 22-08-2017 r.) przez Panią Marię Kandzorra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 78/20, 77/7, 55 - w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo. 2017-09-26 15:27:02
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 15-09-2017 r. przez pełnomocnika Pana Waldemara Mura reprezętującego Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie umocnień brzegowych na terenie działki nr: 610 w Gościcinie w Gminie Wejherowo 2017-09-22 15:19:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Wejherowskiego AB.6740.2.2017.9.D.III 2017-09-11 16:00:44
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. Budowy drogi gminnej - ul.Ogrodowej w Bolszewie. 2017-09-06 15:35:09
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 13-01-2017 r. (uzupełnionego w dniu 27-01-2017 r.) przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/31, 194/33 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2017 z dn. 04-09-2017 r. 2017-09-05 15:12:56
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Góra w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-28 14:52:31
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-28 14:50:41
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-07-2017 r. (uzupełnionego w dniu 20-07-2017 r.) przez Pana Piotr Szlas, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 151/2, 151/3, 154/6, 602, 1284 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2017 z dn. 23-08-2017 r 2017-08-24 15:18:14
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 26-06-2017 r. złożonego przez ORANGE Polska S.A., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Sylwię Białek, ATEM-Polska Sp. z o.o., zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - na terenie działki nr: 126/3 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2017 z dn. 03-08-2017 r. 2017-08-07 08:21:51
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 13-01-2017 r. (uzupełnionego dnia 27-01-2017 r.)., złożonego przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 194/31, 194/33 położonych w miejscowości Bieszkowice, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.2.2017.DC z dnia 01-08-2017 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2017-08-02 09:18:40
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie budowy drogi gminnej - Budowa ulicy Ogrodowej w Bolszewie wraz z siecią kanalizacji deszczowej i gazociągu. 2017-07-27 15:40:59
dokument 6733.19.2017.DC zawiadomienie o przesunięciu terminu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej 2017-07-21 10:03:10
dokument 6733.19.2017.DC obwieszczenie o wszczęciui postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej 2017-07-21 10:02:43
dokument 6733.17.2017.DC obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego budowa przedszkola wraz z instalacjami 2017-07-21 10:01:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G 2017-07-14 07:35:12
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 10 lipca 2017 r. przekazał do opiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., uzupełniony w dniu 24 października 2016 r., złożony przez Pana Artura Juszkiewicz - pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-07-12 15:36:34
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/381/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2017-07-06 15:02:13
dokument Obwieszczenie, że na wnisoek złożony w dniu 26-06-2017 r. przez ORANGE Polska S.A., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Sylwię Białek, ATEM-Polska Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr: 126/3 w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo 2017-07-05 13:24:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 26.06.2017 r. ORANGE Polska S.A 2017-07-05 13:22:43
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postepowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa wylotu kanalizacji deszczowej w Gościcinie. 2017-07-03 15:24:02
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.03.2016, w sprawie dopuszczenia jako dowód w sprawie opinii biegłego do spraw ochrony środowiska na okoliczność ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie polegające na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, należy do mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko środowisko oraz czy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-22 15:27:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podjęcia uchwała dot. planów zagospodarowania w m.Sopieszyno i m.Pętkowice. 2017-06-21 14:09:38
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 10-05-2017 r. (skorygowanego w dniu 15-05-2017 r.) złożonego przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Przemysława Pietrzaka, Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie koryta betonowego wraz z osadnikiem - na terenie działek nr: 503/1, 503/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2017 z dn. 19-06-2017 r. 2017-06-21 14:08:35
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 09-05-2017 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, reprezentowaną przez Pana Macieja Paluszka, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 133, 41/5 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.13.2017 z dn. 12-06-2017 r. 2017-06-14 15:35:03
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 09-06-2017 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi - na terenie działek nr: 991/2 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. 2017-06-14 15:33:49
dokument Obwieszczenie, że z wniosku Gminy Wejherowo zakończono postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce 79/1 w Sopieszynie i wydano decyzję. 2017-06-14 15:32:57
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 09-05-2017 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, reprezentowaną przez Pana Macieja Paluszka, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 133, 41/5 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.13.2017 z dn. 12-06-2017 r. 2017-06-13 15:29:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.06.2017 r. do 10.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 309, Urzędu Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6. 2017-06-12 15:30:03
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 02-06-2017 r. przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bolszewki - na terenie działek nr: 823, 818 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2017-06-09 07:25:06
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 179, 180, 182 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2017 z dn. 29-05-2017 r. 2017-05-30 14:37:14
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 141/22, 191 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.8.2017 z dn. 24-05-2017 r. 2017-05-25 15:16:35
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działki nr: 18 - w miejscowości: Reszki w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.7.2017 z dn. 24-05-2017 r. 2017-05-25 15:16:07
dokument Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie badań archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski 2017-05-25 15:15:28
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2017-05-25 15:12:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G 2017-05-25 15:10:25
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2017 r. złożonego przez Szkołę Podstawową im. Jakuba Wejhera w Górze, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Swobodzińską, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: Przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (przedszkole) - na terenie działki nr: 4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.11.2017 z dn. 22-05-2017 r. 2017-05-24 11:20:27
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork". 2017-05-18 15:22:35
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-05-2017 r. (skorygowany w dniu 15-05-2017 r.) przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Przemysława Pietrzaka, Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie koryta betonowego wraz z osadnikiem - na terenie działek nr: 503/1, 503/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2017-05-16 15:29:25
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 08-05-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie budynku technicznego obsługi sieci wodociągowej - na terenie działki nr: 79/1 - w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowoże na wniosek złożony w dniu 09-05-2017 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, reprezentowaną przez Pana Macieja Paluszka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: : - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 133, 41/5 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2017-05-12 15:24:28
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 08-05-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie budynku technicznego obsługi sieci wodociągowej - na terenie działki nr: 79/1 - w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowo 2017-05-12 15:23:59
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi gminnej - Budowa ulicy Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową. 2017-05-10 15:19:07
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2017-05-09 15:12:49
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV - na terenie działek nr: 27, 55, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.10.2017 z dn. 08-05-2017 r. 2017-05-09 15:11:33
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej (...) w Sopieszynie. 2017-05-05 15:28:25
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej (...) w Sopieszynie. 2017-05-05 15:26:53
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2017 r., złożonego przez Panią Agnieszkę Swobodzińską, pełnomocnika Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: Przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (przedszkole) - na terenie działki nr: 4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo. 2017-05-05 07:25:33
dokument Z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr 179, 180, 182 w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo. 2017-05-02 10:48:47
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr 141/22, 191 w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo. 2017-04-28 08:28:47
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr 18 w miejscowości Reszki w Gminie Wejherowo. 2017-04-28 08:28:10
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2017 r., złożonego przez Panią Agnieszkę Swobodzińską, pełnomocnika Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-04-26 11:19:36
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" o wystąpieniu o opinię. 2017-04-20 15:20:26
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" i udziału społecznego. 2017-04-20 15:18:35
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV - na terenie działek nr: 27, 55, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2017-04-04 15:21:34
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 179, 180, 182 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2017-04-04 15:21:05
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 18 - w miejscowości: Reszki w Gminie Wejherowo 2017-04-04 15:20:39
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 23-03-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 167 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2017 z dn. 27-03-2017 r. 2017-04-04 15:19:55
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu robót geologicznych - gazociąg. 2017-03-31 15:24:44
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 141/22, 191 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo 2017-03-27 16:07:26
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 23-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 167 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo 2017-03-27 16:07:00
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 17-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej - na terenie działki nr: 98/33 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.5.2017 z dn. 23-03-2017 r. 2017-03-24 15:27:43
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 16-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 173, 227, 191 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.4.2017 z dn. 20-03-2017 r. 2017-03-21 15:28:53
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2017-03-20 15:34:48
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2017-03-20 15:33:22
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-12-2016 r. (uzupełnionego w dniu 23-01-2017 r., skorygowanego w dniu 16-02-2017 r.) przez PS4 Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - na terenie działki nr: 75/6 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.32.2016 z dn. 15-03-2017 r. 2017-03-16 15:36:00
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 06-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie oświetlenia ulicznego - na terenie działek nr: 812, 816/1, 819/1, 824, 813/1, 814/1, 1306 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733. 3.2017 z dn. 15-03-2017 r. 2017-03-16 15:22:57
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN7000, MOP(...) wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino. 2017-03-15 15:21:30
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie budowy drogi gminnej - Budowa ulicy Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową. 2017-03-13 09:27:57
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 13-01-2017 r. (uzupełnionego dnia 27-01-2017 r.)., złożonego przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 194/31, 194/33 położonych w miejscowości Bieszkowice, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.2.2017.DC z dnia 03-03-2017 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, z uwagi na podjęcie przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXVII/304/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo. 2017-03-06 15:36:06
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-06 07:33:48
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - gazociąg. 2017-03-01 12:56:40
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 23-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 167 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo 2017-02-28 12:38:22
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 13-01-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie części działki nr: 35 - w miejscowości: Kniewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733. 1.2017 z dn. 24-02-2017 r. 2017-02-28 12:37:52
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zmian dot. obszarów Natura 2000. 2017-02-21 15:33:22
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 17-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej - na terenie działki nr: 98/33 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2017-02-21 15:32:14
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 16-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 173, 227, 191 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo 2017-02-21 15:31:34
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2017-02-16 15:28:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 2017-02-09 15:40:07
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 06-02-2017 r. przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie oświetlenia ulicznego - na terenie działek nr: 812, 816/1, 819/1, 824, 813/1, 814/1, 1306 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2017-02-09 15:39:05
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 28-12-2016 r. (uzupełniony w dniu 23-01-2017 r.) przez PS4 Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - na terenie działki nr: 75/6 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2017-02-03 15:25:17
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zmiany planów zadań ochronnych. 2017-02-03 15:24:41
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 13-01-2017 r. (uzupełniony w dniu 27-01-2017 r.) przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/31, 194/33 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2017-02-01 15:27:36
dokument Ważny komunikat dla właścicieli ptaków. 2017-01-30 07:23:13
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - gazociąg. 2017-01-27 15:29:18
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 13-01-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie części działki nr: 35 - w miejscowości: Kniewo w Gminie Wejherowo 2017-01-18 07:32:28
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 22.03.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 64, 24, 19, 10 położonej w miejscowości Góra, złożonego przez Gminę Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.6.2016.DC z dnia 13-01-2016 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2017-01-16 15:45:07
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 09-12-2016 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci teletechnicznej kablowej - na terenie części działki nr: 4/42 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.31.2016 z dn. 13-01-2017 r. 2017-01-16 15:43:59
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 07-12-2016 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV - na terenie działki nr: 389/87 oraz części działek 389/71, 389/96 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.30.2016 z dn. 12-01-2017 r. 2017-01-16 15:43:28
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 05-12-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie drogi ? ul. Źródlana - na terenie części działki nr:77/2- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.29.2016 z dn. 10-01-2017 r. 2017-01-11 15:05:31
dokument Obwieszczenie, że iż w dniu 03 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Wejherowo wydał decyzję nr RGN.6220.03.2016, w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, z uwagi na brak zgodności tego przedsięwzięcia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-01-09 15:09:16