Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. rozbudowy dróg gminnych - ul.Długiej w Bolszewie i ul.Wejhera w Orlu. 2018-12-31 13:50:07
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino ? Kolonia w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-12-27 13:21:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji budowa gazociągu. 2018-12-24 13:00:59
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 14-11-2018 r. przez Pana Mirosława Bednarek, zostało zakończone postępowanie i wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.25.2018 z dnia 21-12-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2018-12-24 12:59:55
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk - odcinek 1. 2018-12-13 15:33:21
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. 2018-12-11 15:32:41
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o braku otrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). 2018-12-05 07:19:28
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r., złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 03-12-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino?. 2018-12-04 14:33:39
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). 2018-12-04 14:32:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji budowa gazociągu. 2018-11-26 15:37:09
dokument OBWIESZCZENIE Stosownie do: - art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2018-11-19 12:10:49
dokument OBWIESZCZENIE, Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 14-11-2018 r. złożony przez Pana Mirosława Bednarek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie części działek nr: 13/6, 13/7 (ul. Derdowskiego) - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-11-19 12:06:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2018-11-05 15:29:57
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolszewie (2 plany), Gościcinie i Warszkowie 2018-11-02 15:05:37
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 15:27:58
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15kV - na terenie działek nr: 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-10-17 15:25:10
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 12-10-2018 r. złożony przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15kV - na terenie działek nr: 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. 2018-10-17 15:24:08
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 25-07-2018 r. (skorygowanego w dniu 27-07-2018 r., uzupełnionego w dniu 30-07-2018 r.) złożonego przez Pana Macieja Paluszka, reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.21.2018 z dn. 05-10-2018 r. 2018-10-09 14:03:44
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej - ul.Szkolnej w Orlu . 2018-10-02 14:09:02
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Gdańsk". 2018-10-02 14:06:27
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-09-28 15:49:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy drogi 1442G 2018-09-20 15:31:25
dokument Obwieszczenie że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 25-07-2018 r. (skorygowanego w dniu 27-07-2018 r., uzupełnionego w dniu 30-07-2018 r.) złożonego przez Pana Macieja Paluszka, reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2018 z dn. 10-09-2018 r. 2018-09-12 07:39:13
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 15:03:27
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 12:24:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-08-21 15:45:37
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji w/s budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. 2018-08-17 15:06:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie korzystanie z nieruchomości w związku z budową gazociągu. 2018-08-14 13:37:16
dokument Obwieszczenie, iż Wójt Gminy Wejherowo w dniu 27 lipca 2018 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.18.2018 akceptujące projekt rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo, wszczętego na wniosek Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo. 2018-08-09 07:31:12
dokument Obwieszczenie, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-07-31 13:04:12
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 25-07-2018 r. (skorygowany w dniu 27-07-2018 r., uzupełniony w dniu 30-07-2018 r.) złożony przez Pana Macieja Paluszka reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-07-31 12:54:44
dokument Obwieszczenie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-07-31 12:43:20
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 25-07-2018 r. (skorygowany w dniu 27-07-2018 r., uzupełniony w dniu 30-07-2018 r.) złożony przez Pana Macieja Paluszka reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-07-31 12:39:22
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji SUW - na terenie działki nr: 7/23 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Fiołkowa) 2018-07-26 08:47:37
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 24/2, 23/11 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2018 z dn. 18-07-2018 r. 2018-07-20 15:19:10
dokument obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 98/9, 98/25 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2018 z dn. 17-07-2018 r. 2018-07-19 15:34:04
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2018-07-16 15:27:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo" dot. wydanych opinii. 2018-07-11 14:33:31
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działki nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Jarzębinowa) i wydano decyzję nr 6733.16.2018 z dn. 05-07-2018 r. 2018-07-06 15:23:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) 2018-07-05 15:20:30
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 10-04-2018 r., złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U ? Łukasz Goliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2018 z dn. 14-06-2018 r. 2018-06-20 07:25:05
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku, złożonego w dniu 24-05-2018 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Damps, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.17.2018 z dnia 13-06-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie: działki nr: 497/6 w miejscowości Gościcino oraz działek nr 686/2, 686/1, 689/2 w miejscowości Bolszewo w Gminie Wejherowo. 2018-06-14 14:49:38
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku, złożonego w dniu 18-04-2018 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Myszkowskiego, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.15.2018 z dnia 13-06-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 32 PE - na terenie działek nr: 503/1, 503/13, 505/1, 505/8, 505/13, 503/14, 504/6, 504/5, 504/4, 504/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-06-14 14:48:47
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-06-14 08:10:35
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.19.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-06-13 14:09:11
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.18.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-06-13 14:08:53
dokument Obwieszcznie, że że na wniosek z dnia 07-06-2018 r. złożony przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 24/2, 23/11 - w miejscowości:Bieszkowice w Gminie Wejherowo. 2018-06-13 14:08:11
dokument Obwieszczenie, że że na wniosek z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. 2018-06-13 14:07:27
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w/s budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. 2018-06-07 15:26:19
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu do opinię w sprawie Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". 2018-06-07 07:16:12
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianie trybu zawiadamiania stron w postępowaniu dot. Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". 2018-06-07 07:14:57
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 23-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowanego w dniu 07-05-2018 r.) przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 251/2, 270/3, 270/9, 271, 325 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.12.2018 z dn. 29-05-2018 r. 2018-06-01 15:09:04
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 23-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowanego w dniu 13-04-2018 r.) przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.13.2018 z dn. 22-05-2018 r. 2018-05-22 14:48:34
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu robót geologicznych, wraz ze sprostowaniem omyłki - elektrownia jądrowa. 2018-05-21 15:27:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G dot. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. 2018-05-16 15:28:14
dokument Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 23-03-2018 r. złożonego przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 327, 328 oraz części działek nr 251/2, 270/3, 270/9, 271, 325 (ul. Gdańska) w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo. Jednocześnie informujemy, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego. 2018-05-11 07:27:01
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-09 07:30:39
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-09 07:29:21
dokument Obwieszczenie, że że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 07-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 20-03-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Pawła Kutego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV - na terenie części działki nr: 322 (ul. Nadrzeczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.11.2018 z dn. 24-04-2018 r. 2018-04-25 15:25:18
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.15.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-04-24 15:27:31
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 18-04-2018 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Myszkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 32 PE - na terenie działek nr: 503/1, 503/13, 505/1, 505/8, 505/13, 503/14, 504/6, 504/5, 504/4, 504/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. 2018-04-24 15:26:53
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej - na terenie części działek nr: 810/40, 810/4, 366, 810/47 (ul. Wrzosowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.3.2018 z dn. 18-04-2018 r. 2018-04-19 15:32:27
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.13.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-04-18 15:37:07
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowany w dniu 13-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo. 2018-04-18 15:36:35
dokument Obwieszczenie: Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-04-13 14:17:44
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-04-13 14:16:13
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 05-03-2018 r. złożonego przez Pana Marcina Buczko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-04-13 14:09:08
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie z wniosku Spółki Eko Dolina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach (...). 2018-04-11 15:36:44
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.12.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-04-11 15:30:44
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-04-11 15:30:18
dokument Obwieszczenie, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwna, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2018 z dn. 05-04-2018 r. 2018-04-06 15:11:47
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. 2018-04-05 14:54:25
dokument Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.11.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-03-29 14:04:24
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 07-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 20-03-2018 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Pawła Kutego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV - na terenie części działki nr: 322 (ul. Nadrzeczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-03-29 14:03:17
dokument Ważny komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - kontrole osób utrzymujących trzodę chlewną. 2018-03-29 14:02:21
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.7.2018 z dn. 27-03-2018 r. 2018-03-28 15:02:37
dokument że w sprawie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 na terenie działek nr 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa, ul. Słoneczna, ul. Poprzeczna) położonych w miejscowości Gościcino, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.7.2018.DC z dnia 26-03-2018 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2018-03-28 15:01:51
dokument Obwieszczenie, w sprawie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.), złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na terenie działek nr 810/40, 810/4, 366, 810/47 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo. Postępowanie dowodowe zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. 2018-03-27 15:29:28
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2018-03-26 15:28:20
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Piękna, ul. Księżycowa, ul. Zielona, ul. Łąkowa, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.8.2018 z dn. 16-03-2018 r. 2018-03-23 15:23:17
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Turkusowa, ul. Błękitna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2018 z dn. 15-03-2018 r. 2018-03-23 15:22:46
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Turkusowa, ul. Błękitna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2018 z dn. 15-03-2018 r. 2018-03-16 15:20:51
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 09-02-2018 r.) złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 323/109, 323/173, 323/384, 330, 322, 326/1, 325/22, 325/20, 325/18, 325/16, 325/12, 323/297, 323/295, 323/293, 323/291, 323/289, 323/287, 323/286, 323/85, 323/55, 323/339, 323/325, 323/349, 323/257, 323/5, 323/279, 323/278, 323/19, 323/283, 323/241 oraz części działek nr 336, 329, 331, 327/1, 610, 323/310, 323/52, 323/34, 323/243, 602, 624/2, 323/273, 323/43, 324, 626/7, 626/32 (ul. Grzybowa, ul. Nadrzeczna, ul. Podgórna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.4.2018 z dn. 13-03-2018 r. 2018-03-15 15:23:27
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork". 2018-03-12 15:29:11
dokument Zawiadamienie, iż sprawa RGP.6733.10.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. 2018-03-08 15:23:25
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 05-03-2018 r. złożony przez Pana Marcina Buczko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-03-08 15:22:26
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 15-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 18-01-2018 r., w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 29-01-2018 r.) przez Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, działającą przez pełnomocnika Panią Mirosławę Szulc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 1088/5, 1090/4, 1097/6, 1103, 1112, 1114/1, 1116/1, 1117/1, 1118/1, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1141, 1143, 1146/1, 1270, 1278/1, 1278/2, 1279 (ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Sójkowa, ul. Wejherowska, ul. Majkowskiego, ul. Mickiewicza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2018 z dn. 01-03-2018 r. 2018-03-05 15:18:33
dokument Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wodociągową, gazową, energetyczną teletechniczną telekomunikacyjną oraz deszczową? 2018-03-01 10:25:24
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo 2018-02-28 15:24:39
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-26 07:36:06
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. przez ORANGE Polska S.A., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Sylwię Białek, ATEM-Polska Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej dla celów zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej - na terenie działki nr: 126/3 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.5.2018 z dn. 22-02-2018 r. 2018-02-23 08:37:19
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r., skorygowanego w dniu 09-01-2018 r.) przez Panią Marię Kandzorra, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 78/20, 77/7, 55 - w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.20.2017 z dn. 20-02-2018 r. 2018-02-22 15:15:42
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 99, 100, 389/114, 323/185, 323/186, 323/187, 323/188, 323/189, 323/184, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/18, 336. 2018-02-22 15:14:45
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 na terenie działek nr 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa, ul. Słoneczna, ul. Poprzeczna) położonych w miejscowości Gościcino, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.7.2018.DC z dnia 20-02-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2018-02-21 15:20:31
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - elektrownia jądrowa. 2018-02-19 11:56:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G 2018-02-16 10:02:13
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 15-01-2018 r. złożonego przez firmę PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski, pełnomocnika inwestora Gminy Wejherowo, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej - na terenie części działek nr: 227 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2018 z dn. 13-02-2018 r. 2018-02-16 07:30:58
dokument Obwieszczenie, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-13 07:28:29
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-13 07:27:34
dokument Obwieszczenie, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 323/109, 323/173, 323/384, 330, 322, 326/1, 325/22, 325/20, 325/18, 325/16, 325/12, 323/297, 323/295, 323/293, 323/291, 323/289, 323/287, 323/286, 323/85, 323/55, 323/399, 323/325, 323/349, 323/257, 323/5, 323/279, 323/278, 323/19, 323/283, 323/241 oraz części działek nr 336, 329, 331, 327/1, 610, 323/310, 323/52, 323/34, 323/243, 602, 624/2, 323/273, 323/43, 324, 626/7, 626/32 (ul. Grzybowa, ul. Nadrzeczna, ul. Podgórna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-13 07:26:59
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. (skorygowany w dniu 09-02-2018 r.) złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 323/109, 323/173, 323/384, 330, 322, 326/1, 325/22, 325/20, 325/18, 325/16, 325/12, 323/297, 323/295, 323/293, 323/291, 323/289, 323/287, 323/286, 323/85, 323/55, 323/399, 323/325, 323/349, 323/257, 323/5, 323/279, 323/278, 323/19, 323/283, 323/241 oraz części działek nr 336, 329, 331, 327/1, 610, 323/310, 323/52, 323/34, 323/243, 602, 624/2, 323/273, 323/43, 324, 626/7, 626/32 (ul. Grzybowa, ul. Nadrzeczna, ul. Podgórna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-13 07:25:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-13 07:24:48
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. 2018-02-05 14:04:30
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-05 14:03:47
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Księżycowa, ul. Okrężna, ul. Zielona, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-05 14:03:17
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Księżycowa, ul. Okrężna, ul. Zielona, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-05 14:01:53
dokument Dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie części działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Ziemska) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami ? zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2018-02-05 14:01:12
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie części działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Ziemska) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2018-02-05 14:00:00
dokument Obwieszczenie o korekcie wniosku dla inwestycji polegającej na budowie sieci gzowej średniego ciśnienia w Gościcinie. 2018-02-01 07:38:03
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej w Zbychowie. 2018-02-01 07:36:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej w Zbychowie. 2018-02-01 07:35:55
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia wszczętego postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrotechnicznej linii SN-15kV i nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej w Gościcinie 2018-02-01 07:34:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrotechnicznej linii SN-15kV i nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej w Gościcinie. 2018-02-01 07:33:06
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w Gościcinie. 2018-01-22 14:35:11
dokument Obwieszczenie, że na wniosek PSG zostało wszczęte postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w Gościcinie. 2018-01-22 14:34:24
dokument Obwieszczenie, że zmianie terminu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działce 227 w Pętkowicach. 2018-01-19 14:57:12
dokument Obwieszczenie, że wszczęto postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działce 227 w Pętkowicach. 2018-01-19 14:55:59
dokument Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. 2018-01-17 15:19:58
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - gazociąg. 2018-01-16 14:18:44
dokument Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 13-11-2017 r. (uzupełniony w dniu 20-11-2017 r.) przez Pana Henryka Windorpskiego, pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kładki dla pieszych - na terenie: części działki nr 72 w miejscowości Kniewo (ulica Wejherowska) oraz części działek nr 67, 126, 105, 110 w miejscowości Zamostne (ulica Wejherowska) i wydano decyzję nr 6733.26.2017 z dn. 04-01-2018 r. 2018-01-12 15:25:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". 2018-01-11 15:18:35
dokument Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. (uzupełniony w dniach: 31 stycznia 2017 r., 8 lutego 2017 r., 9 marca 2017 r., 14 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.), złożony przez Spółkę Eko Dolina Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.36.2016 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2018-01-10 11:52:17
dokument Obwieszczenie o korekcie wniosku wniosku z dnia 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r.) złożonego przez Panią Marię Kandzorra, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestycja obejmuje działki nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/4, 78/20, 77/7, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo 2018-01-10 11:48:09
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 11-08-2017 r. (uzupełnionego w dniu 22-08-2017 r.) przez Panią Marię Kandzorra, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek nr: 133, 134/3, 73, 78/1, 78/2, 78/7, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 78/20, 77/7, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.20.2017.DC z dnia 05.01.2018 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie 2018-01-10 11:47:41