Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 08-10-2014 r., Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę na terenie: części działek nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo części działek nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino oraz części działek nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino, Wójt Gminy Wejherowo wydał postanowienie nr RGP.6733.60.2014.DC z dnia 28-12-2015 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2015-12-29 14:03:30
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowymi - na terenie działki nr: 1326, 531/29- w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo 2015-12-21 15:08:16
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:3/76, 3/121- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2015-12-21 15:07:35
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, MOP 6,3Mpa Kębłowo-Rybno ? odcinek Zamostne - na terenie działek nr: 210, 14 - w miejscowości: Zamostne w Gminie Wejherowo 2015-12-11 14:29:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy. 2015-12-11 10:29:23
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV oraz słupów elektroenergetycznych SN 2. rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV oraz słupa elektroenergetycznego SN i nn - na terenie działki nr: 227/1 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2015-12-10 10:04:32
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 255, 253/2, 251/1, 251/2 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.24.2015 z dn. 03-12-2015 r. 2015-12-03 11:40:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 12 listopada 2015 r., uzupełniony w dniu 27 listopada 2015 r. złożony przez Pana Mateusza Jezierskiego - pełnomocnika Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km?. 2015-12-01 15:16:39
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydanej decyzji dot. rozbudowy drogi powiatowej w Kniewie o chodnik. 2015-11-26 13:47:54
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.25.2015 z dn. 23-11-2015 r. 2015-11-24 14:36:03
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 3/64, 4/13 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2015 z dn.12-11-2015 r. 2015-11-12 15:12:10
dokument o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-29 12:49:56
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 255, 253/2, 251/1, 251/2 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo 2015-10-29 12:49:04
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 40 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2015-10-19 14:44:46