Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr X/125/2019 z dnia 4 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 4284) (kliknij) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.


ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr X/125/2019 z dnia 4 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 4284) (kliknij) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadzone zostały nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), zawiadamiamy, że stawki miesięczne wynosić będą odpowiednio:


Grupa gospodarstw domowych

Stawka opłaty miesięcznej
za gospodarowani
e odpadami

Jednoosobowe

18,50 zł

Dwuosobowe

37,00 zł

Trzyosobowe

54,00 zł

Czteroosobowe

72,00 zł

Pięcioosobowe

85,00 zł

Sześcioosobowe

102,00 zł

Siedmio- i więcej osobowe

117,00 zł

Opłata jest zależna od liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym, które zostały uwzględnione w złożonej w Urzędzie Gminy Wejherowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W każdym przypadku zmiany wielkości gospodarstwa domowego należy złożyć korektę deklaracji do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zmiana nastąpiła.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości należy uiszczać począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Pierwsza wpłata za okres dwóch miesięcy (styczeń i luty) powinna zostać uiszczona do końca lutego. Natomiast kolejne wpłaty należy uiszczać do końca: kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia roku 2020, na indywidualne numery rachunków bankowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. do gminnego systemu gospodarki odpadami wprowadzona zostanie nowa frakcja - odpady biodegradowalne - BIO. Do odpadów BIO zaliczają się głównie odpady kuchenne i resztki roślinne. Frakcja zbierana będzie do małych worków biodegradowlanych, które następnie składowane będą w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym z napisem "BIO".

Szczegółowe informacje dotyczące selekcji frakcji BIO sukcesywnie umieszczane będą w kolejnych komunikatach w budynku i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo.

Nadto, zachęcamy do prowadzenia przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2020r. będzie istniał obowiązek zbierania i odbierania odpadów wyłącznie
w sposób selektywny! Oznacza to, że nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbuiórki odpadów oraz prowadzenia zbiórki w sposób nieselektywny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że sprawy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje Referat Finansowy UG Wejherowo pokój 3 lub pod nr tel. 58 67 79 736.

Natomiast reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych można zgłaszać osobiście w Referacie Inżynierii Środowiska UG Wejherowo pokój 39 lub pod nr tel. 58 67 79 706. Reklamacje należy zgłosić w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu planowanego wywozu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Komunikat_śmieci 2020.pdf (PDF, 149.90Kb) 2019-11-05 15:32:41 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 05-11-2019 15:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 05-11-2019 15:32:41