Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego


Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1,84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny Gminy Wejherowo przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność związana z serwisem oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub do momentu nadpisania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 6. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu, w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

 7. Realizacja prawa dostępu do danych jest możliwa jedynie w sytuacji gdy nie narusza to praw osób trzecich.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 2020.pdf (PDF, 127.54Kb) 2020-08-27 07:32:25 80 razy
2 klauzula informacyjna - monitoring wizyjny.docx (, 14.23Kb) 2019-11-15 15:19:17 81 razy
3 zarządzenie nr 163.pdf (, 903.83Kb) 2019-11-15 15:19:17 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 15-11-2019 15:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 15-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 27-08-2020 07:32:25