Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

  • Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo.

Czas trwania naboru: od dnia 17 lutego do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);

  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

  3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

  4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

  5. informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku;

  6. kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;

  7. kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o naborze - azbest I.doc (DOC, 35KB) 2020-02-14 15:19:33 65 razy
2 RODO_Obowiązek informacyjny.pdf (PDF, 57KB) 2020-02-14 15:19:33 73 razy
3 uchwala_nr_xliii_527_2018_w_sprawie_zasad_trybu_udzielania_oraz_rozliczania_dotacji_celowych_z-2.pdf (PDF, 55KB) 2020-02-14 15:19:33 89 razy
4 Załącznik nr 1 do regulaminu.doc (DOC, 31KB) 2020-02-14 15:19:33 74 razy
5 Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie dofinansowania.pdf (PDF, 62KB) 2020-02-14 15:19:33 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 14-02-2020 15:19:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 14-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 14-02-2020 15:19:33