Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Klauzula informacyjna ? ustalenie warunków zabudowy oraz inwestycji celu publicznego


Klauzula informacyjna - ustalenie warunków zabudowy oraz inwestycji celu publicznego

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1,
  84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku:

- o ustalenie warunków zabudowy;

- o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

oraz wydania w tym zakresie decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 1. Dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

 4. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie wpływa na przebieg postępowania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie danych jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - warunki zabudowy, ustalenie inwestycji celu publicznego.doc (DOC, 33.00Kb) 2020-09-02 07:32:46 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 02-09-2020 07:32:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 02-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 02-09-2020 07:32:46