Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych? nagrywanie obrazu i dźwięku z przebiegu Sesji Rady Gminy Wejherowo


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych- nagrywanie obrazu i dźwięku z przebiegu Sesji Rady Gminy Wejherowo

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO wskazujący, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego jawności działalności organów Gminy oraz dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność związana z serwisem oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Obrady Sesji Rady Gminy Wejherowo są nagrywane i transmitowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy Wejherowo. Przebywanie na sesjach rady gminy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

  7. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu, w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych osobowych .

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - sesje rady gminy.doc (DOC, 30.50Kb) 2020-09-03 07:27:58 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 03-09-2020 07:27:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 03-09-2020 07:27:58