Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

ZARZĄDZENIE NR 105/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo


Zarządzenie Nr 105/2020
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Pana Ireneusza Foltyna do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo.

2. Powołuje sie Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu - koordynator ds. dostępności - Pan Ireneusz Foltyn (Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego);

2) Z-ca Przewodniczącego - Pan Piotr Czerwiński ( Referat Gospodarki Odpadami i Środowiska);

3) Członek - Kamil Kamiński ( Informatyk);

4) Członek - Monika Wegner ( Inspektor Ochrony Danych);

5) Członek - Klaudia Kozikowska ( Referat Organizacyjny i Kadr);

6) Członek - Anna Hallmann ( Referat Organizacyjny i Kadr - Biuro Obsługi Urzędu);

7) Członek - Joanna Wnuk ( Referat Oświaty i Spraw Społecznych);

8) Członek - Joanna Kryża ( Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

§ 2. 1. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz pozostałych Członków Zespołu należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawienie Wójtowi Gminy Wejherowo pierwszego raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31 stycznia 2021 roku;

5) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

6) wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zobowiązuje się:

1) pracowników Urzędu Gminy Wejherowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań;

2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. W zależności od potrzeb, na zaproszenie Koordynatora ds. dostępności w pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby będące pracownikami Urzędu Gminy Wejherowo.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wejherowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt


Henryk Skwarło

Id: D13A57F1-4D95-4F5F-834D-00469C79FEE5. Podpisany

Strona 1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 105 _2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 24_09_2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 124.39Kb) 2020-10-01 12:05:25 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 01-10-2020 12:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Waszkiewicz 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 01-10-2020 12:05:25