Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2016-12-14 07:47:25
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 09-12-2016 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci teletechnicznej kablowej - na terenie części działki nr: 4/42 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2016-12-14 07:43:56
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 07-12-2016 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV - na terenie działki nr: 389/87 oraz części działek 389/71, 389/96 - w miejscowości:Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-12-14 07:43:05
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2016-12-09 14:43:25
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2016-12-09 14:41:28
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 05-12-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie drogi ? ul. Źródlana - na terenie części działki nr: 77/2- w miejscowości:Gościcino w Gminie Wejherowo. 2016-12-07 15:21:33
dokument Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, z uwagi na brak zgodności tego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-11-21 15:31:00
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o0ceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu (...) na terenie Gminy Wejherowo i Gdyni" 2016-11-10 15:30:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., uzupełniony w dniu 24 października 2016 r. złożony przez Pana Artura Juszkiewicz - pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2016-11-07 07:32:21
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 200/4, 200/3, 200/6, 200/5, 200/1, 195, 194/20, 194/19, 194/8, 194/21, 194/36, 194/38, 191/2, 190, 189/1, 181/3 w miejscowości Bieszkowice oraz 355 w miejscowości Sopieszyno i wydano decyzję nr 6733.28.2016 z dn. 26-10-2016 r. 2016-10-28 14:46:18
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 29-08-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 50/5, 50/4, 42 oraz części działek nr 44, 82, 18, 40/1 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.27.2016 z dn. 06-10-2016 r. 2016-10-11 07:30:11
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 50/5, 50/4, 42 oraz części działek nr 44, 82, 18, 40/1- w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.27.2016 z dn. 06-10-2016 r. 2016-10-07 10:36:51
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża oraz Bolszewa (...) . 2016-10-07 07:33:19
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/121/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2016-09-29 12:54:41
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego, że wydano decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (...) Budowa ulicy Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie (...)" 2016-09-22 14:17:22
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 15-09-2016 r. (skorygowany w dniu 16-09-2016 r.) przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV - na terenie części działek nr: 200/4, 200/3, 200/6, 200/5, 200/1, 195, 194/20, 194/19, 194/8, 194/21, 194/36, 194/38, 191/2, 190, 189/1, 181/3 w miejscowości Bieszkowice oraz 355 w miejscowości Sopieszyno 2016-09-21 07:31:28
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 19-07-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 50/5, 50/4, 42 oraz części działek nr 44, 82, 18, 40/1- w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo. 2016-09-02 15:10:00
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1336G z drogą gminną (...) w Gowinie i Gościcinie na terenie Gminy Wejherowo. 2016-08-18 15:01:43
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 19-07-2016 r. (uzupełnionego w dniu 26-072016 r.), złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Bielickiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV- na terenie części działki nr: 285- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-07-29 15:33:33
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 09-06-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Proskurę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-22 10:33:05
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 21-04-2016 r. (poprawiony w dniu 25-04-2016 r.), złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig 2016-07-20 10:41:05
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV - na terenie części działek nr: 396, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400/9- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2016 z dn. 01-07-2016 r. 2016-07-05 14:53:00
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:396, 398/3, 398/1- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2016 z dn. 01-07-2016 r. 2016-07-05 14:52:19
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV - na terenie części działek nr: 396, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400/9 - w miejscowości:Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2016 z dn. 01-07-2016 r. 2016-07-04 15:12:26
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:396, 398/3, 398/1- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2016 z dn. 01-07-2016 r. 2016-07-04 15:11:48
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 13.05.2016 r. (skorygowanego dnia 30.05.2016 r.), złożonego przez Gminę Wejherowo, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 98/26, 98/25, 98/33, 98/39, 98/69, 98/11 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2016 z dn. 01-07-2016 r. 2016-07-04 15:10:57
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na:budowie oświetlenia drogowego - na terenie części działek nr: 216/2, 215/16- w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.21.2016 z dn. 22-06-2016 r. 2016-06-30 15:17:12
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 13-05-2016 r., złożonego przez Gminę Wejherowo,zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:273/14, 272, 262, 263, 271, 264/6- w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.20.2016 z dn. 28-06-2016 r. 2016-06-30 15:15:52
dokument Obwieszczenie, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Wejherowo wydał postanowienie nr RGN.6220.9.2016 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ulicy Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie". 2016-06-28 14:51:37
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr:1207, 1208, 1225, 1010, 898, 1016, 1041, 1043/4, 1044/1, 1055/1, 926, 1055/2 oraz części działki nr 1255 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 79, 342/4 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowoi wydano decyzję nr 6733.19.2016 z dn. 27-06-2016 r. 2016-06-27 14:35:48
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 09-06-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Proskurę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie strefy rekreacyjno-sportowej - na terenie działki nr: 122/5- w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo. 2016-06-21 07:29:24
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetleniowej placu rekreacyjnego - na terenie działek nr: 9/7, 9/19- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2016 z dn. 13-06-2016 r. 2016-06-14 15:07:27
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dotyczącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia m.in. w Zamostnym i Kniewie. 2016-06-13 14:52:50
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie części działki nr: 341- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.17.2016 z dn. 06-06-2016 r. 2016-06-13 14:50:58
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - na terenie części działek nr: 3/104, 3/130- w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.12.2016 z dn. 10-06-2016 r. 2016-06-13 14:50:19
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie części działki nr: 341- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.17.2016 z dn. 06-06-2016 r. 2016-06-09 15:36:57
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie części działki nr: 341- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.17.2016 z dn. 06-06-2016 r. 2016-06-09 07:35:23
dokument Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 13-05-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje działki nr: 98/26, 98/25, 98/33, 98/39, 98/69, 98/11 obręb Łężyce w Gminie Wejherowo. 2016-06-03 14:54:50
dokument Obwieszczenie, że na złożony wniosek w dniu 18-05-2016 r. (uzupełniony w dniu 30-05-2016 r.) przez Pana Andrzeja Borkowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:396, 398/3, 398/1- w miejscowości:Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-06-01 07:29:10
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr:1207, 1208, 1225, 1010, 898, 1016, 1041, 1043/4, 1044/1, 1055/1, 926, 1055/2 oraz części działki nr 1255 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 79, 342/4 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo. 2016-05-24 14:23:41
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN-0,4 kV - na terenie części działek nr: 270/3, 270/11, 269/1 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.11.2016 z dn. 23-05-2016 r. 2016-05-24 14:22:40
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie części działek nr: 216/2, 215/16- w miejscowości:Gowino w Gminie Wejherowo 2016-05-18 15:30:22
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie części działek nr: 330/2, 333, 334, 338/3, 341, 155/4- w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.10.2016 z dn. 06-05-2016 r. 2016-05-10 15:29:05
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu zastawek oraz miejscowej likwidacji rowów melioracji leśnej w jedenastu miejscach (realizowane w celu ochrony obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020 oraz ?Rezerwatu Przyrody PEŁCZNICA? - na terenie działek nr:nr 335, 336, 344, 345, 350- w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.5.2016 z dn. 06-05-2016 r. 2016-05-10 15:27:59
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie odcinka sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 55, 522/1- w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2016 z dn. 09-05-2016 r. 2016-05-10 15:27:00
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 26-04-2016 r. złożonego przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, ELEN s.c. Karbowski Długoński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na:budowie sieci oświetleniowej placu rekreacyjnego - na terenie działek nr:9/7, 9/19- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. 2016-05-09 15:31:18
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie budowy gazociągu. 2016-05-09 15:24:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIX/198/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo 2016-05-04 15:15:45
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 26-04-2016 r. złożonego przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, ELEN s.c. Karbowski Długoński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie części działki nr: 341 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-05-04 15:14:42
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 21-04-2016 r. (poprawiony w dniu 25-04-2016 r.), złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz dwóch stacji transformatorowych słupowych i linii kablowej nn 0,4kV - na terenie działek nr: 4/13, 23/58 oraz części działek nr 335, 4/42, 4/48, 4/69, 24/2, 7, 3/64, 5 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2016-05-04 15:13:53
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr:nr 36, 34/16, 37/18, 37/14, 37/34, 37/42, 37/49- w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.7.2016 z dn. 04-05-2016 r. 2016-05-04 15:12:41
dokument OBWIESZCZENIE, że w sprawie z wniosku z dnia 22.03.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 64, 24, 19, 10 położonej w miejscowości Góra, złożonego przez Gminę Wejherowo, 2016-04-28 15:35:21
dokument Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2016 r. złożonego przez Stowarzyszenie Zwykłe ?Leśne Osiedle? działające przez przedstawiciela Pana Daniela Bartkowiaka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - na terenie części działek nr: 3/104, 3/130- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2016-04-28 07:21:32
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 21-04-2016 r. (poprawiony w dniu 25-04-2016 r.), złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz dwóch stacji transformatorowych słupowych i linii kablowej nn 0,4kV - na terenie działek nr: 4/13, 23/58 oraz części działek nr 335, 4/42, 4/48, 4/69, 24/2, 7, 3/64, 5- w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo. 2016-04-26 15:36:59
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 21-03-2016 r., uzupełnionego w dniu 11-04-2016 r., złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, działającej przez pełnomocnika Pana Mirosława Chuk, dot. uchylenia w części decyzji Wójta Gminy Wejherowo nr 7336/017/2010 z dnia 29.04.2010, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV i SN15 kV wraz z przyłączami i zmianie lokalizacji stacji transformatorowej i powiązanie jej z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV na terenie działek nr 731, 538/5, 538/4, 543, 555/1, 537/1, 537/2, 555/3, 555/2 (obecnie działki nr 555/26, 555/27), 738, 536, 535/5, 677/11, 677/16, 677/24, 677/25, 677/1, 676/2, 556/1, 739, 556/7, 755, 556/35, 556/34, 677/37, 677/38, 677/34, 556/30, 562/1, 561/4, 560/3, 560/2, 561/1, 677/2, 678/12, 678/9, 678/11, 678/1, 561/5, 560/4, 563/1, 563/2 (obecnie działki nr 563/12, 563/13), 564/1, 564/2 (obecnie działki nr 564/14, 564/16, 564/17), 679/8, 679/6, 679/5, 722, 565/1, 565/15 położonych w miejscowości Gościcino, wydano decyzję Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6732.2.2016.DC z dnia 18-04-2016 r. o uchyleniu w/w decyzji oraz jej częściowej zmianie. 2016-04-25 13:02:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej, - dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo, - Bolszewo - Park w Gminie Wejherowo, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2016-04-25 13:00:03
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 21-03-2016 r., uzupełnionego w dniu 11-04-2016 r., złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, działającej przez pełnomocnika Pana Mirosława Chuk, dot. uchylenia w części decyzji Wójta Gminy Wejherowo nr 7336/017/2010 z dnia 29.04.2010, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV i SN15 kV wraz z przyłączami i zmianie lokalizacji stacji transformatorowej i powiązanie jej z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz budowie przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV na terenie działek nr 731, 538/5, 538/4, 543, 555/1, 537/1, 537/2, 555/3, 555/2 (obecnie działki nr 555/26, 555/27), 738, 536, 535/5, 677/11, 677/16, 677/24, 677/25, 677/1, 676/2, 556/1, 739, 556/7, 755, 556/35, 556/34, 677/37, 677/38, 677/34, 556/30, 562/1, 561/4, 560/3, 560/2, 561/1, 677/2, 678/12, 678/9, 678/11, 678/1, 561/5, 560/4, 563/1, 563/2 (obecnie działki nr 563/12, 563/13), 564/1, 564/2 (obecnie działki nr 564/14, 564/16, 564/17), 679/8, 679/6, 679/5, 722, 565/1, 565/15 położonych w miejscowości Gościcino, wydano decyzję Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6732.2.2016.DC z dnia 18-04-2016 r. o uchyleniu w/w decyzji oraz jej częściowej zmianie. 2016-04-22 15:37:05
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 14-04-2016 r., złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Budrik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN-0,4 kV - na terenie części działek nr: 270/3, 270/11, 269/1 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2016-04-19 15:24:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-04-15 14:46:38
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XVII/172/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu zmiany miejscowego planu na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w zmiany planu. 2016-04-15 14:46:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 16 marca 2016 r., uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2016 r. złożony przez Pana Adama Stypik - pełnomocnika Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 80-200 Wejherowo, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie ulicy Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie. 2016-04-13 15:40:46
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 30-03-2016 r., złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Bielickiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie części działek nr: 330/2, 333, 334, 338/3, 341, 155/4- w miejscowości:Sopieszyno w Gminie Wejherowo. 2016-04-04 15:40:06
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 30-03-2016 r., złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Bielickiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 328, 284, 270 oraz części działek nr 292, 1297, 271/6- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. 2016-04-04 15:37:44
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: nr 36, 34/16, 37/18, 37/14, 37/34, 37/42, 37/49- w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2016-03-29 15:21:28
dokument Obwieszczenie, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: nr 64, 24, 19, 10- w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2016-03-29 15:20:34
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu zastawek oraz miejscowej likwidacji rowów melioracji leśnej w jedenastu miejscach (realizowane w celu ochrony obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020 oraz ?Rezerwatu Przyrody PEŁCZNICA? - na terenie działek nr:nr 335, 336, 344, 345, 350 - w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowo 2016-03-23 15:06:59
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku samorządowej szkoły podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie - na terenie działki nr:1123- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2016 z dn. 15-03-2016 r. 2016-03-18 07:30:00
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku samorządowej szkoły podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie - na terenie działki nr:1123- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2016 z dn. 15-03-2016 r. 2016-03-16 15:20:34
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie odcinka sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 55, 522/1- w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2016-03-08 15:10:30
dokument Obwieszczenie, że że w sprawie z wniosku z dnia 12-02-2016 r., złożonego przez Pana Artura Juszkiewicz, ATEM Polska Sp. z o.o., pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30508 Bolszewo polegającej na wymianie anten sektorowych na elewacji kościoła, instalacji modułów radiowych wraz ze wspornikami na terenie działki nr 256 położonej w miejscowości Bolszewo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo. 2016-03-04 07:30:33
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 29 lutego 2016 r. Wójt Gminy Wejherowo wydał decyzję nr RGN.6220.18.2015, w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 278, 280, 282, 285, 287, 289, 290, 291, 292 obręb Kębłowo, gmina Luzino oraz 488/1, 488/8, 488/10, 488/14, 488/15, 488/17, 488/18, 488/27, 488/32, 671/1, 671/2, 672/1, 672/3, 672/5, 691/1, 692/1, 693/3, 693/5, 695/17, 695/19, 695/21, 695/23 obręb Gościcino, gmina Wejherowo 2016-03-02 13:10:21
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku samorządowej szkoły podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie - na terenie działki nr: 1123- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-02-08 15:14:47
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV - na terenie działki nr: 264/19, 264/17, 267/1 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.29.2015 z dn. 04-02-2016 r. 2016-02-05 12:10:32
dokument Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w Kniewie. 2016-02-03 13:00:31
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowymi - na terenie działki nr: 1326, 531/29- w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.28.2015 z dn. 22-01-2016 r. 2016-01-25 15:13:35
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 3/76, 3/121- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.26.2015 z dn. 22-01-2016 r. 2016-01-25 15:12:56
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce istniejącego mostu, 2. Budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę - na terenie części działek: nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino i wydano decyzję nr 6733.60.2014 z dn. 18-01-2016 r. 2016-01-19 14:54:43
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV oraz słupów elektroenergetycznych SN 2. rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV oraz słupa elektroenergetycznego SN i nn - na terenie działki nr:227/1- w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.27.2015 z dn. 18-01-2016 r. 2016-01-19 14:53:44
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 12 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Wejherowo wydał postanowienie nr RGN.6220.18.2015, w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 278, 280, 282, 285, 287, 289, 290, 291, 292 obręb Kębłowo, gmina Luzino oraz 488/1, 488/8, 488/10, 488/14, 488/15, 488/17, 488/18, 488/27, 488/32, 671/1, 671/2, 672/1, 672/3, 672/5, 691/1, 692/1, 693/3, 693/5, 695/17, 695/19, 695/21, 695/23 obręb Gościcino, gmina Wejherowo 2016-01-15 15:12:09
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, MOP 6,3Mpa Kębłowo-Rybno ? odcinek Zamostne - na terenie działek nr: 210, 14- w miejscowości: Zamostne w Gminie Wejherowo 2016-01-14 11:30:50
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV - na terenie działki nr: 264/19, 264/17, 267/1 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo 2016-01-04 14:58:29
dokument O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gościcino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-01-04 14:56:13