Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Wpisanie do Rejestru wyborców na wniosek

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.

Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy dołączyć:

  1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
  2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy Wejherowo konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, faktur/rachunków otrzymanych z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowy o pracę, deklaracji podatkowej (PIT – tylko pierwsza strona z adresem zamieszkania wnioskodawcy). Okazane dokumenty mają potwierdzić przedstawione w oświadczeniu okoliczności stałego zamieszkania wnioskodawcy w gminie Wejherowo. Załączenie tylko jednego z wymienionych przykładowo dokumentów może być niewystarczające do pozytywnego rozpoznania wniosku.  W przypadku wątpliwości organu co do stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym we wniosku adresem, upoważniony pracownik Urzędu Gminy może przeprowadzić kontrolę w miejscu zamieszkania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty albo ePUAP-u. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Wejherowo w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  

 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją.pdf (PDF, 270.81Kb) 2021-07-16 10:13:12 68 razy
2 Załącznik do wniosku o wpisanie do rejestru wyborcow (potwierdzenie stałego zamieszkania).pdf (PDF, 112.75Kb) 2021-07-16 10:13:12 59 razy
3 Załącznik do wniosku - oświadczenie właściciela na potwierdzenie stałego zamieszkiwania.pdf (PDF, 183.57Kb) 2021-07-16 10:13:12 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Głogowska 16-07-2021 10:10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Głogowska 01-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Głogowska 16-07-2021 10:13:12