Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Informacje i telefony

URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

 

Biuro  Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo:
Tel. (58) 677 97 43
Tel. (58) 738 67 60

Sekretariat Urzędu Gminy Wejherowo - Wójt Gminy / Zastępca Wójta:
Tel. (58) 677 97 01
Fax (58) 677 97 00

Wójt Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz w czwartki w godz. 12.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 58 677 97 01..


e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - adres skrytki:

/14wl5uuf8w/skrytka 

 

Urząd jest czynny w godzinach*:

ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 Informujemy, że w celu umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych po godzinach pracy, od dnia 01.01.2022 r. zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu Gminy Wejherowo.

Nowe godziny pracy:

poniedziałek – środa: 7.30-15.30,

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00.

*Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie)  wtorek jest dniem pracy wewnętrznej.

W tym dniu nie ma bezpośredniej obsługi klientów ww. referatach, jednakże można złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu w  godz. 7.30-17.00.  

więcej informacji tu: - BIP - Gmina Wejherowo (ugwejherowo.pl)

Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie)  wtorek jest dniem pracy wewnętrznej.

W tym dniu nie ma bezpośredniej obsługi klientów ww. referatach, jednakże można złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu w  godz. 7.30-17.00.  

  • Kasa Urzędu Gminy przyjmuje interesantów w :

Poniedziałek – 1000 - 1400

Wtorek – 900 - 1330

Środa – 900 - 1330

Czwartek – 900 – 1530

Piątek – 900 - 1230

 

W czasie obsługi przy okienku kasowym może przebywać nie więcej niż 1 interesant, mający zakryte usta i nos przy pomocy maseczki

 


TELEFONY DO REFERATÓW
URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 

Referat Organizacyjny i Kadr
ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Dorota Gessler (58) 677 97 11
2. Inspektor ds administracyjnych i obsługi Rady Gminy  - Monika Piekarska-Klas (58) 677 97 26 
3. Podinspektor ds. administracyjno - biurowych - Klaudia Kozikowska (58) 677 97 32
4. Pomoc administracyjna - Henryk Pranschke (58) 677-97-26
Sekretariat
5. Sekretarka: Hanna Warkusz (58) 677-97-01
6. Sekretarka - Monika Rutkowska (58) 677-97-01
Biuro obsługi Klienta
7. Sekretarka - Dorota Schulz (58) 677-97-43
8. Sekretarka - Agata Jankowska (58) 738-67-60
Archiwum Zakładowe 
9. Archiwista - Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wejherowo, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35, tel. (58) 738 96 40, e-mail: archiwista@ugwejherowo.pl

 

Referat  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej
m.milewski@ugwejherowo.pl 

1. Kierownik Referatu - Maja Ossowska (nieobecna)
2. Zastępca Kierownika - Maciej Milewski(58) 677 97 42
3. Główny specjalista ds. elektroenergetycznych - Ryszard Jeske (58) 677 97 33  (zarządzenie i utrzymanie oświetlenia, koordynacja zaopatrzenia w energie elektryczną i paliwa gazowe)
4. Inspektor ds. budownictwa i zarządzania drogami  - Damian Formela (58) 677 97 13 (utrzymanie i remonty dróg, koordynacja robót w pasie drogowym)
5. Inspektor ds. drogowych i budownictwa - Katarzyna Komkowska (58) 677 97 13 (wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa dróg gminnych, koordynacja robót w pasie drogowym)
6. Inspektor ds. budownictwa - Joanna Kryża  (58) 677 97 17 (przygotowywanie i realizacja projektów)
7. Inspektor ds. budownictwa (58) 677 97 17
8. Inspektor ds. komunalnych - Grażyna Konkol-Slas 58 677 97 18 (gospodarka komunalna, zadania sołeckie)
9. Inspektor ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej - Monika Bregier 58 677-97-41 (wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg wewnętrznych, gospodarka komunalna) 
10. Inspektor ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi - Ryszard Kamin (58) 677-97-19 (gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi dróg gminnych, realizacja inwestycji gminnych)
11. Inspektor ds. poprawy efektywności energetycznej - Krzysztof Magrian (58) 677-97-19 (poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych)
12. Starszy inspektor ds. elektroenergetycznych - Dariusz Ponka (58) 677-97-33 (zarządzenie i utrzymanie kanałów technologicznych i oświetlenia, realizacja inwestycji gminnych)

 

Referat  Inżynierii Środowiska
 

1. Kierownik Referatu - Agnieszka Konefke  (58) 677 97 48
2. Zastępca Kierownika Referatu – Justyna Machalińska-Murawska (58) 677 97 47 (uzgadnianie projektów wod-kan)
3. Inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych - Magdalena Rozwałka-Hamera (58) 677 97 44 (wydawanie warunków technicznych, udzielanie informacji w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej)
4. Inspektor ds. wodociągowo-kanalizacyjnych - Agnieszka Sroka (58) 677 97 44 (umowy na dostawę wody, rozliczanie zużycia wody)
5. Podinspektor ds. inżynierii środowiska  - Anna Maciejewska (58) 677-97-49 (wyniki badań wody, inicjatywy lokalne)


Zgłaszanie stanów liczników wody: (58) 677 97 44 lub e-mail: woda@ug.wejherowo.pl
Zgłaszanie awarii na sieci kanalizacyjnej Bolszewo, Gościcino oraz na sieci wodociągowej Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo - PEWIK Gdynia - tel. 994
Zgłaszanie awarii na sieci wodociągowej Warszkowo, Góra, Kąpino, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Łężyce, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino: 58 677 -97- 44, a po godzinach pracy 606- 320- 103.

 

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
jadaszewska@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Joanna Adaszewska (58) 677 97 40
2. Starszy inspektor ds. zamówień publicznych  - Zygmunt Hoeft (58) 677 97 27
3. Inspektor ds. zamówień publicznych - Małgorzata Witzon (58) 677 97 30
4. Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Aleksandra Dobrzańska (58) 677 97 45
5. Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Patrycja Wilkowska (58) 677 97 45 

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 
ksapieha@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Krzysztof Sapieha(58) 738 67 85
2. Zastępca Kierownika - Bożena Plotzka (58) 738 67 83
3. Inspektor ds. oświatowych - Anita Formela (58) 738 67 84
4. Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Janusz Daniszewski (58) 677 96 05
5. Inspektor ds. księgowo-administracyjnych - Dagmara Radzikowska (58) 738 67 82
6. Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej  - Joanna Wnuk (58) 738 67 55
7. Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych - Artur Kankowski (58) 677 96 09

 

Referat Gospodarki  Odpadami  i  Środowiska (lewe skrzydło budynku)
 

1. Kierownik referatu  - Piotr Czerwiński (58) 677 97 07
2. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Robert Bianga ( gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowanie inwestycji proekologicznych) (58) 677 97 06
3. Inspektor ds. środowiska i gospodarki odpadami - Karolina Jaszczak  ( gospodarka odpadami, kontrole szamb, inwentaryzacja źródeł ciepła ) (58) 677 97 06
4. Inspektor ds. ochrony środowiska - Joanna Kowalak  (decyzje środowiskowe) (58) 677 97 31
5. Podinspektor ds. ochrony środowiska - Natalia Ebertowska  (wycinka drzew) (58) 677 97 31
6. Podinspektor ds. środowiska - Aleksandra Goyke (wycinka drzew) (58) 677-97-31
7. Inspektor ds. księgowości  - Monika Pieper  (deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami) (58) 677 97 36
8. Inspektor ds. windykacji - Rita Dopke-Dombrowska  ( windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami) (58) 677 97 36
9. Pomoc administracyjna - Iwona Górska (księgowanie należności) (58) 677 97 36
10. Pomoc administracyjna - Angelika Paluch  (pomoc w wypełnianiu deklaracji) (58) 677 97 35
11. Pomoc administracyjna - Anna Wikarjusz (kontrola deklaracji) (58) 677 97 35

 

Referat Gospodarki  Przestrzennej i Nieruchomości
d.kudlinska@ugwejherowo.pl  

1. Kierownik referatu: Dominika Kudlińska (58) 677 97 15
2. Zastępca Kierownika do spraw geodezyjnych i nieruchomości: Halina Baranowska (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków)
3.
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Katarzyna Łazarz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy )
4 .Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Marcin Fietkiewicz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziałów)
5. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego   - Anna Gala (58) 677 97 14 (zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych
6. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  - Monika Kobus (58) 677 97 14 (opłata adiacencka, opłata planistyczna, zaświadczenia, wypisy, wyrysy, zaświadczenia, wypisy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp)
7.
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  - Justyna Hewelt (zastępstwo od 1.03.2022 r. Agata Postrach):  (58) 677 97 14 
8. Inspektor ds. nieruchomości - Hanna Kleba (58) 738 67 51 (nabycie i sprzedaż, dzierżawy nieruchomości)
9. Inspektor ds. nieruchomości - Agnieszka Gacoń-Dąbrowska (58) 738 67 51 (użytkowanie wieczyste, odszkodowania)

 

Referat Spraw Obywatelskich (lewe skrzydło budynku)
ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

1. Kierownik referatu - Emilia Głogowska (58) 677 97 09
2. Inspektor ds. ewidencji ludności  -,  Bożena Durczyńska (58) 677 97 12
3. Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Bożena Soitz (58) 677 97 12
4. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Angelika Kozłowska (58) 677 97 29

 

Referat Finansowy
skarbnik@ugwejherowo.pl

1. Skarbnik Gminy - Krystyna Kohnke (58) 677 97 16 
2. Z-ca Skarbnika - Wioleta Danilczyk (58) 677-97-04
3. Inspektor ds. obsługi kasy i księgowości - Katarzyna Stefanowska (58) 677 97 22 (kasa urzędu)
4. Inspektor ds. podatków - Katarzyna Brzozowska  (58) 677 97 39
5. Inspektor ds. podatków - Sławomir Ciesielski  (58) 677 97 23
6. Inspektor ds. podatków - Agnieszka Staniszewska   (58) 677 97 23
7. Inspektor ds. działalności gospodarczej - Henryka Szwaba (58) 677 97 21 (działalność gospodarcza, koncesje)
8. Inspektor  ds. płac - Aneta Nowak (58) 677 97 25
9. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Anita Kowalicka (58) 677 97 23
10. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Sabina Jankowska-Dettlaff (58) 677 97 23
11. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Iwona Lewoń (58)738 67 59
12. Inspektor ds. księgowości  - Joanna Domurat (58) 677 97 22
13. Inspektor ds. księgowości  - Anna Szymańska (58) 677 97 25
14. Inspektor ds. księgowości - Dorota Wensierska  (58) 677 97 20
15. Inspektor ds. windykacji podatkowej - Aneta Pańka (58) 738 67 37 
16. Inspektor ds. księgowości podatkowej  (58) 677 97 20
 

    

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
zk@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Zbigniew Kowalewski (58) 677 96 07
2. Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej  - Ireneusz Foltyn (58) 677 96 06

 

Inspektor ds komunikacji i mediów społecznościowych 
j.macholl@ugwejherowo.pl 

Jacek Macholl (58) 738-67-67

 

Audytor Wewnętrzny (AW)
audytor@ugwejherowo.pl

Mariusz Mitura (58) 677 97 04 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
iod@ugwejherowo.pl

Monika Wegner (58) 677 97 39 

 

Informatycy (INF)
informatyk@ugwejherowo.pl

1.Jarosław Domarus (58) 677 97 10
2. Kamil Kamiński   (58) 677 97 10

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Kamiński 19-09-2015 11:15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Kamiński 19-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 28-04-2022 12:28:38