Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Informacje i telefony

URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

 

Biuro  Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo:
Tel. (58) 677 97 43
Tel. (58) 738 67 60

Sekretariat Urzędu Gminy Wejherowo - Wójt Gminy / Zastępca Wójta:
Tel. (58) 677 97 01
Fax (58) 677 97 00

Wójt Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz w czwartki w godz. 12.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 58 677 97 01..


e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - adres skrytki:

/14wl5uuf8w/skrytka 

 

Urząd jest czynny w godzinach*:

ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 Informujemy, że w celu umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych po godzinach pracy, od dnia 01.01.2022 r. zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu Gminy Wejherowo.

Nowe godziny pracy:

poniedziałek – środa: 7.30-15.30,

czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00.

*Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie)  wtorek jest dniem pracy wewnętrznej.

W tym dniu nie ma bezpośredniej obsługi klientów ww. referatach, jednakże można złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu w  godz. 7.30-17.00.  

więcej informacji tu: - BIP - Gmina Wejherowo (ugwejherowo.pl)

Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie)  wtorek jest dniem pracy wewnętrznej.

W tym dniu nie ma bezpośredniej obsługi klientów ww. referatach, jednakże można złożyć stosowne wnioski/pisma w Biurze Podawczym na parterze budynku Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że czwartek jest dniem wydłużonej pracy Urzędu w  godz. 7.30-17.00.  

  • Kasa Urzędu Gminy przyjmuje interesantów w :

Poniedziałek – 1000 - 1400

Wtorek – 900 - 1330

Środa – 900 - 1330

Czwartek – 900 – 1530

Piątek – 900 - 1230

 

W czasie obsługi przy okienku kasowym może przebywać nie więcej niż 1 interesant, mający zakryte usta i nos przy pomocy maseczki

 

Skarbnik Gminy
Krystyna Kohnke

tel. (58) 677 97 16
e-mail: skarbnik@ugwejherowo.pl

 

Sekretarz Gminy
Małgorzata Niemirska-Thiel

tel. (58) 677 97 05
e-mail: sekretarz@ugwejherowo.pl


TELEFONY DO REFERATÓW
URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 

Referat Organizacyjny i Kadr
ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Dorota Gessler (58) 677 97 11
2. Inspektor ds administracyjnych i obsługi Rady Gminy  - Monika Piekarska-Klas (58) 677 97 26 
3. Podinspektor ds. administracyjno - biurowych - Klaudia Kozikowska (58) 677 97 32
4. Pomoc administracyjna - Henryk Pranschke (58) 677-97-26
Sekretariat
5. Sekretarka: Hanna Warkusz (58) 677-97-01
6. Sekretarka - Monika Rutkowska (58) 677-97-01
Biuro obsługi Klienta
7. Sekretarka - Magdalena Cierocka (58) 677-97-43
8. Sekretarka - Anna Rietz (58) 738-67-60
Archiwum Zakładowe 
9. Archiwista - Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wejherowo, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35, tel. (58) 738 96 40, e-mail: archiwista@ugwejherowo.pl

 

Referat  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej
rigk@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Maja Ossowska
2. Zastępca Kierownika - Maciej Milewski(58) 677 97 42
3. Główny specjalista ds. elektroenergetycznych (58) 677 97 33  (budowa punktów oświetlenia drogowego, zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego)
4. Inspektor ds. budownictwa i zarządzania drogami  (58) 677 97 13
5. Podinspektor ds. drogowych i budownictwa (58) 677 97 13 (utrzymanie dróg, odśnieżanie, zajęcie pasa drogowego)
6. Inspektor ds. budownictwa (58) 677 97 17
7. Inspektor ds. budownictwa (58) 677 97 17
8. Inspektor ds. komunalnych 58 677 97 18
9. Podinspektor ds. opłat z zakresu gospodarki nieruchomościami 58 677-97-41

 

Referat  Inżynierii Środowiska
 

1. Kierownik Referatu - Agnieszka Konefke  (58) 677 97 48
2. Zastępca Kierownika Referatu – Justyna Machalińska-Murawska (58) 677 97 47 (uzgadnianie projektów wod-kan)
3. Inspektor ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych - Magdalena Rozwałka-Hamera (58) 677 97 44 (wydawanie warunków technicznych, udzielanie informacji w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej)
4. Inspektor ds. wodociągowo-kanalizacyjnych - Agnieszka Sroka (58) 677 97 44 (umowy na dostawę wody, rozliczanie zużycia wody)
5. Podinspektor ds. inżynierii środowiska  - Anna Maciejewska (58) 677-97-49 (wyniki badań wody, inicjatywy lokalne)


Zgłaszanie stanów liczników wody: (58) 677 97 44 lub e-mail: woda@ug.wejherowo.pl
Zgłaszanie awarii na sieci kanalizacyjnej Bolszewo, Gościcino oraz na sieci wodociągowej Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo - PEWIK Gdynia - tel. 994
Zgłaszanie awarii na sieci wodociągowej Warszkowo, Góra, Kąpino, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Łężyce, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino: 58 677 -97- 44, a po godzinach pracy 606- 320- 103.

 

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
jadaszewska@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Joanna Adaszewska (58) 677 97 40
2. Starszy inspektor ds. zamówień publicznych  - Zygmunt Hoeft (58) 677 97 27
3. Inspektor ds. zamówień publicznych - Małgorzata Witzon (58) 677 97 30
4. Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Aleksandra Dobrzańska (58) 677 97 45
5. Inspektor ds. funduszy zewnętrznych - Patrycja Wilkowska (58) 677 97 45 

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 
ksapieha@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Krzysztof Sapieha(58) 738 67 85
2. Zastępca Kierownika - Bożena Plotzka (58) 738 67 83
3. Inspektor ds. oświatowych - Anita Formela (58) 738 67 84
4. Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Janusz Daniszewski (58) 677 96 05
5. Inspektor ds. księgowo-administracyjnych - Dagmara Radzikowska (58) 738 67 82
6. Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej  - Joanna Wnuk (58) 738 67 55
7. Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych - Artur Kankowski (58) 677 96 09

 

Referat Gospodarki  Odpadami  i  Środowiska (lewe skrzydło budynku)
pczerwinski@ugwejherowo.pl

1. Kierownik referatu  - Piotr Czerwiński (58) 677 97 07
2. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Robert Bianga ( gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowanie inwestycji proekologicznych) (58) 677 97 06
3. Inspektor ds. środowiska i gospodarki odpadami - Karolina Jaszczak  ( gospodarka odpadami, kontrole szamb, inwentaryzacja źródeł ciepła ) (58) 677 97 06
4. Inspektor ds. ochrony środowiska - Joanna Kowalak  (decyzje środowiskowe) (58) 677 97 31
5. Podinspektor ds. ochrony środowiska - Natalia Ebertowska  (wycinka drzew) (58) 677 97 31
6. Podinspektor ds. środowiska - Aleksandra Goyke (wycinka drzew) (58) 677-97-31
7. Inspektor ds. księgowości  - Monika Pieper  (deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami) (58) 677 97 36
8. Inspektor ds. windykacji - Rita Dopke-Dombrowska  ( windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami) (58) 677 97 36
9. Pomoc administracyjna - Iwona Górska (księgowanie należności) (58) 677 97 36
10. Pomoc administracyjna - Angelika Paluch  (pomoc w wypełnianiu deklaracji) (58) 677 97 35
11. Pomoc administracyjna - Anna Wikarjusz (kontrola deklaracji) (58) 677 97 35

 

Referat Gospodarki  Przestrzennej i Nieruchomości
d.kudlinska@ugwejherowo.pl  

1. Kierownik referatu: Dominika Kudlińska (58) 677 97 15
2. Zastępca Kierownika do spraw geodezyjnych i nieruchomości: Halina Baranowska (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków)
3.
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Katarzyna Łazarz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy )
4 .Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - Marcin Fietkiewicz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziałów)
5. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego   - Anna Gala (58) 677 97 14 (zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych
6. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  - Monika Kobus (58) 677 97 14 (opłata adiacencka, opłata planistyczna, zaświadczenia, wypisy, wyrysy, zaświadczenia, wypisy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp)
7. Inspektor ds. nieruchomości - Hanna Kleba (58) 738 67 51 (nabycie i sprzedaż, dzierżawy nieruchomości)
8. Inspektor ds. nieruchomości - Agnieszka Gacoń-Dąbrowska (58) 738 67 51 (użytkowanie wieczyste, odszkodowania)

 

Referat Spraw Obywatelskich (lewe skrzydło budynku)
ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

1. Kierownik referatu - Emilia Głogowska (58) 677 97 09
2. Inspektor ds. ewidencji ludności  -,  Bożena Durczyńska (58) 677 97 12
3. Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Bożena Soitz (58) 677 97 12
4. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Angelika Kozłowska (58) 677 97 29

 

Referat Finansowy
skarbnik@ugwejherowo.pl

1. Skarbnik Gminy - Krystyna Kohnke (58) 677 97 16 
2. Z-ca Skarbnika - Wioleta Danilczyk (58) 677-97-04
3. Inspektor ds. obsługi kasy i księgowości - Katarzyna Stefanowska (58) 677 97 22 (kasa urzędu)
4. Inspektor ds. podatków - Katarzyna Brzozowska  (58) 677 97 39
5. Inspektor ds. podatków - Sławomir Ciesielski  (58) 677 97 23
6. Inspektor ds. podatków - Agnieszka Staniszewska   (58) 677 97 23
7. Inspektor ds. działalności gospodarczej - Henryka Szwaba (58) 677 97 21 (działalność gospodarcza, koncesje)
8. Inspektor  ds. płac - Aneta Nowak (58) 677 97 25
9. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Anita Kowalicka (58) 677 97 23
10. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Sabina Jankowska-Dettlaff (58) 677 97 23
11. Inspektor ds. księgowości podatkowej  - Iwona Lewoń (58)738 67 59
12. Inspektor ds. księgowości  - Joanna Domurat (58) 677 97 22
13. Inspektor ds. księgowości  - Anna Szymańska (58) 677 97 25
14. Inspektor ds. księgowości - Dorota Wensierska  (58) 677 97 20
15. Inspektor ds. windykacji podatkowej - Aneta Pańka (58) 738 67 37 
16. Inspektor ds. księgowości podatkowej  (58) 677 97 20
 

       

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
zk@ugwejherowo.pl

1. Kierownik Referatu - Zbigniew Kowalewski (58) 677 96 07
2. Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej  - Ireneusz Foltyn (58) 677 96 06


Inne/samodzielne stanowiska:

  • Biuro obsługi Urzędu Gminy Wejherowo:  (58) 677-97-43 i (58) 738-97-60
  • Biuro Rady Gminy Wejherowo: (58) 677 97 11 | rada@ugwejherowo.pl
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) (58) 677 97 39 | iod@ugwejherowo.pl
  • Inspektor ds komunikacji i mediów społecznościowych - Jacek Macholl (58) 738-67-67
  • Audytor Wewnętrzny (AW) (58) 677 97 04 | audytor@ugwejherowo.pl
  • Informatycy (INF)  (58) 677 97 10 | informatyk@ugwejherowo.pl
  • Obsługa prawna  (58) 677 97 32
  • Punkt Pomocy Prawnej (58) 738-67-80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Kamiński 19-09-2015 11:15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Kamiński 19-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 25-01-2022 11:23:31