Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Oświadczenia majątkowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UWAGA! Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego. Zatem po upływie wskazanego terminu przechowywania oświadczeń majątkowych, przetwarzanie danych w nich zawartych należy uznać za niedopuszczalne. Termin ten dotyczy zarówno oświadczeń złożonych przez osoby, które złożyły oświadczenie majątkowe i przestały pełnić swoją funkcję, jak i osoby, które nadal sprawują funkcję publiczną, a których oświadczenie, z uwagi na konieczność złożenia kolejnego, aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym stało się nieaktualne. Również przetwarzanie (w tym przechowywanie i udostępnianie) danych zawartych w tych oświadczeniach w Biuletynie Informacji Publicznej nie powinno być dokonywane przez czas dłuższy, niż wymaga tego ustawa o samorządzie gminnym. W przeciwnym razie może to prowadzić do naruszenia art. 5 ust. 1 lit. b, c i e RODO, gdyż spowoduje, że informacje będą przetwarzane bez podstawy prawnej (powyżej terminu zakreślonego przez ustawodawcę) oraz przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.......................................................................................................................................................................................................................... Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników jednostek i przewodniczących oraz członków zarządów spółek komunalnych znajdują się w odpowiednich zakładkach dotyczących tych podmiotów.  2019-11-15 07:40:40
katalog Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Kierowników i Dyrektorów jednostek oraz innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. 2016-04-11 15:51:59
dokument Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. 2016-04-11 15:50:37
dokument Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawartych w oświadczeniach majątkowych 2020-09-02 07:38:15