Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Wybory Samorządowe 2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji 2018-11-14 15:21:29
dokument Wyciąg z obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o wynikach wyborów 2018-11-06 10:57:08
dokument Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych w Gminie Wejherowo 2018-10-24 14:37:30
dokument Protokół z wyborów do Rady Gminy Wejherowo 2018-10-24 14:36:13
dokument Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wejherowo 2018-10-24 14:35:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 140A/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2018-10-18 07:26:50
dokument SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2018-10-15 15:31:41
dokument Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w sprawie powołanie Przewodniczących i ich Zastępców 2018-10-11 09:01:37
dokument Prezentacja - Przykłady znaku X (głosu ważnego) 2018-10-10 09:20:39
dokument Prezentacja - Opracowanie: ? Krajowe Biuro Wyborcze Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. 2018-10-10 09:19:28
dokument Prezentacja - Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 2018-10-10 09:18:59
dokument Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie powołanie Przewodniczących i ich Zastępców 2018-10-10 09:08:47
dokument INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW 2018-10-09 14:41:10
dokument Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2018-10-04 15:34:51
dokument Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta 2018-10-04 15:34:05
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej 2018-10-04 09:33:05
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na wójta 2018-10-04 09:31:19
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych 2018-10-04 09:28:11
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie uchylenia uchwały o przyznaniu numerów listaom kandydatów na radnych 2018-10-04 09:26:36
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2018-10-03 10:32:34
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników glosowania w Gminie Wejherowo 2018-10-03 09:31:28
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Wejherowo 2018-10-03 09:28:04
dokument KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 2.X.2018r w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych 2018-10-02 15:32:54
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych 2018-10-01 16:35:17
dokument Komunikat Wójta Gminy Wejherowo o terminie i miejscu udostępniania spisu wyborców. 2018-10-01 16:16:17
dokument KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych 2018-09-28 15:31:06
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie zmiany siedziby 2018-09-26 17:28:42
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy rejestracji kandydata na radnego 2018-09-25 17:13:28
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-25 13:21:49
dokument Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie odmowy rejestracji kandydata 2018-09-24 12:21:46
dokument Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia 2018-09-24 11:00:05
dokument Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2018-09-21 11:39:44
dokument uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia 2018-09-20 15:23:58
dokument uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia 2018-09-20 15:23:09
dokument Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego 2018-09-18 15:22:25
dokument Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 2018-09-14 10:56:30
dokument Dane kontaktowe urzędnika wyborczego 2018-09-13 16:06:46
dokument Uchwała Nr 02 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 08:47:26
dokument Uchwała Nr 01 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 08:46:23
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie 2018-09-11 15:27:16
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 15:03:03
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 12:24:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie okręgów wyborczych oraz obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach do Rady Gminy Wejherowo, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Wejherowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-08-22 08:11:20