Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 25/17 obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-08-02 15:37:19 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działek nr ewid.: 25/18, 25/17 obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-08-02 15:36:50 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (232) Piotr Czerwiński 2021-08-02 15:36:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 22-07.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. działającą przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dagila zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki: nr 624/9 w miejscowości: Gościcinie w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-08-02 15:35:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 21.06.2021 r. (uzupełnionego dnia 25.06.2021 r.) złożonego przez Pana Mikołaja Bonk działającego przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 14, 65, 79/3 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2021 z dnia 28.07.2021 r. Piotr Czerwiński 2021-08-02 15:35:07 dodanie dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 14:15:18 edycja dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 14:14:32 edycja dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 14:13:50 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Wejherowo - podstawowe informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 14:06:59 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2021-08-02 14:04:59 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Wejherowo - podstawowe informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 13:03:45 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Wejherowo - podstawowe informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 10:57:41 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2021-08-02 10:55:28 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Wejherowo - podstawowe informacje Piotr Czerwiński 2021-08-02 10:53:31 edycja dokumentu
[Zakończony - Nierozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Referacie Inżynierii Środowiska Kamil Kamiński 2021-07-28 13:13:18 edycja dokumentu
[Zakończony - Nierozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-28 13:12:42 edycja dokumentu
[Zakończony - Nierozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. poprawy efektywności energetycznej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2021-07-28 13:12:02 edycja dokumentu
[Zakończony - Nierozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. energetycznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-28 13:11:20 edycja dokumentu
[Zakończony - Nierozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inżynierii Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-28 13:09:29 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR 29/2021 z obrad Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 23 czerwca 2021 roku Kamil Kamiński 2021-07-27 11:50:55 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR 29/2021 z obrad Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 23 czerwca 2021 roku Kamil Kamiński 2021-07-27 11:50:16 dodanie dokumentu
Protokół nr 28 z obrad XXVIII Sesji RG Wejherowo Kamil Kamiński 2021-07-26 10:40:08 dodanie dokumentu
Protokół nr 27 z obrad XXVII Sesji RG Wejherowo Kamil Kamiński 2021-07-26 10:39:23 dodanie dokumentu
[Zakończony - Rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-26 08:31:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. Kamil Kamiński 2021-07-23 14:36:08 dodanie dokumentu
Zmieniające zarządzenie Wójta Nr 81/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, ul. Wiejska w Gościcinie''. Kamil Kamiński 2021-07-23 14:33:36 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem handlowo-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?, na działce oznaczonej nr ewid. 438/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-23 14:31:41 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem handlowo-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?, na działce oznaczonej nr ewid. 438/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. Kamil Kamiński 2021-07-23 14:29:16 dodanie dokumentu
[Zakończony - Rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZA GMINY w Urzędzie Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2021-07-21 14:50:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przygotowania gminnego ćwiczenia obronnego z przemieszczeniem na Zapasowe Miejsce Pracy Kamil Kamiński 2021-07-19 11:21:30 dodanie dokumentu
Wpisanie do Rejestru wyborców na wniosek Emilia Głogowska 2021-07-16 10:13:12 edycja dokumentu
Wpisanie do Rejestru wyborców na wniosek Emilia Głogowska 2021-07-16 10:10:12 dodanie dokumentu
Dane demograficzne (zakładka menu) Kamil Kamiński 2021-07-16 08:28:29 dodanie pozycji menu
Rejestr Wyborców (zakładka menu) Kamil Kamiński 2021-07-16 08:26:16 edycja pozycji menu
Rejestr Wyborców (zakładka menu) Kamil Kamiński 2021-07-16 08:25:27 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Wód Polskich o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z tym materiałem - cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo Piotr Czerwiński 2021-07-15 13:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wód Polskich o braku możliwości załatwienie sprawy w terminie - cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo Piotr Czerwiński 2021-07-15 13:12:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu postanowienie RDOŚ i opinii Wód Polskich w sprawie budowy stacji paliw w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2021-07-15 12:52:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 244 z wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. Kamil Kamiński 2021-07-15 11:40:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 244 z wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Orle. Jarosław Domarus 2021-07-15 11:26:46 edycja dokumentu