Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 410/58 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:33:49 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 233/4 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:33:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/386/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:32:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/386/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:31:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/387/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:30:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/387/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-27 15:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Piotr Czerwiński 2021-10-27 07:33:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. Piotr Czerwiński 2021-10-27 07:31:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych i prawnych Piotr Czerwiński 2021-10-27 07:29:48 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2021 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 29 września 2021 roku Kamil Kamiński 2021-10-26 13:27:02 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO W SPRAWIE DRUGIEJ AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2021 ROKU WG STANU 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU Kamil Kamiński 2021-10-26 13:20:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2021-10-26 08:23:45 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2021 r., o godz. 19.00 w budynku OSP Orle odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo (uwaga była zmiana miejsca i terminu!). Piotr Czerwiński 2021-10-25 12:54:17 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2021 r., o godz. 19.00 w budynku OSP Orle odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo (uwaga była zmiana miejsca i terminu!). Piotr Czerwiński 2021-10-25 07:43:20 dodanie dokumentu
Plan polowań WKŁ Jaźwiec Gdynia (Zbychowo/Reszki) Piotr Czerwiński 2021-10-22 13:18:11 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że w dniu 25 października 2021 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2021-10-22 13:16:48 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (36) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:35:47 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (35) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:35:20 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (32) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:34:54 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (31) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:34:26 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (30) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:33:58 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/3 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (29) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:33:35 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/3 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (29) Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:33:15 dodanie dokumentu
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o rolniczym wykorzystaniu osadów ściekowych w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:30:28 dodanie dokumentu
Plan polowa Koła Łowieckiego "Odyniec z Sopotu Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:27:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:26:38 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie, miejscu i porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:23:07 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie, miejscu i porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:10:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:09:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:06:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wejherowo w okresie międzysesyjnym od 21.09.2021 r. do 18.10.2021 r. Piotr Czerwiński 2021-10-20 15:00:13 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, że w dniu 26 października 2021 r. o godz.14.30 w Urzędzie Gminy Wejherowo (pokój nr 26) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2021-10-19 14:55:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2021-10-15 15:02:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-10-15 15:01:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Piotr Czerwiński 2021-10-15 14:57:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie ruchome według stanu ilościowego oraz wartości niematerialnych i prawnych Piotr Czerwiński 2021-10-15 14:56:48 dodanie dokumentu
147 w przygotowaniu Piotr Czerwiński 2021-10-15 14:56:36 dodanie dokumentu