Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadamia się, iż w dniu 09 czerwca 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Wejherowo odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-19 15:16:28 dodanie dokumentu
Zawiadamia się, iż w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Wejherowo odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-19 15:15:51 edycja dokumentu
Zawiadamia się, iż w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Wejherowo odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-19 15:15:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Tadeusza Wiśniewskiego początek kadencji. Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:35:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Tadeusza Wiśniewskiego na koniec kadencji Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:34:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Tadeusza Wiśniewskiego za 2021 rok Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:33:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Huberta Kołodziejskiego za 2021 r Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:33:22 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Huberta Kołodziejskiego za 2021 r Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:16:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. Czesława Kordel za 2021 r. Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:06:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Wojciecha Kozłowskiego na początek kadencji Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:05:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Wojciecha Kozłowskiego składane na koniec kadencji Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:05:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Michała Guć za 2021 rok Piotr Czerwiński 2022-05-19 14:04:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym dnia 9 maja 2022 r. postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Gościcinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 547/1 o pow. 24 m2 oraz nr 547/3 o pow. 78 m2 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 547/2), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 29.04.2022 r. nr AB.6740.11.23.2021.1 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową kanalizacji deszczowej", stała się własnością Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-19 13:23:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym dnia 9 maja 2022 r. postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Gościcinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 547/1 o pow. 24 m2 oraz nr 547/3 o pow. 78 m2 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 547/2), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 29.04.2022 r. nr AB.6740.11.23.2021.1 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową kanalizacji deszczowej", stała się własnością Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-19 13:23:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych. Piotr Czerwiński 2022-05-19 07:29:58 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 513, obręb Orle, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-18 14:25:08 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 513, obręb Orle, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-18 14:24:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że że na wniosek złożony w dniu 20-04-2022 r. (uzupełniony dnia 15-05-2022 r.) przez Pana Bogusława Pipke, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 390/5, 119 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-18 14:23:32 dodanie dokumentu
Plan postępowań wer. 5 Małgorzata Witzon 2022-05-18 13:09:49 dodanie dokumentu
Plan postępowań wer. 4 Małgorzata Witzon 2022-05-18 13:09:15 dodanie dokumentu
Plan postępowań wer. 3 Małgorzata Witzon 2022-05-18 13:08:32 dodanie dokumentu
Plan postępowań wer. 2 Małgorzata Witzon 2022-05-18 13:07:28 dodanie dokumentu
Plan postępowań 2022 Małgorzata Witzon 2022-05-18 13:06:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/507/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wejherowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Piotr Czerwiński 2022-05-18 10:12:55 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-18 07:30:50 edycja dokumentu
61 w przygotowaniuZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-17 15:25:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. Piotr Czerwiński 2022-05-17 15:06:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2022-05-17 15:06:14 dodanie dokumentu
61 w przygotowaniuZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-17 15:05:11 dodanie dokumentu
60 Piotr Czerwiński 2022-05-17 15:05:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/508/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Wejherowo Nr XX/249/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:34:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/507/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wejherowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:33:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/506/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:31:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/505/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:30:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/504/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:29:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/503/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:27:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/502/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:24:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/501/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Bolszewie Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:22:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/500/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 roku Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:21:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/499/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie z siedzibą 84-239 Bolszewo ul. Szkolna 13 Piotr Czerwiński 2022-05-17 14:20:36 dodanie dokumentu