Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zmiany w zakresie odbioru sprzędy AGD z domów Piotr Czerwiński 2020-10-19 15:15:14 dodanie dokumentu
Zmiany w zakresie odbioru dużego sprzętu AGD z domu Piotr Czerwiński 2020-10-19 15:14:37 dodanie dokumentu
Zmiany w zakresie usługi odbioru dużego sprzętu AGD z domu. Piotr Czerwiński 2020-10-19 15:13:51 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (cześć), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa ?na mokro?. Piotr Czerwiński 2020-10-16 15:22:48 dodanie dokumentu
Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-16 12:09:34 dodanie dokumentu
Plan polowań koła łowieckiego Bażant Piotr Czerwiński 2020-10-16 07:56:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy - Rzeka Reda - Gmina Wejherowo" Piotr Czerwiński 2020-10-16 07:55:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 49/2017 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2020-10-16 07:53:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 118/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95/2012 z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. Piotr Czerwiński 2020-10-16 07:51:50 dodanie dokumentu
117 Piotr Czerwiński 2020-10-15 15:20:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Wójta Gminy Wejherowo oraz upoważnienia Zastępców Wójta Gminy Wejherowo do prowadzenia określonych spraw Gminy Wejherowo oraz Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-15 07:50:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. Piotr Czerwiński 2020-10-15 07:49:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Pomorskiego Konserwatora Zabytków w wszczęciu postępowania dot. badań archeologicznych m.in. w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-14 15:29:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ-Gd-WOO.4220.618.2020.IP.1 z dnia 28.09.2020 r. przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ul. Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie". Piotr Czerwiński 2020-10-14 13:41:34 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2020-10-14 07:29:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 1988) Piotr Czerwiński 2020-10-14 07:28:28 edycja dokumentu
Plan polowań Koła łowieckiego Nr 1 Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:25:35 dodanie dokumentu
Plan polowań Koła łowieckiego Darz Bór Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:25:17 dodanie dokumentu
Plan polowań Koła łowieckiego Łoś Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:24:56 dodanie dokumentu
Plan polowań Koła łowieckiego Jeleń Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:24:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:23:46 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (122) Piotr Czerwiński 2020-10-13 15:23:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. decyzji o realizacji inwestycji drogowej "Budowa drogi na odcinku o długości około 255 m wraz z sieciami w Bolszewie, gmina Wejherowo" i możliwości zapoznania się z aktami. Piotr Czerwiński 2020-10-12 15:54:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:27:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 02.10.2020 r. przez Energa Operator S.A., działająca przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek: nr 419/20, 397, 408/5 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:27:08 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:26:08 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:25:35 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:25:06 dodanie dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:24:22 edycja dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:24:19 usunięcie załacznika
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-10-12 07:24:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo" Jarosław Domarus 2020-10-09 14:54:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo" Jarosław Domarus 2020-10-09 14:52:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo" Jarosław Domarus 2020-10-09 14:50:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2020-10-09 09:07:23 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2020-10-09 09:06:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wznowieniu/ustaleniu /przyjęciu znaków granicznych na działce 44/37 w Gniewowie Jarosław Domarus 2020-10-07 14:14:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 1988) Kamil Kamiński 2020-10-07 14:12:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 1988) Kamil Kamiński 2020-10-07 14:11:38 dodanie dokumentu