Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Głosowanie korespondencyjne Emilia Głogowska 2021-04-17 09:30:18 edycja dokumentu
Głosowanie korespondencyjne Emilia Głogowska 2021-04-17 09:29:36 usunięcie załacznika
Głosowanie korespondencyjne Emilia Głogowska 2021-04-17 09:29:34 usunięcie załacznika
Głosowanie korespondencyjne Emilia Głogowska 2021-04-17 09:29:32 usunięcie załacznika
Głosowanie korespondencyjne Emilia Głogowska 2021-04-17 09:29:26 usunięcie załacznika
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:28:30 edycja dokumentu
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:27:50 edycja dokumentu
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:27:03 usunięcie załacznika
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:26:59 usunięcie załacznika
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:26:57 usunięcie załacznika
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:26:55 usunięcie załacznika
Głosowanie przez pełnomocnika Emilia Głogowska 2021-04-17 09:26:44 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 42/2021w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:14:33 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (73) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:09:27 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (72) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:08:54 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (71) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:08:23 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (70) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:07:43 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (69) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:07:09 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (68) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:06:28 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (67) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:05:58 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (66) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:05:33 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (65) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:04:26 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo (64) Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:03:50 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2014-2021 Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:02:06 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2014-2021 Piotr Czerwiński 2021-04-16 14:01:18 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Wejherowo (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2021-04-16 13:53:40 edycja pozycji menu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Wejherowo (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2021-04-16 13:47:53 edycja pozycji menu
Strategia Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego Gminy Wejherowo (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2021-04-16 13:47:36 dodanie pozycji menu
PEWIK informuje, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.04. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody - Gościcino ul. Wiejska Piotr Czerwiński 2021-04-16 09:37:11 edycja dokumentu
PEWIK informuje, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.04. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody - Gościcino ul. Wiejska Piotr Czerwiński 2021-04-16 09:36:39 dodanie dokumentu
PEWIK informuje, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.04. w godz. 8:00 -14:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody - Gościcino ul. Wiejska Piotr Czerwiński 2021-04-16 09:35:42 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-04-15 14:35:38 edycja dokumentu
Analiza za 2020 r. Piotr Czerwiński 2021-04-15 14:27:31 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogowych i budownictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2021-04-15 12:56:38 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2021-04-14 10:12:17 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej Piotr Czerwiński 2021-04-14 10:11:50 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo - tekst aktualny ze zmianami Piotr Czerwiński 2021-04-14 10:10:19 edycja dokumentu
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2021-04-14 10:05:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Piotr Czerwiński 2021-04-14 07:48:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gowinie etap II" Piotr Czerwiński 2021-04-14 07:45:09 edycja dokumentu