Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2015 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" 2015-12-18 10:20:55
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo" 2015-12-18 10:20:12
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniek opieki w schronisku 2015-12-18 08:02:53
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów ciężarowych 2015-12-16 15:10:12
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów osobowych 2015-12-16 15:08:39
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo". - (artykuł stracił ważność) 2015-12-15 15:00:20
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe;. "Administracja, konserwacja automatyki i monitoringu stacji zlewnej w Gościcinie przy ul.Brzozowej". 2015-12-15 14:59:02
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wywóz odpadów komunalnych ze stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". - (artykuł stracił ważność) 2015-12-15 13:53:18
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Oczyszczanie osadnika, utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej na stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". - (artykuł stracił ważność) 2015-12-15 13:52:15
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Organizacja oraz prowadzenie stacjonarnego i sezonowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wejherowo". 2015-12-15 12:16:57
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Usługi kominiarskie w obiektach gminnych - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 12:41:59
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na nieczystości stałe - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 12:40:04
[PO TERMINIE] zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych - (artykuł stracił ważność) 2015-12-09 12:38:36
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne) 2015-12-08 15:22:44
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne) 2015-11-26 14:53:18
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działki 66/2 w Gościcinie". 2015-11-26 14:10:56
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działki nr ewid. 670/3 w Gościcinie". 2015-11-26 09:01:18
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wycinka drzew w pasie ul.Łąkowej w Gowinie". 2015-11-24 14:34:54
Zapytanie ofertowe:"Wykonanie progów zwalniających w ciągu ulic Południowej i Robakowskiej w Gościcinie". (uwaga - sprostowanie) 2015-11-17 15:25:14
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu ul.Jeziornej w Górze". 2015-11-17 15:23:20
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia (powtórne). 2015-11-17 14:46:56
Zapytanie ofertowe:"Odszukanie kamieni granicznych w miejscowości Gościcino". 2015-11-17 09:44:52
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440G w Kniewie obejmującej budowę chodnika wzdłuż ul.Wejherowskiej". 2015-11-13 14:42:55
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu "Centrum Integracji i Kultury WODNIK w Bieszkowicach - rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej" na działkach nr 13, 14 w Bieszkowicach z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia. 2015-11-09 13:04:40
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie prac ziemnych na drogach w Gowinie i Ustarbowie". 2015-11-09 12:59:05
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostawa opału na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo ? ul. Transportowa 6, 84 ? 200 Wejherowo". - (artykuł stracił ważność) 2015-11-06 11:20:52
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew oraz frezowanie pni, na terenie Gminy Wejherowo". - (artykuł stracił ważność) 2015-11-05 15:07:28
Zapytanie ofertowe na przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (Stacja Podnoszenia Ciśnienia), Reszki, Pętkowice, Łężyce i Góra. - (artykuł stracił ważność) 2015-11-03 15:16:57
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". - (artykuł stracił ważność) 2015-10-21 13:16:17
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Poprawa bezpieczeństwa na DP Gdynia Koleczkowo w obrębie ul. Jeżynowej i Jarzębinowej w Łężycach". - (artykuł stracił ważność) 2015-10-09 14:09:20
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. - (artykuł stracił ważność) 2015-10-01 14:36:47
Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gniewowie". - (artykuł stracił ważność) 2015-10-01 14:01:47
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne-trzecie). - (artykuł stracił ważność) 2015-09-30 13:22:24
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo 2015-09-29 11:52:20
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". - (artykuł stracił ważność) 2015-09-25 15:20:46
Zapytanie ofertowe: "Budowa dwóch zjazdów z ul.Długiej w Sopieszynie". 2015-09-24 13:14:23
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne). - (artykuł stracił ważność) 2015-09-22 14:05:24
[PO TERMINIE] Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego:"Wykonywanie prac remontowo-eksploatacyjnych, polegających na konserwacji, bieżących naprawach oraz usuwaniu awarii sieci wodociągowej. (ogłoszenie w "starym" BIP-e) - (artykuł stracił ważność) 2015-09-22 11:24:44
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". - (artykuł stracił ważność) 2015-09-18 09:08:24
Zapytanie ofertowe: "Poprawa bezp. na DP Gdynia Koleczkowo w obrębie ul. Jeżynowej i Jarzębinowej w Łężycach". 2015-09-18 09:06:00
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". - (artykuł stracił ważność) 2015-09-17 14:38:45
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie projektów organizacji ruchu". 2015-09-17 07:31:47
Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". 2015-09-15 14:36:15
Zapytanie ofertowe: "Sukcesywna dostawa 2700 sztuk nowych płyt IOMB". 2015-09-15 14:35:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Kamiński

Data wytworzenia:
15 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Kamil Kamiński

Data publikacji:
15 wrz 2015, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-